середа, 30 листопада 2016 р.

Методоб’єднання вихователів середніх груп на тему «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» в ТДНЗ № 25.


Освітня лінія Базового компоненту дошкільної освіти «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу.
         Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного мислення.
          Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково - дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.
10 листопада 2016 року в ТДНЗ № 25 відбулося методичне обєднання вихователів середніх груп на тему: «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі». Метою його було сприяти підвищенню фахового рівня, професійної компетентності педагогів з питань реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі», вміння працювати в команді, аргументовано відстоювати свою точку зору.
Відкрила засідання методичного об’єднання методист  Тернопільського комунального центру науково – освітніх інновацій та моніторингу Погорєлко  О.Ю.  запросила учасників оглянути виставку методичної літератури та дидактичних ігор з даної теми, організовану педагогами закладу.
Побажала творчої роботи учасникам завідувач ТДНЗ № 25 Немировська Н.В.
Наступним етапом роботи була візуальна лекція методиста  Тернопільського комунального центру науково – освітніх інновацій та моніторингу  Погорєлко  О.Ю . «Спрямованість освітньої лінії «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі»».
Теоретичне обґрунтування теми  та практичний досвід роботи дошкільного закладу № 25 представила у відео презентації вихователь – методист закладу Михальська Л.М.
Учасники переглянули заняття в середніх групах:
«Загадки осені» (сенсорно – пізнавальний  розвиток в природі),  вихователі Троян І.Т., Лабо О.Ю.
«У пошуках пензлика» (зображувальна діяльність), вихователі Федорій Н.О., Огінська М.А.
«Математична казка» (логіко – математичний розвиток), вихователі Самогальська М.В., Вербіцька Н.В.
На заняттях демонстрували цікаві, нетрадиційні, ігрові підходи до їх організацій та методики проведення та високий рівень пізнавально – сенсорного розвитку дошкільників.
Поповнили педагоги і свої теоретичні знання участю в ділових іграх за темою. У підсумку перевірили їх за тестом самодіагностики, який провела методист ТКМЦОІМ Погорєлко О.Ю.
В процесі обговорення роботи, зокрема практичних занять, педагоги із захопленням ділилися враженнями і відмітили креативний, творчий підхід до проведення занять педагогами та заходу вцілому.

Методоб’єднанням були вироблені методичні рекомендації педагогам середніх груп, щодо забезпечення в освітньо – виховному процесі ДНЗ сенсорно – пізнавального розвитку дошкільників.