четвер, 24 грудня 2020 р.

Компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку

 

Перехід до компетентнісної моделі навчання в умовах сучасної освіти  – завдання актуальне та доволі непросте. Більше дізнатися про компетентнісний підхід як пріоритетний напрям організації освітнього процесу, навчитися спрямовувати власну  педагогічну діяльність у цьому напрямку, ознайомитися з новими методами і техніками роботи, які є найефективнішим для формування ключових компетентностей… Це очікування, які педагоги  закладів  дошкільної освіти означили під час онлайн  вебінару «Компетентнісно  орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку», який проведено  23 грудня 2020  року на освітній платформі Google Meet. З метою: підвищення компетентності педагогів  щодо конструювання та впровадження компетентнісно орієнтованих завдань в освітній процес закладів дошкільної освіти.

Високий рівень зацікавленості учасників, бажання і здатність навчатися були сприятливими для розширення інформаційного поля з досліджуваного питання. Під час роботи, педагоги переконались у тому,  що такі завдання будуть забезпечувати  дошкільників  не тільки знаннями, а й формувати цілісне уявлення про світ, де важливо вміти застосовувати ті чи інші знання в житті, навчати дитину здобувати їх і, в першу чергу, мотивувати на отримання нових знань.

 Учасникам  вебінару   були надані методичні рекомендації щодо  впровадження компетентнісно  орієнтованих  завдань  в освітній процес   закладів   дошкільної   освіти.

Вебінар пройшов у творчій доброзичливій атмосфері.

Дякую  за  співпрацю. 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ:

·       Впроваджувати   компетентісний  підхід   в освітній процес   закладів   дошкільної   освіти  відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.

·       При складанні компетентнісно зорієнтованих завдань   використовувати  систему завдань і вправ  з урахуванням   віку,  рівнів розвитку дітей та вимог програми програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

·       Інтегрувати  зміст  кількох взаємопов’язаних питань із різних дидактичних ліній чи освітніх галузей.

·       Вчити дітей знаходити багатоваріативне розв'язання поставлених завдань, активне використання методології ТРВЗ, відкритих запитань.

·       Застосовувати досвід математичної діяльності для розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач.

·       Сприяти  усвідомленню  дітьми   дошкільного  віку практичної значущості навчання.
Презентацію переглянути тут

четвер, 17 грудня 2020 р.

Організація трудової діяльності дошкільників

 

Трудове виховання є необхідною найважливішою умовою успішної підготовки дітей до сучасного життя. Дошкільний заклад – перша сходинка на шляху підготовки молодої людини до майбутнього трудового життя. Саме тут потрібно залучати дітей до посильної праці враховуючи вікові особливості дошкільнят, комплексно використовуючи виховні та розвиваючі можливості різних видів діяльності – навчальної, ігрової, трудової.

Під час онлайн зустрічі   16 грудня з вихователями середніх груп закладів дошкільної освіти обговорювали питання щодо  особливостей організації трудового виховання дошкільників.

Учасники онлайн  заходу   ознайомились з досвідом роботи Гулько  О. П., вихователя ТПШ№5.

Під час роботи педагоги мали можливість висловити свої думки щодо залучання  малят до праці у різноманітних її формах (колективної праці, доручень та чергувань).

Підбиваючи підсумки роботи, педагоги дійшли висновку, що  діти, виховані змалку в праці, є самостійними, організованими, активними, охайними. Праця - це те, що розвиває маленьку людину, підтримує її, допомагає самостверджуватися. 

Захід пройшов у теплій та дружній атмосфері.Презентацію переглянути тут


пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Особливості організації ігрової діяльності дітей раннього віку

Гра — головна ознака дитинства, саме у ній як у провідній діяльності відбувається особистісний та психічний розвиток дошкільника, і саме в грі він потребує постійної підтримки з боку дорослого. Та чи завжди ми, педагоги, створюємо необхідні умови для розгортання ігрової діяльності малят? Чи правильно розуміємо свою роль? Що треба зробити для того, аби гра не була лише формальністю, а справляла справді розвивальний вплив, щоб малята мали змогу проявляти в іграх свій творчий потенціал?  

10 грудня 2020  під час   онлайн  зустрічі  з вихователями молодших груп   ЗДО ромірковували   над цими питаннями. З  метою сприяння  підвищенню  професійної   компетентності педагогів  щодо особливостей  організації ігрової діяльності дітей раннього віку, проведено вебінар на тему: «Особливості організації ігрової діяльності дітей раннього віку». Під час  заходу  Брянка Г.М., вихователь ТПШ№5,  поділилась досвідом роботи з колегами щодо організації ігрової діяльності дітей раннього віку .

Підбиваючи підсумки роботи, педагоги дійшли висновку, що, успішний розвиток гри  можливий тільки за умови великої підго­товчої роботи педагога з дітьми. 

 
Презентація тут


пʼятниця, 4 грудня 2020 р.

Професійна компетентність сучасного педагога закладу дошкільної освіти.

 Розвиток сучасного суспільства диктує особливі умови організації дошкільної освіти, інтенсивне впровадження інновацій, нових технологій і методів роботи з дітьми. У цій ситуації особливо важлива професійна компетентність, основу якої становить особистісний і професійний розвиток педагогів.  2 грудня 2020 на освітній платформі Meet  проведено  онлайн вебінар для вихователів- методистів ЗДО з  теми : "Професійна компетентність сучасного педагога закладу дошкільної освіти". З  метою  сприяння   підвищенню фахового рівня,   щодо    вдосконалення,  саморозвитку  та   самореалізації  професійної  діяльності педагогів  закладу дошкільної освіти.  Під час  вебінару   розглядали актуальні питання щодо  етапів  професійного розвитку педагога дошкільного закладу, шляхів  формування та удосконалення професійної компетентності вихователя . Під час роботи педагоги висловили свої думки щодо  особистісних  і професійних  якостей  сучасного вихователя.  Учасники  заходу  обговорили питання щодо  особливостей організації освітнього процесу в   закладі дошкільної освіти. Присутнім  надано  методичні рекомендації щодо вдосконалення,  саморозвитку  та    самореалізації  професійної  діяльності педагогів закладу  дошкільної освіти.

 Презентація  вебінару тут