пʼятниця, 10 травня 2019 р.

«Експерементально-дослідницька діяльність дітей як технологія пізнавального розвитку».Дітям дошкільного віку притаманне прагнення до дослідницької діяльності, самостійного пошуку інформації. Дитина народжується дослідником, вона залучена до  дослідницького пошуку практично постійно. Вона обстежує світ органами чуття - роздивляється, обмацує, пробує «на зуб», згодом проводить цілеспрямовані експерименти – «Які речі тонуть у воді, а які плавають?» тощо. Допитливість, прагнення спостерігати та експериментувати, самостійно шукати нові відомості про світ традиційно розглядаються як найважливіші риси дитячої поведінки.
Тож дитяче експериментування дає змогу значно збагатити освітній процес дошкільного закладу, зробити його сучасним і ефективним, поліпшивши його якість. Цінність дослідів полягає в тому, що для власної діяльності діти не отримують готових знань від педагога. Досліджуючи те чи інше явище, дитина отримує знання у певній логічній послідовності, отримує реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємини з іншими об'єктами і з середовищем існування.
Експериментально-дослідницька діяльність робить процес навчання цікавим і радісним для дітей. Діти отримують змогу застосовувати знання з різних галузей на практиці, відчути впевненість у собі, успішність, розвинути самостійність.
19 квітня 2019 року у Тернопільському закладі дошкільної освіти №36 відбулося засідання динамічної групи вихователів старших груп дошкільних закладів та навчально-виховних комплексів м. Тернополя на тему: «Експерементально-дослідницька діяльність дітей як технологія пізнавального розвитку».
Мета засідання: сприяти підвищенню  професійної   компетентності, розширенню професійних знань і практичних умінь педагогів  щодо  методики проведення експериментально – дослідницької діяльності з дошкільниками  в освітньому  процесі.
Присутніх привітала завідувач закладу Дем’янчик Руслана Олегівна і запропонувала  оглянути  фотовиставку «Досліджуємо, експериментуємо, пізнаємо світ», виставку міні-музеїв «У світі природи» та картотеку дослідів, яку оформили педагоги закладу.
Погорєлко Оксана Юріївна методист з дошкільної освіти  ТКМЦ наголосила на важливості організації  пошуково-дослідницької діяльності дошкільників  в природі як засобу пізнавального розвитку дошкільників.
В ході засідання динамічної групи вихователь-методист ЗДО №36 Голояд Любов Єпіфанівна ознайомила педагогів із методикою та  алгоритмом проведення дослідів, провела інтерактивні вправи «Подивись на світ чужими   очима» (мета: розвивати уміння змінювати свою точку зору, дивитися на об’єкт дослідження з різних сторін), «Чому так буває» (мета: розвивати уміння висувати гіпотези та робити припущення, пояснюючи причини запропонованих явищ та подій), «Допитливий  папуга» (мета: розвивати вміння формулювати запитання у різній формі, використовуючи питальні слова: Що? Як? Де? Коли? Навіщо?).
Учасники переглянули  заняття  з формування пізнавальної компетентності дошкільників засобами експериментально-дослідницької діяльності, яке підготували і провели з дітьми старшої групи №1 вихователі Михальчук Ольга Олександрівна та Денисюк Юля Миколаївна. Діти побували   в гостях у професора Всезнамуса,  де разом з ним розгадували таємниці повітря, з’ясовували чим шкідливий вплив розливів маслянистих речовин на організм птахів, здійснювали досліди на пошук засобів очищення водойм від забруднення нафтою, бензином, предметами різної ваги та фактури та рятували озеро на «прохання» його мешканців від забруднення. Вихователі активізовували розумову діяльність дітей вправами «Гімнастика мозку». В кінці заняття діти в оркестрі виконали «Музику чистої води».
Учасники динамічної групи обговорили та прийняли методичні рекомендації щодо використання в освітній роботі експерементально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку як технології їх пізнавального розвитку, а саме:
1.  Організовувати  роботу з  пізнавального розвитку дошкільників відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». (Постійно).
2.  Забезпечувати умови розвитку пошуково-дослідницької  діяльності дітей дошкільного віку.
3.  Спрямовувати експериментально-дослідницьку діяльність на розвиток  пізнавальних інтересів дошкільників, засвоєння ними уявлень про взаємозв’язки природи і людини.
4.  Забезпечувати  дитячу активність у взаємодії з довкіллям, можливість самовираження через конкретні дії дослідницького змісту. 
5.  Сприяти гуманному ставленню до природи, прояву естетичних почуттів, виваженій безпечній поведінці в природі.

четвер, 2 травня 2019 р.

КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ


Кооперуватися в рамках освітнього процесу – означає працювати разом, об'єднуючи свої зусилля для вирішення загального завдання, при цьому кожен виконує свою конкретну частину роботи. Згодом, учні повинні обмінятися отриманими знаннями. Суть даного методу: «Кожен досягає своїх навчальних цілей лише в тому випадку, якщо інші члени групи досягають своїх».
Сьогодні в науковій літературі описано багато видів технологій кооперативного навчання (дослідники нараховують більше ніж 50), найбільш відомі з них такі:
«Навчаємося разом» (Learning Together) Роджера і Девіда Джонсонів;
навчання в команді (Student Team Learning); 
кооперативного навчання Елліота Аронсона «Пилка» (Jigsaw);
технології «Пилка – 2», розроблена Р. Славіним.
10 квітня 2019 року на базі ТСПІМ відбувся тренінг «Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок дітей дошкільного і молодшого шкільного віку», учасниками якого були  вчителі початкових класів і вихователі закладів дошкільної освіти.
Тренінг розширив представлення педагогів про кооперативне навчання, принципи, методи цієї технології. Протягом заняття учасники відпрацьовували основні фази кооперативного навчання, працюючи індивідуально, в парах та в групі, як це передбачає методика.

Дуже цікавим і корисним для педагогів було ознайомлення з досвідом впровадження кооперативного навчання вчителя 1-ого класу ТСПІМ Червонецької Г.І., а також – з   австрійською методикою кооперативного навчання.