четвер, 28 березня 2019 р.

«Використання українського народного фольклору, як засобу патріотичного виховання в процесі музичної діяльності».     Ефективним шляхом і засобом патріотичного виховання  дітей  дошкільного   віку є дитячий музичний фольклор, який має чітко виражену виховну і патріотичну спрямованість,  він являється енциклопедією життя народу, свідченням його духовної сили і краси. Це та основа, на якій базується система збагачення інтелекту, формування життєвих ідеалів, розвиток   творчих  здібностей  особистості. Наш досвід переконує: лише подаючи дітям належний приклад педагоги та батьки зможуть відродити генетичний код українського народу, сформувати новий тип українця, здатного  вивести  свою державу на  світовий  рівень  культури.
     Досліджуючи проблему патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського музичного фольклору, з  метою підвищення професійної  компетентності  щодо  використання українського народного  фольклору, як  засобу патріотичного  виховання в  процесі  музичної  діяльності  14 березня 2019року  в закладі дошкільної освіти №13  проводилось  засідання  динамічної  групи  музичних  керівників  закладів  дошкільної  освіти  та  навчально-виховних  комплексів.
       Учасники  засідання  мали  можливість  оглянути  виставку музично-дидактичних  ігор  та  використання  деяких  музичних  інструментів  в  практиці  роботи  музичного  керівника.
       Під  час  музично-теоретичного  блоку  методист  Погорєлко  О.Ю. висвітлила  питання «Розвиток  музичних  здібностей  засобами  фольклору».
Як засіб інтелектуального зростання, український дитячий музичний фольклор має дивовижну здібність розвивати творчий підхід та виховувати творчу фантазію малюків. А музично-творчі завдання, які є активним засобом стимулювання музично-творчої діяльності, найбільш повно розкривають творчі можливості дошкільнят, допомагають дітям самореалізуватись у музичній діяльності. Варто наголосити, що весь дитячий фольклор, по своїй суті, ігровий, тому, коли йдеться про “дитячий музичний фольклор”, майже завжди розуміється “дитячий музично-ігровий (або пісенно-ігровий) фольклор”. А гра для дитини – це її життя.
       Шлийка О.О.- вихователь-методист,  цього  закладу  конкретніше зупинилась  на  питанні: « Методика  використання народної  творчості   як  умови  виховання  патріотичних  почуттів  старших дошкільників». Підсумовуючи сказане, наголосила  на  тому, що   потреба сьогодення – встановлення розірваних зв’язків з минулим, повернення втрачених народних традицій, відновлення ланки духовності й осмислення формули «минуле – сучасне – майбутнє»,педагогам   закладів  потрібно поширювати інтерес дітей до народних традицій, формувати патріотичні почуття, залучаючи їх до джерел народної творчості, що сприятиме всебічному розвитку національного типу особистості.
       Під  час  технологічно - практичного блоку музичні  керівники  закладів дошкільної  освіти  м.Тернополя  мали  можливість переглянути  заняття  -розвагу «Мандрівка  Україною», яку  підготували  та провели   музичний керівник  Зозуляк  Оксана Володимирівна, вихователі  Радь Наталія  Василівна, Скульська Ганна  Петрівна  і  показали  свої  знання  та   вміння  діти  старшої  групи  №1. Найцікавіші задуми, знання, вміння, практичні навички педагогів втілюються в роботу з дітьми. Один із таких цікавих елементів  своїх  надбань вони старались передати  вихованцям під час проведення заняття «Мандрівка  Україною».
      Зозуляк  О.В. провела  вправу  для  учасників  динамічної  групи «Творче  музикування», метою  якої  було -  прослухати   українську  пісеньку, виліпити  з  пластиліну  сюжет  до  неї, а  тоді  презентувати  її. Під  час  презентації  усі  присутні  показали свої  творчі  креативні таланти та  вміння, мали  можливість  порівняти  себе  з  іншими  учасниками.
      Під час обговорення педагоги  поділилися враженнями від побаченого, були  активними, підвищили  професійну компетентність щодо використання українського  народного  фольклору, як  засобу патріотичного  виховання  в  процесі  музичної  діяльності.
      На  завершення методист ТКМЦНОІМ  Погорєлко О. Ю. підвела підсумки роботи референтної групи та надала музичним  керівника методичні рекомендації:
              
-         Спрямувати  роботу  музичних  керівників  відповідно  до вимог  Базового компоненту  та  програми  розвитку  дитини  дошкільного  віку «Українське  довкілля»
                                                                                        (постійно)
-         Формувати  співочі  навички  дітей , використовуючи  український музичний  фольклор.
                                                                                    (постійно)
-         Під  час  організації   роботи  з  дітьми  щодо  ознайомлення  з  різними  музичними  жанрами   фольклору,  слід   враховувати  те, що фольклорний  матеріал  для  дітей  повинен  бути доступним, зрозумілим, відповідати  віковим  особливостям.
                                                                                        (постійно)
-         Використовувати  ІКТ технології, інноваційні   музичні  технології, як  ефективний  засіб пізнавальної  діяльності.
                                                                                         (постійно)