четвер, 21 жовтня 2021 р.

Формувальне оцінювання в закладі дошкільної освіти

 

    20 жовтня  на платформі Google Meet відбулась  онлайн лекція для  вихователів закладів дошкільної  освіти  на  тему: «Формувальне оцінювання в закладі дошкільної освіти».    Під час  проведення онлайн засідання  педагоги ознайомились із особливостями, методикою,  інструментами  формувального та підсумкового  оцінювання  в закладі дошкільної освіти.  Консультант ТКМЦНОІМ   Погорелко О. Ю.,  запропонувала  вихователям дошкільних закладів  застосовувати в освітньому процесі «Портфоліо  дошкільника» для   збору,  збереження, структурування, аналізу  інформації. Завершальне підсумкове оцінювання  дошкільників старших груп  записувати  у  «Табелях успіху»  за результатами виконаних  дошкільнятами  робіт та спостережень, індивідуальних бесід з дітьми та батьками.

Творча атмосфера зустрічі сприяла плідній співпраці, вихователі мали можливість обмінятись досвідом роботи, набули багато цікавих ідей для своєї подальшої роботи.

четвер, 23 вересня 2021 р.

Індивідуальний освітній маршрут дошкільника

 

22            вересня    2021  року на платформі Google Meet відбулось  онлайн засідання вихователів  старших  груп закладів дошкільної освіти   на тему: «Індивідуальний освітній маршрут дошкільника».  Присутні педагоги  розглянули  складові  проєктування ІОМ дошкільника, принципи та  етапи проєктування ІОМ. Ознайомились  із складанням  та реалізацією  індивідуального освітнього маршруту для дітей з вадами мовлення.

Учасникам  відео лекції   були надані методичні рекомендації щодо складання індивідуального-освітнього  маршруту дошкільника.


Методичні рекомендації :

Індивідуально-освітній маршрут складати для дітей, дотримуючись  принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з дітьми ЗДО  та їхніми батьками.

 При складанні індивідуального освітнього маршруту для дітей враховувати  індивідуальні  можливості, особливості, індивідуальний  темп розвитку дитини.

Індивідуально-освітній маршрут розробляти: 

             для малюків, які не засвоюють основну загальноосвітню програму дошкільної освіти;

             для дошкільнят, які мають обмеження по здоров’ю,

             для дітей  з особливими освітніми потребами,

             для обдарованих і талановитих дітей.

 
середа, 15 вересня 2021 р.

Пріоритетні напрямки та головні орієнтири дошкільної освіти в сучасних умовах.

 

Дошкільна галузь є невід’ємною складовою процесу реформування освітньої системи в Україні. На часі реальний, а не тільки давно задекларований в дошкільній освіті, перехід від знаннєвої до компетентнісної парадигми організації освітнього процесу: використання на практиці принципу інтеграції та індивідуалізації, застосування діяльнісного, особистісно орієнтованого підходу до розвиту особистості; формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.

Про організацію освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році 14.09. 2021р йшла мова  під  час засідання Інтерактивної школи  сучасного вихователя з теми:  «Пріоритетні напрямки  та головні орієнтири  дошкільної освіти в сучасних умовах» з  вихователями-методистами ЗДО.

Під час заходу педагоги проаналізували нормативні документи, що регламентують освітню діяльність, обговорили питання щодо організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти у 2021 -2022 н.р , планування роботи  закладу дошкільної освіти на рік, використання освітніх програм , пригадали  структуру, зміст та процедуру  дослідження за методикою оцінювання дошкільної освіти ECERS-3, обговорили питання щодо підвищення професійної майстерності педагогів у поточному навчальному році, розглянули питання традиційних, інноваційних та дистанційних форм партнерської взаємодії , обговорили  нові протиепідемічні заходи у закладах дошкільної  освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу.
Дякую всім за зворотній зв'язок та цікаве спілкування.
Бажаю успішного навчального року!!!
неділя, 12 вересня 2021 р.

За якою нормативкою працювати вихователю-методисту у 2021/2022 н. р.


Підготувала Ніна Омельяненко, шеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта. 

Напрям  діяльності

Нормативно-правові документи

Діловодство в закладі дошкільної освіти

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (наказ ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144)

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (наказ Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5)

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН від 01.10.2012 № 1059): ті пункти, що не суперечать ДСТУ 4163:2020 та Наказу Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5

Діяльність закладу дошкільної освіти

Стаття 11 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III

Положення про заклад дошкільної освіти (постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 у редакції постанови КМУ від 27.01.2021 № 86)

Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік (лист МОН від 07.07.2021 № 1/9-344)

Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році (лист МОН від 10.08.2021 № 1/9-406)

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) (постанова МОЗ від 22.09.2020 № 55)

Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину (лист МОН від 23.04.2020 № 1/9-219)

Діяльність методичного кабінету

Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 372)

Організація освітнього процесу

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (наказ МОН від 20.04.2015 № 446)

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-454)

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-456)

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами (лист МОН від 20.10.2016 № 1/9-561)

Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах (лист МОН від 23.11.2015 № 1/9-560)

Зміст освітньої роботи з дітьми

Базовий компонент дошкільної освіти (наказ МОН від 12.01.2021 № 33)

Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (лист МОН від 16.03.2021 № 1/9-148)

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році (лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404)

Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 09.12.2019 № 1/9-750)

Інклюзивна освіта дітей

Стаття 19 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 № 609)

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ від 10.04.2019 № 530)

Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 25.06.2020 № 1/9-348)

Моніторинг якості освіти

Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.01.2020 № 54)

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти (наказ МОН від 05.08.2019 № 1070)

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71)

Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765)

Тарифікаційний список педагогічних працівників

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ МОН від 15.04.1993 № 102)

Щодо педагогічного навантаження практичного психолога закладу дошкільної освіти комбінованого типу зі спеціальними та інклюзивними групами (лист МОН від 09.11.2020 № 6/1340-20)

Атестація педагогічних працівників

Стаття 32 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 № 800)

Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (наказ МОН від 31.03.2021 № 397)

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства (наказ МОН від 30.09.2020 № 1214)

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН від 23.04.2021 № 457)

Безпека життєдіяльності

Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491)

понеділок, 6 вересня 2021 р.

АНОНС

 


До уваги вихователів- методистів ЗДО.
 14.09.2021 р о 14.00 у  актовій залі ТКМЦНОІМ  відбудеться  засідання інтерактивної школи сучасного вихователя на тему:" Пріоритетні напрямки  та головні орієнтири  дошкільної освіти  в сучасних умовах".

понеділок, 30 серпня 2021 р.

Методичні рекомендації та нормативні документи у 2021-2022 н.р.

 

·                Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»

·                Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороб (covid-19)

·                Лист МОН України №1/9—406 від 10.08.2021р. «Щодо окремих питань діяльності ЗДО у 2021-2022 навчальному році»

·                Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році Лист МОН № 1/9-404 від 09.08.21 року

·                Щодо формування ціннісних орієнтацій дітей (Лист МОН України № 1/9 — 362 від 16.07.2021 року)

·                "Щодо планування роботи ЗДО на рік" (Лист МОН України №1/9 - 334 від 07.07.21р.)

·                Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти (лист від 07.07.2021 № 26-04/19995/2-21)

·                Щодо сприяння розвитку мережі закладів дошкільної освіти (відділень, груп) різних типів та форм власності та належного фінансування галузі дошкільної освіти" (Лист МОН України №1/9-337 від 29.06.2021р.)

·                Щодо організації харчування у закладах освіти (Лист МОЗ України №26-04/18273/2-21 від 22.06.2021 року)

четвер, 26 серпня 2021 р.

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  

Інформаційні ресурси: - Міністерство освіти і науки України; Цифрове видавництво MCFR

Наказ МОН про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

Презентація Нового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

Електронна книжка "Базовий компонент дошкільної освіти.Нова редакція та поради для організації освітнього процесу" в е-журналі "Практика управління дошкільним закладом

Вебінар "Новий Базовий Компонент дошкільної освіти - нові перспективи" - 10.03.21р. Лектори: Н.Гавриш, Т.Піроженко

Про оновлений Базовий компонент дошкільної освіти — у журналі «Дошкільне виховання»

Всеукраїнський науково-методичний журнал для педагогів і батьків «Дошкільне виховання» започаткував серію тематичних випусків, присвячених вивченню всіх освітніх напрямів оновленого Базового компонента дошкільної освіти. Щономера — роз’яснення розробників документа і практичні матеріали для впровадження новацій в освітній процес ЗДО.

Публікації у відкритому доступі

"Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти. Робота з оновлення Базового компонента дошкільної освіти" Авторки — Світлана Нерянова та Олена Швачова: dv.in.ua/2021-1/p3

"Дитина у світі мистецтва" Впроваджуємо базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) Авторка — Олена Половіна: dv.in.ua/2021-2/p3

"Дитина в соціумі" Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти. Авторка - Ольга Косенчук (Дошкільне виховання).

"Мистецька освіта дітей. Традиції та інновації в оновленому БКДО" Авторка - Антоніна Шевчук

"Мовлення дитини". Впровадження Базового коппонента дошкільної освіти". Авторка - Наталія Гавриш (Дошкільне виховання)

"Формування навичок рефлексії у дітей: ранкова зустріч "Мистецький досвід" Авторка - Антоніна Шевчук (Музичний керівник)

Відео-запис Круглого столу "На шляху до якісного дошкілля"

Матеріали Круглого столу "На шляху до якісного дошкілля"

четвер, 19 серпня 2021 р.

Презентація інноваційного освітнього медіа-продукту « Дистанційне навчання дошкільнят»

 

Чи потрібне  дистанційне навчання дошкільнят  ? Чи можлива якісна освітня робота педагога з дошкільнятами в дистанційному форматі? Як проводити онлайн-заняття?

Ці та інші  питання обговорювали 18.08.2021 під  час  серпневої  педагогічної  зустрічі   з вихователями- методистами ЗДО .  Присутні ознайомились з   презентацією інноваційного  освітнього медіа-продукту «Дистанційне навчання дошкільнят» . Переглянули, та проаналізували  відео- заняття з екологічного виховання на тему : « Ми хочемо жити в чистому місті», вихователя ЗДО№23, Банадиги Оксани Павлівни.   Учасники заходу   обмінялись  досвідом та професійними здобутками з даної проблеми. Висловили власну позицію  вирішення проблем дистанційного  навчання дошкільнят.

Педагоги також визначили пріоритетні напрямки та головні орієнтири  дошкільної освіти у новому навчальному році.

На завершення заходу вихователям-методистам  надано практичні рекомендації щодо успішної організації  дистанційного навчання в закладах дошкільної освіти.

Алгоритм для дієвої організації дистанційного навчання  в ЗДО:

1. Сплануйте роботу. Для цього визначте навчальний кінцевий результат, якого хочете отримати від малюків. Поставте собі три запитання: Чому я хочу навчити дітей? Яким чином вони досягнуть бажаних результатів? Яким чином я зможу допомогти їм досягнути бажаних результатів?

2. Створіть навчальні матеріали. Організувати навчальну діяльність вихованців дистанційно – це надати допомогу самостійно розібратися із тим, чого вони не знають і не вміють. Для цього у малюка повинні бути навчальні матеріали та завдання, посильні для його вікової групи. До навчальних матеріалів додавайте інструкції з використання, зазначайте час на виконання, рекомендації та підказки. Також, на допомогу батькам можна розміщувати мультимедійні матеріали – презентації, відеоролики, посилання, які допоможуть у вивченні зазначеної теми. Необхідно надати батькам перелік інтернет-джерел, які сприятимуть легшому засвоєнню матеріалу.

3. Враховуйте, що не всі вихованці однаково активно можуть бути залучені до освітньої діяльності. Потрібен індивідуальний підхід, це спрощує етап підготовки завдань й дозволяє розкрити творчий потенціал малюків.

4. Продумайте отримання зворотнього зв’язку. Для отримання зворотнього зв’язку радимо використовувати електронну пошту, онлайн-сервіси (наприклад освітню платформу Youtube, Viber, Skype, Whats App, Теlegram , ZOOM, тощо            Презентація тут


четвер, 10 червня 2021 р.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал»
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал» за участю науковців НАПН України, спеціалістів МОН та УІРО, провідних учених у галузі дошкільної освіти. 🧒