субота, 21 грудня 2019 р.

Інтегроване навчання як засіб фізичного виховання


        Інтеграція - це синтез, об'єднання та взаємодія елементів одного об'єкта в структуру іншого, в результаті чого з'являється принципово новий об'єкт зі своїми, властивими саме йому,  особливостями організації. Це - результат поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему.
        Актуальність та значущість інтегрованого підходу до занять фізичною культурою полягає в тому, щоб  наповнити новими барвами, «живильною водою» навчальний матеріал, який подається дітям.
       Фізичне виховання дітей дошкільного віку -  важлива, відповідальна і творча справа. На  інтегрованих заняттях з фізичної культури вирішується комплекс завдань з різних розділів програми. Завдання поєднуються однією темою із заняттями  з математики, мовленнєвого спілкування, рідної природи тощо. А емоційні враження дітей закріплюються у конструктивній діяльності на заняттях з ліплення, аплікації, малювання. У цьому разі робота планується у певній послідовності і є підготовчим етапом до проведення занять з фізичної культури.
     Саме  з метою  сприяння підвищення фахового рівня професійної   компетентності педагогів  щодо  ефективного використання технології  інтегрованого навчання як засобу фізичного виховання   дошкільників в Тернопільському дошкільному закладі №18 відбулось засідання динамічної групи інструкторів з фізкультури закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів.
       Вихователі старшої групи №1 Дайчак Н.З. та  Міколів Г.В. провели цікаве та нестандартне інтегроване заняття з фікультури «У пошуках скарбів» використавши елементи квест-технології , едьютейменту та танцювально-ігрової гімнастики за програмою «Са-Фі-Данс». Поставлені вихователями завдання
сприяли розвитку у дітей почуття ритму, музичного слуху, уваги, вміння узгоджувати рухи з музикою, а також  формували навички виразності, граціозності і витонченості  спортивно-танцювальних рухів.
        Методист Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Погорєлко Оксана Юріївна акцентувала увагу педагогів на основних принципах реалізації інтегрованого підходу в освітньому процесі закладу дошкільної освіти та на ключових положеннях організації інтегрованих занять  як засобу фізичного виховання дітей дошкільного віку.     
 Антошків Оксана Володимирівна, вихователь- методист закладу, надала колегам методичні рекомендації , а саме:

1.      Впроваджувати технологію інтегрованого навчання та виховання дошкільників  в освітньому процесі закладів дошкільної освіти  відповідно Базового компоненту дошкільної освіти .
2.     Поєднувати заняття з фізичної культури  однією темою із заняттями  з інших розділів програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
3.     Використовувати  систему завдань і вправ  з урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу. 
4.      При підготовці до занять  підбирати  чіткий, компактний, стислий  навчальний матеріал.
5. При плануванні інтегрованого заняття використовувати  дитиноцентричний підхід, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.
 6.     Під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей не враховувати  години, передбачені для фізкультурних занять.


Немає коментарів:

Дописати коментар