субота, 28 грудня 2019 р.

Миколай подорожує залізницею.


За  ініціативи регіональної  філії  « Львівська залізниця» з  метою популяризації залізничних професій, інформування дошкільнят про дотримання Правил  безпеки громадян  на залізничному  транспорті України   серед дошкільних закладів  проведено  виставку дитячих робіт на тему: "Миколай подорожує залізницею".Дошкільнятам про космос.

У XXI ст. Космос став невід'ємною частиною життя не тільки дорослих, але й дітей. Маленькі діти, сьогодні хочуть отримати відповіді на свої запитання, не чекаючи, коли стануть школярами.  Тему:  «Формування у дошкільників уявлень про космос» розглядали   13 грудня  2019 року у Тернопільському дошкільному навчальному закладі №10 під час  засідання динамічних  груп вихователів середніх груп  дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів м. Тернополя.
        Метою даного заходу було: сприяти підвищенню фахового рівня, професійної компетентності педагогів щодо формування у дошкільників уявлень про космос.
   Методично-теоретичний блок розпочала методист ТКМЦНОІМ
Погорєлко О. Ю.,  розкрила    тему: «Вивчаємо космос з дошкільниками».
     Вихователь-методист ТДНЗ №10 Олійник Л, Ц. ознайомила педагогів з особливостями блочно-тематичної організації  роботи в дошкільному закладі  з пізнавального розвитку дошкільників та засвоєння ними уявлень про космос. 
    В рамках теоретично-практичного блоку, вихователь Гурська Руслана Ришардівна провела  заняття з  з дітьми середньої  групи № 2: «Дивовижний світ космосу».
     Під час обговорення педагоги відмітили, що заняття  було  цікавим та актуальним до нашого сьогодення : через усе заняття, проходила тема екології  на нашій планеті Земля. Діти розповідали чому потрібно сортувати сміття та з захопленням збирали ракету з покидькового матеріалу.
  Методистом ТКМЦНОІМ Погорєлко О. Ю. та  вихователем-методистом ТДНЗ №10 Олійник Л, Ц. з учасниками динамічної  групи були проведені вправи «Знайди ключові слова» та тест  « Яка ти планета?»
     Методист ТКМЦНОІМ Погорєлко О. Ю. підвела підсумки роботи динамічної  групи та надала вихователям  методичні рекомендації:
Методичні рекомендації:
1. Спрямовувати   роботу педагогів з  пізнавального розвитку дошкільників та засвоєння ними уявлень про космос відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». (Постійно).

2. Створити освітньо-розвивальне  середовище  для ознайомлення дошкільнят з Всесвітом. (Протягом року).

3. Використовувати методи та прийоми ,спрямовані на підвищення пізнавальної активності дошкільників.(Постійно)
   
    4. Під  час  організації   роботи  з  дітьми  щодо  формування уявлень про космос   використовувати  ІКТ технології, інноваційні     технології, як ефективний  засіб пізнавальної  діяльності .(Постійно)

5 . Продовжувати   поповнювати  інформаційну, методичну, матеріально-технічну  базу   для здійснення пізнавальної  діяльності дітей
( Постійно).

6. Здійснювати моніторинг освітньої роботи з дітьми щодо сформованості компетентності за темою:
 «Всесвіт». ( вересень, травень).
середа, 25 грудня 2019 р.

Театралізовані ігри як засіб розвитку діалогічного та монологічного мовленняТеатр – це чарівний край, в якому дитина радіє, граючи, а в грі вона вона пізнає світ. Цей особливий синтетичний вид мистецтва органічно поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, поетику, музику, живопис і літературу.  Тому він дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язаних із вихованням дітей дошкільного  віку. А  театралізована діяльність у свою чергу є унікальним засобом збагачення художньо-мовленнєвого досвіду дітей, розвитку зв’язного мовлення. Вона є джерелом розвитку почуттів, глибоких переживань і відкриттів дитини, залучає її до духовних цінностей.

Саме з метою підвищення фахового рівня  професійної компетентності педагогів щодо розвитку мовлення дітей раннього віку засобами театралізованої діяльності, в Тернопільському  дошкільному навчальному закладі №20, 12 рудня  відбулося засідання динамічної групи вихователів других молодших груп закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів. 
 На початку  заходу завідувач   закладу Босюк Марія  Іванівна тепло та гостинно зустрічала учасників та  презентувала виставку з театралізованої  діяльності . Гості мали можливість ознайомитися з різними  видами театрів закладу.
Методист ДНЗ№20 Розум М.В. наголосила на важливості   театралізованої  діяльності у житті дошкільників та познайомила   педагогів з методикою проведення театру- експромту.
         Вихователі  других молодших груп підготували та провели цікаве театралізоване дійство «Маленькі актори великого театру». Де присутні могли побачити різні види театралізованої діяльності, які  педагоги використовують  у  дошкільному закладі: театр фартушків, театр  живих тіней, театр тупотунчиків театр ляльок, ложковий театр, пальчиковий театр, ігри-драматизації.
Особливу увагу варто звернути на педагогів, які були дуже активними учасниками. Вони мали можливість відчути себе акторами  і  показати свою творчість та професійну майстерність.
Учасники динамічної групи обговорили та прийняли методичні рекомендації :
       1. Розвиток мовлення  дітей раннього віку засобами театралізованої діяльності відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». (Постійно).
         2.Здійснювати взаємозв'язок театралізованої  діяльності та  мовленнєвого розвитку  дітей . (Постійно). 
           3.  Під час театралізованої діяльності , спрямовувати  розвиток дітей  на активізацію словника і зв'язного мовлення, удоскона­лення  звукової   культури  мовлення, інтонаційної  виразності . (Постійно). 
         4. Використовувати  різні види театралізованої діяльності , спрямовані на підви­щення  мовленнєвої  компетентності дошкільників. (Постійно) 
субота, 21 грудня 2019 р.

Інтегроване навчання як засіб фізичного виховання


        Інтеграція - це синтез, об'єднання та взаємодія елементів одного об'єкта в структуру іншого, в результаті чого з'являється принципово новий об'єкт зі своїми, властивими саме йому,  особливостями організації. Це - результат поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему.
        Актуальність та значущість інтегрованого підходу до занять фізичною культурою полягає в тому, щоб  наповнити новими барвами, «живильною водою» навчальний матеріал, який подається дітям.
       Фізичне виховання дітей дошкільного віку -  важлива, відповідальна і творча справа. На  інтегрованих заняттях з фізичної культури вирішується комплекс завдань з різних розділів програми. Завдання поєднуються однією темою із заняттями  з математики, мовленнєвого спілкування, рідної природи тощо. А емоційні враження дітей закріплюються у конструктивній діяльності на заняттях з ліплення, аплікації, малювання. У цьому разі робота планується у певній послідовності і є підготовчим етапом до проведення занять з фізичної культури.
     Саме  з метою  сприяння підвищення фахового рівня професійної   компетентності педагогів  щодо  ефективного використання технології  інтегрованого навчання як засобу фізичного виховання   дошкільників в Тернопільському дошкільному закладі №18 відбулось засідання динамічної групи інструкторів з фізкультури закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів.
       Вихователі старшої групи №1 Дайчак Н.З. та  Міколів Г.В. провели цікаве та нестандартне інтегроване заняття з фікультури «У пошуках скарбів» використавши елементи квест-технології , едьютейменту та танцювально-ігрової гімнастики за програмою «Са-Фі-Данс». Поставлені вихователями завдання
сприяли розвитку у дітей почуття ритму, музичного слуху, уваги, вміння узгоджувати рухи з музикою, а також  формували навички виразності, граціозності і витонченості  спортивно-танцювальних рухів.
        Методист Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Погорєлко Оксана Юріївна акцентувала увагу педагогів на основних принципах реалізації інтегрованого підходу в освітньому процесі закладу дошкільної освіти та на ключових положеннях організації інтегрованих занять  як засобу фізичного виховання дітей дошкільного віку.     
 Антошків Оксана Володимирівна, вихователь- методист закладу, надала колегам методичні рекомендації , а саме:

1.      Впроваджувати технологію інтегрованого навчання та виховання дошкільників  в освітньому процесі закладів дошкільної освіти  відповідно Базового компоненту дошкільної освіти .
2.     Поєднувати заняття з фізичної культури  однією темою із заняттями  з інших розділів програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
3.     Використовувати  систему завдань і вправ  з урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу. 
4.      При підготовці до занять  підбирати  чіткий, компактний, стислий  навчальний матеріал.
5. При плануванні інтегрованого заняття використовувати  дитиноцентричний підхід, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.
 6.     Під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей не враховувати  години, передбачені для фізкультурних занять.