середа, 20 березня 2024 р.

Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану

 

20 березня 2024 року відбулося онлайн-засідання Інтерактивної школи сучасного вихователя для вихователів-методистів дошкільних закладів. Захід проводився на освітній платформі Google Meet та був присвячений темі: "Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану".

Під час заходу було розглянуто нормативно-правове забезпечення, яке регулює організацію освітнього процесу в закладах дошкільної освіти  під час літнього періоду в умовах воєнного стану. Присутні педагоги обговорили питання безпечного освітнього середовища для дітей дошкільного віку у літній період. Також було висвітлено питання мінної та інформаційної безпеки для дітей дошкільного віку.

Учасники розглянули принципи та методи взаємодії з дітьми та їх батьками у літній період. Під час дискусії обговорили презентовану інформацію, висловили свої думки, запитання та коментарі.

Проведений онлайн захід був успішним і покликаний висвітлити актуальні аспекти організації освітнього процесу в дошкільних закладах у літній період у воєнний час. Учасники отримали корисні знання та рекомендації щодо створення безпечного освітнього середовища для дітей та ефективної взаємодії з ними та їх батьками.


Методичні рекомендації:

 

·                  Спрямовувати   організацію літнього  оздоровчого періоду в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану відповідно до вимог   оновленого  Базового компонента   дошкільної освіти  та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

·                   Забезпечити виконання  методичних  рекомендацій «Щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану».

·                  Розробити   детальний план евакуації, враховуючи можливі ризики та маршрути евакуації в разі потенційної небезпеки. Проведіть тренування з персоналом та дітьми щодо дій у разі екстрених ситуацій.

·                  Перевірити та забезпечити необхідні заходи безпеки в закладі, включаючи відсутність об’єктів, що можуть стати джерелом небезпеки, а також належне освітлення та вентиляцію приміщень.

·                  Забезпечити належну психологічну підтримку для дітей та персоналу, оскільки стресові ситуації, пов’язані з воєнним станом, можуть вплинути на їх емоційний стан та психічне здоров’я.

·                  Введіть правила щодо обмеження доступу до негативних новин та інформації про конфліктні ситуації, забезпечивши тим самим психологічний комфорт дітей.

·                  Організуйте зустрічі з батьками для надання інформації щодо заходів безпеки в закладі та у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Заплануйте спільні тренування з евакуації та інші заходи безпеки.

·                  Постійно оновлюйте запаси першої медичної допомоги, продуктів харчування та необхідних засобів гігієни для виживання та комфорту дітей у разі необхідності.

·                  Забезпечте взаємодію з місцевими владами та правоохоронними органами для отримання актуальної інформації щодо потенційних загроз та рекомендацій з питань безпеки.
середа, 13 березня 2024 р.

Особливості музичного виховання дітей з особливими освітніми потребами

 Онлайн-засідання динамічної групи музичних керівників  закладів дошкільної  освіти  відбулося 13 березня 2024 року на освітній платформі Google Meet та було присвячене темі: «Особливості музичного  виховання дітей з особливими  освітніми потребами».

Учасники засідання обговорили різноманітні аспекти музичної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, звернувши особливу увагу на індивідуалізацію підходів та використання адаптивних методик та     інструментів для забезпечення ефективного музичного виховання цієї категорії дітей.

 Під час  практичнго блоку  присутні педагоги  ділились досвідом  у використанні музичних вправ, спрямованих на розвиток музичних навичок у дітей з особливими освітніми потребами та обговорювали найбільш ефективні методики.

 Музичним  керівникам  надано методичні рекомендації щодо підвищення ефективності музичного виховання дітей з особливими освітніми потребами. Вони дійшли висновку про необхідність подальшого обміну досвідом та співпраці між закладами дошкільної освіти для розробки та впровадження інноваційних методик та програм, спрямованих на розвиток музичних здібностей кожної дитини. Засідання закінчилося з розрахунком на подальшу співпрацю та обмін досвідом у цій важливій темі.

Методичні рекомендації :

Ø    Індивідуалізуйте навчальний план та методику відповідно до потреб кожної дитини з ООП. Дослідіть індивідуальні сильні та слабкі сторони кожного вихованця , а також їхні особливі інтереси у музиці.

Ø    Варіюйте методики навчання, включаючи візуальні, аудіо, кінестетичні та інші методи, щоб задовольнити різноманітні потреби дітей з різними типами особливих потреб.

Ø    Створіть сприятливе середовище для навчання, яке включає адаптоване обладнання, зони відпочинку та інші фактори, які допоможуть дошкільнятам  зосередитися та відчувати себе комфортно.

Ø    Використовуйте різноманітні музичні інструменти та технології, які можуть допомогти дітям  з особливими потребами в музичному вихованні. Це може включати адаптивні музичні інструменти та програмне забезпечення для створення музики.

Ø    Залучайте  батьків та опікунів  вихованців  у процес музичного виховання та спільноту, щоб отримати додаткову підтримку та ресурси для покращення навчання.

Ø    Стимулюйте творчість та самовираження дошкільнят  через музику. Надайте можливості для імпровізації, композиції та інших форм творчого вираження.

Ø    Проводьте постійну оцінку прогресу вихованців  та коригуйте навчальний план відповідно до їхніх потреб та можливостей.


середа, 6 березня 2024 р.

Особливості педагогічного супроводу ранкової гімнастики та гімнастики пробудження в ЗДО

 6 березня 2024 року відбулося онлайн-засідання динамічної групи вихователів середніх груп  закладівдошкільної освіти . Захід проводився на освітній платформі Google Meet та був присвячений темі: "Особливості педагогічного супроводу ранкової гімнастики та гімнастики пробудження в дошкільних закладах". Під час заходу було проведено огляд теоретичних аспектів ранкової гімнастики та гімнастики пробудження, обговорено їхню роль у розвитку дітей дошкільного віку, а також названі основні принципи та цілі проведення гімнастики в дошкільних закладах. Учасники засідання брали участь у практичній частині, під час якої обговорили техніки та методи проведення гімнастики, а також використання музики та ігор у процесі проведення. Присутні активно ділилися своїм досвідом та враженнями щодо реалізації гімнастики на практиці. Було надано відповіді на питання, які виникали під час обговорення. Учасники висловили вдячність за можливість обговорити дану тему та поділитися досвідом.

Методичні рекомендації: 

ü    Спрямовувати педагогічний  супровід  ранкової гімнастики та гімнастики пробудження дітей в ЗДО  відповідно до вимог  Базового компонента   дошкільної освіти  та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

ü    Дотримуватись  структури гімнастики, оскільки зміст та інтенсивність кожної наступної частини обумовлений попередньою і залежить від працездатності організму дитини. Рівень навантаження поступово підвищуйте, досягаючи піку, і знижуйте.

ü    Пропонувати  загально-розвивальні вправи дітям у правильній послідовності та чергувати  високий і низький рівень рухової активності.

ü    Складати комплекс ранкової гімнастики з огляду на вікові особливості дітей, їхні інтереси і потреби.

ü    Стежити за диханням: спонукати  дітей не затримувти дихання і дихати через ніс; підказувати, коли доцільно виконувати вдих і коли видих.

ü    Використовувати  домірний віку дітей педагогічний супровід.

ü    Поєднувати доброзичливе ставлення до дітей з адекватною вимогливістю, об’єктивно-оптимістичним аналізом їхніх досягнень у руховій сфері.

ü    Створювати умови, аби задовольнити прагнення дітей самоствердитися в тому, що виходить найкраще.

ü    Підвищувати  свою фахову майстерність на основі професійної рефлексії постійно.