четвер, 24 грудня 2020 р.

Компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку

 

Перехід до компетентнісної моделі навчання в умовах сучасної освіти  – завдання актуальне та доволі непросте. Більше дізнатися про компетентнісний підхід як пріоритетний напрям організації освітнього процесу, навчитися спрямовувати власну  педагогічну діяльність у цьому напрямку, ознайомитися з новими методами і техніками роботи, які є найефективнішим для формування ключових компетентностей… Це очікування, які педагоги  закладів  дошкільної освіти означили під час онлайн  вебінару «Компетентнісно  орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку», який проведено  23 грудня 2020  року на освітній платформі Google Meet. З метою: підвищення компетентності педагогів  щодо конструювання та впровадження компетентнісно орієнтованих завдань в освітній процес закладів дошкільної освіти.

Високий рівень зацікавленості учасників, бажання і здатність навчатися були сприятливими для розширення інформаційного поля з досліджуваного питання. Під час роботи, педагоги переконались у тому,  що такі завдання будуть забезпечувати  дошкільників  не тільки знаннями, а й формувати цілісне уявлення про світ, де важливо вміти застосовувати ті чи інші знання в житті, навчати дитину здобувати їх і, в першу чергу, мотивувати на отримання нових знань.

 Учасникам  вебінару   були надані методичні рекомендації щодо  впровадження компетентнісно  орієнтованих  завдань  в освітній процес   закладів   дошкільної   освіти.

Вебінар пройшов у творчій доброзичливій атмосфері.

Дякую  за  співпрацю. 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ:

·       Впроваджувати   компетентісний  підхід   в освітній процес   закладів   дошкільної   освіти  відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.

·       При складанні компетентнісно зорієнтованих завдань   використовувати  систему завдань і вправ  з урахуванням   віку,  рівнів розвитку дітей та вимог програми програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

·       Інтегрувати  зміст  кількох взаємопов’язаних питань із різних дидактичних ліній чи освітніх галузей.

·       Вчити дітей знаходити багатоваріативне розв'язання поставлених завдань, активне використання методології ТРВЗ, відкритих запитань.

·       Застосовувати досвід математичної діяльності для розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач.

·       Сприяти  усвідомленню  дітьми   дошкільного  віку практичної значущості навчання.
Презентацію переглянути тут

четвер, 17 грудня 2020 р.

Організація трудової діяльності дошкільників

 

Трудове виховання є необхідною найважливішою умовою успішної підготовки дітей до сучасного життя. Дошкільний заклад – перша сходинка на шляху підготовки молодої людини до майбутнього трудового життя. Саме тут потрібно залучати дітей до посильної праці враховуючи вікові особливості дошкільнят, комплексно використовуючи виховні та розвиваючі можливості різних видів діяльності – навчальної, ігрової, трудової.

Під час онлайн зустрічі   16 грудня з вихователями середніх груп закладів дошкільної освіти обговорювали питання щодо  особливостей організації трудового виховання дошкільників.

Учасники онлайн  заходу   ознайомились з досвідом роботи Гулько  О. П., вихователя ТПШ№5.

Під час роботи педагоги мали можливість висловити свої думки щодо залучання  малят до праці у різноманітних її формах (колективної праці, доручень та чергувань).

Підбиваючи підсумки роботи, педагоги дійшли висновку, що  діти, виховані змалку в праці, є самостійними, організованими, активними, охайними. Праця - це те, що розвиває маленьку людину, підтримує її, допомагає самостверджуватися. 

Захід пройшов у теплій та дружній атмосфері.Презентацію переглянути тут


пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Особливості організації ігрової діяльності дітей раннього віку

Гра — головна ознака дитинства, саме у ній як у провідній діяльності відбувається особистісний та психічний розвиток дошкільника, і саме в грі він потребує постійної підтримки з боку дорослого. Та чи завжди ми, педагоги, створюємо необхідні умови для розгортання ігрової діяльності малят? Чи правильно розуміємо свою роль? Що треба зробити для того, аби гра не була лише формальністю, а справляла справді розвивальний вплив, щоб малята мали змогу проявляти в іграх свій творчий потенціал?  

10 грудня 2020  під час   онлайн  зустрічі  з вихователями молодших груп   ЗДО ромірковували   над цими питаннями. З  метою сприяння  підвищенню  професійної   компетентності педагогів  щодо особливостей  організації ігрової діяльності дітей раннього віку, проведено вебінар на тему: «Особливості організації ігрової діяльності дітей раннього віку». Під час  заходу  Брянка Г.М., вихователь ТПШ№5,  поділилась досвідом роботи з колегами щодо організації ігрової діяльності дітей раннього віку .

Підбиваючи підсумки роботи, педагоги дійшли висновку, що, успішний розвиток гри  можливий тільки за умови великої підго­товчої роботи педагога з дітьми. 

 
Презентація тут


пʼятниця, 4 грудня 2020 р.

Професійна компетентність сучасного педагога закладу дошкільної освіти.

 Розвиток сучасного суспільства диктує особливі умови організації дошкільної освіти, інтенсивне впровадження інновацій, нових технологій і методів роботи з дітьми. У цій ситуації особливо важлива професійна компетентність, основу якої становить особистісний і професійний розвиток педагогів.  2 грудня 2020 на освітній платформі Meet  проведено  онлайн вебінар для вихователів- методистів ЗДО з  теми : "Професійна компетентність сучасного педагога закладу дошкільної освіти". З  метою  сприяння   підвищенню фахового рівня,   щодо    вдосконалення,  саморозвитку  та   самореалізації  професійної  діяльності педагогів  закладу дошкільної освіти.  Під час  вебінару   розглядали актуальні питання щодо  етапів  професійного розвитку педагога дошкільного закладу, шляхів  формування та удосконалення професійної компетентності вихователя . Під час роботи педагоги висловили свої думки щодо  особистісних  і професійних  якостей  сучасного вихователя.  Учасники  заходу  обговорили питання щодо  особливостей організації освітнього процесу в   закладі дошкільної освіти. Присутнім  надано  методичні рекомендації щодо вдосконалення,  саморозвитку  та    самореалізації  професійної  діяльності педагогів закладу  дошкільної освіти.

 Презентація  вебінару тут

понеділок, 23 листопада 2020 р.

Професійний саморозвиток як чинник формування професійної компетентності педагога ЗДО.

19листопада 2020 року  на освітній платформі Meet відбулося  онлайн- засідання інтерактивної школи  сучасного вихователя  з вихователями –методистами  закладів дошкільної освіти   з теми: «Професійний саморозвиток як чинник формування професійної компетентності педагога ЗДО».  Під час  вебінару  обговорили  питання щодо основних шляхів професійного саморозвитку та вдосконалення педагогічної майстерності  вихователя  та  вихователя-методиста  у відповідності до вимог сучасного суспільства, а саме створення   індивідуальної програми  професійного саморозвитку вихователя-методиста.  У ході  вебінару педагоги   розглянули   питання  щодо  організації самоосвітньої діяльності та створення  індивідуального  освітнього маршруту  педагога закладу дошкільної освіти.  Під час  обговорення теми   слухачі вебінару  дійшли до висновку, що процес саморозвитку не має меж, як немає меж досконалості людини.

Присутнім  надано  методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності  педагога  закладу  дошкільної освіти. Презентацію вебінару можна переглянути тут

пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

Здоров’язбережувальні технології в освітній діяльності закладу дошкільної освіти.

 

12 листопада 2020 року для  динамічної  групи   інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти  проведено   онлайн  вебінар з теми: «Здоров’язбережувальні технології в освітній діяльності закладу  дошкільної освіти».  Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога.  Тому під час вебінару обговорювали питання  щодо створення умов,  формування і зміцнення здоров’я вихованців. Під час заходу   слухачі вебінару поділились досвідом роботи  щодо    використання здоров'язбережувальних технологій в в освітній діяльності.

Педагогам було надано  методичні рекомендації  з використання  здоров’язбережувальних  технологій в освітньому процесі закладу  дошкільної освіти.

   Презентацію переглянути тут

четвер, 5 листопада 2020 р.

Патріотичне виховання дошкільнят засобами музичного дитячого фольклору.

  Справжніх патріотів своєї Батьківщини найкраще виховувати з дитинства і цей процес формується з дошкільного віку вихованням любові до своєї Батьківщини. Серед засобів національного виховання в музичній діяльності музичним керівникам необхідно   використовувати  український дитячий музичний фольклор.

5 листопада під час  вебінару   з   музичними   керівниками  закладів дошкільної освіти  розглядали    тему:  «Патріотичне виховання дошкільнят засобами музичного дитячого фольклору».

З метою сприяння  підвищення   професійної   компетентності педагогів  щодо  використання музичного дитячого фольклору, як засобу патріотичного   виховання в процесі музичної  діяльності.

У ході проведення заходу розглянуто питання:

                    Розвиток музичних здібностей засобами фольклору.  

                    Дидактичні  ігри та вправи, як  засіб виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку.

                    Використання  українського дитячого фольклору на музичних заняттях, святах і розвагах  у   закладі  дошкільної  освіти .

                    Учасникам  вебінару надано  методичні рекомендації щодо  використання музичного дитячого фольклору в освітньому процесі    закладів   дошкільної  освіти, як засобу патріотичного   виховання в процесі музичної  діяльності.

 Переглянути презентацію тут

 

пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Самооцінювання професійної діяльності педагога закладу дошкільної освіти.

22 жовтня 2020 року в рамках #05 Дистанційного трансфер-містечка інноваційних можливостей із  педагогами закладів дошкільної освіти проведено відеоконференцію «Самооцінювання професійної  діяльності педагога закладу дошкільної освіти». Під час заходу обговорювали питання підвищення фахового рівня педагогів, самооцінювання професійної діяльності  вихователів, вихователів-методистів  та вихованців закладів дошкільної освіти. В ході практичного блоку учасники заходу вправлялись у самооцінюванні професійної діяльності.  Учасники трансфер-містечка отримали  багато корисної інформації, яку надалі  зможуть впроваджувати у своїй професійній   діяльності.                            

Дякую всім  за співпрацю!  Бажаю професійної самореалізації та   інтелектуального збагачення! Здоров’я і добра!

Презентація тут

неділя, 18 жовтня 2020 р.

Анонс

Шановні колеги. 
22 жовтня  2020 року о 10.00 год   
запрошую  Вас взяти участь
 у   дистанційному #05 Tmistechko на тему:
«Самооцінювання  професійної
діяльності педагога 
закладу дошкільної  освіти»

 

середа, 7 жовтня 2020 р.

Підсумки проведення онлайн конкурсу «Педагогічна палітра дошкілля»

 

 

 

 

  Відповідно  до наказу  управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 22.09.2020   №261  «Про проведення  міського конкурсу «Педагогічна палітра дошкілля», Положення про конкурс професійної майстерності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти,  з метою  піднесення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для самореалізації, розкриття творчого потенціалу вихователів закладів дошкільної освіти  проведено професійний конкурс «Педагогічна палітра дошкілля». У  конкурсі взяли участь 34 педагоги   19  закладів дошкільної освіти: №1(завідувач Боднарчук Ж.В.),  №3 (завідувач Довбенко О.В.),№9 (завідувач Слонецька С.З.),№10(завідувач Шкварок Ж.Д.),№12(завідувач Слободянюк С.О.),№13( Ломницька Н.Б.),  №18( завідувач Баран Г.П.),№ 19( Бурденюк В.П.), №20 (Босюк М.І.), №22(Чубак Г.Б.), №23(Летинська Г.М.), №26(Починок Т.М.), №29( Мотрук Г.П.), №33(Хомич А.В.), №34(Дячук В.М.), №36(Демянчик Р.О.), №38(Орляк Л.М.).ТПШ№2(директор Шевчук О.С.), ТНШ№3(Кусяк О.Р.).  

   На онлайн конкурс  були подані відеоматеріали, які містили  творчі розробки методистів,  вихователів, музичних  керівників, інструкторів  з фізкультури, керівників  гуртків, логопеда .

     У відеоматеріалах  педагоги  відобразили вміння використання   освітньої технології  в освітньому процесі.

Аналіз організації проведення  онлайн   конкурсу показав відповідальне ставлення адміністрацій закладів дошкільної освіти та початкових шкіл, вихователів- методистів,  інструкторів з фізкультури,  музичних керівників, керівників гуртків  до підготовки та участі  у  даному заході.

   Відповідно до підсумкового протоколу журі . За високий рівень   підготовки  та  проведення міського онлайн конкурсу  в закладах дошкільної освіти,  визнано переможцями  «Педагогічна палітра дощкілля»  та нагородити  грамотами   управління освіти і науки Тернопільської міської ради:

    у  номінації «Вихователь ЗДО»:

    Демянову Ольгу Олегівну, вихователя ЗДО № 23.

    Ярему Оксану Василівну, вихователя ЗДО № 3.      

    Гейну Галину Петрівну, вихователя ЗДО № 36.

У номінації «Музичний керівник ЗДО»

Нагорняк Оксану Остапівну, ЗДО№1.

У номінації «Керівник фізичного виховання ЗДО»:

Семеген Галину  Богданівну,  ЗДО №9.

У номінації «Керівник гуртка ЗДО»

Остряннікову  Оксану Романівну, ЗДО №33

II.               Дипломами  управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільського  комунального  методичного центру  науково освітніх інновацій та моніторингу відзначити: 

у номінації « Вихователь-творчість»:

Дайчак Надію Зеновіївну, вихователя ЗДО №18,

  Андрусик Галину Ізидорівну, вихователя ЗДО №19.

     У номінації «Креативний вихователь»:

Кузик  Оксану  Богданівну ,  музичного керівника ЗДО № 23.

  Гулько Ольгу  Петрівну,   вихователя  ТПШ№ 5.

У  номінації «Досвідчений вихователь»:

Петрику Любов Володимирівну, вихователя ЗДО № 36.

 У номінації «Знавець дитячих сердець»:

  Сенчишин  Оксану Іванівну, вихователя ЗДО№29.

 У номінації «Знавець дитячих душ»:

Саловську  Ольгу Володимирівну, вихователя  ТПШ№ 5.

 У номінації « Вихователь-ерудит»:

Поворозник Тетяну Василівнувихователя ЗДО № 3

 Горблянську  Марію Василівнувихователя ЗДО№10,

 Клепач  Валентину Михайлівнувихователя  ЗДО № 22,

Ростецьку Оксану Іванівну, вихователя ЗДО№ 26.

 У номінації « Вихователь-інтелектуал»:

 Калакуку Ольгу Романівну, вихователя ЗДО№12,

 Широку Анастасію Петрівну, вихователя ЗДО№12.

 У  номінації «Український колорит»:

Радь Наталію Василівнувихователя ЗДО№13,

 Кузик Христину Михайлівну,вихователя ЗДО№23.

 У номінації «Вихователь- оригінальність»:

Коверчук Любов Василівну, вихователя ЗДО № 36.

 У номінації « Вихователь артистичність»:

Семкович Людмилу Володимирівну, вихователя ЗДО №20,

 Чалабій  Марію  Іванівну, вихователя ЗДО №37,

 Комар  Олену Вячеславівну, інструктора з фізкультури  ЗДО № 34.

У  номінації «Виховуємо патріотів»:

 Дорожовську Марія Володимирівну,  вихователя ЗДО № 34.

   У  номінації  « Дослідники  успіху»:

 Дармограй Світлану  Романівну,  вихователя ЗДО № 26,

Денисюк Юлію Миколаївну, вихователя ЗДО № 36.

У  номінації «Інновації в дії»:

Когут Надію Петрівну, музичного керівника ЗДО  №10

Розум Марію  Василівну, вихователя-методиста ЗДО№20,

Терещук Оксану Володимирівну, вихователя ЗДО № 36,

Михальчук Ольгу Олександрівну , вихователя ЗДО № 36.

 У  номінації   «Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО»:

Глогусь Надію Анатоліївну ,  ТПШ№3.

У  номінації  « Весела  англійська»:   

Томків Маряну  Андріївну,  керівника  гуртка ЗДО№1,  

Буковську  Оксану Петрівну, керівника  гуртка  ЗДО№20.

У  номінації  « Сучасний логопед»:

Білецьку Світлану Михайлівну , вчителя- логопеда ЗДО№ 9.

 

Щирі  вітання  переможницям,  нехай кожен день приносить Вам  радість і задоволення від роботи, а  щирість і талант знаходять відгук у серцях   ваших вихованців.