середа, 24 січня 2024 р.

Ігровий стретчинг – сучасний засіб зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку

 Онлайн-засідання динамічної групи інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної  освіти  відбулося 24 січня 2024 року на освітній платформі Google Meet та було присвячене темі: "Ігровий стретчинг – сучасний метод зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку".

Метою було обговорення та висвітлення важливості ігрового стретчингу для підтримки здоров'я дітей у дошкільних закладах. Під час заходу була детально розглянута методика впровадження ігрового стретчингу у роботу закладів дошкільної освіти, а також обговорено значення ігрового підходу у забезпеченні ефективного проведення стретчингу для дітей дошкільного віку.

Під час практичного блоку учасники обмінювалися досвідом та результатами впровадження ігрового стретчингу у роботу з дітьми. Учасники активно ділилися ідеями та власним досвідом щодо найефективніших методів проведення ігрового стретчингу. Захід завершився підбиттям підсумків, висвітленням ключових моментів і формуванням методичних рекомендацій для подальшого впровадження ігрового стретчингу у роботу з дітьми.

Висловлюю подяку всім учасникам за активну участь та конструктивний внесок у обговорення теми.

 Бажаю успіхів у подальших ініціативах та розвитку методик для дошкільної освіти.

Методичні рекомендації:

1. Систематично організовувати проведення ігрового стретчингу в закладі дошкільної освіти  відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція) та Програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". (Постійно)

2. Навчати дітей вправам ігрового стретчингу, починаючи від простого до складного, враховуючи їхні індивідуальні можливості та ступінь фізичної підготовленості. (Постійно)

3. Забезпечувати індивідуально-диференційований підхід під час проведення ігрового стретчингу, враховуючи вікові та  індивідуальні особливості кожної дитини. (Постійно)

4. Закріплювати отримані навички через багаторазове виконання вправ, сприяючи самостійному виконанню дітьми вправ поза заняттями. (Постійно)

5.  Постійно удосконалювати програму ігрового стретчингу, збільшуючи кількість та ускладнюючи техніку виконання вправ для підвищення ефективності зміцнення здоров'я дітей. (Систематично)

6. Виховувати в кожної дитини інтерес до активної рухової діяльності (Постійно).

четвер, 18 січня 2024 р.

Розвиваючі ігри як засіб формування пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку.

 

18 січня 2024 року відбулося онлайн-засідання динамічної групи вихователів других молодших груп дошкільних закладів. Захід проводився на освітній платформі Google Meet та був присвячений темі: "Розвиваючі ігри як засіб формування пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку".

Під час заходу були розглянуті концепції, які акцентували важливість розвиваючих ігор у формуванні пізнавальних здібностей дітей. Зокрема, було обговорено ігровий підхід до навчання, розвиток творчості та уяви, а також стимулювання соціальних навичок.

Особлива увага була приділена активній участі вихователя в грі, його ролі у стимулюванні розвитку дітей та підтримці їх позитивної взаємодії під час ігрових процесів.

Учасники заходу поділилися своїм досвідом використання розвиваючих ігор, наводячи конкретні приклади та успішні практики. В ході обговорення були висвітлені успішні випадки впровадження розвиваючих ігор та виклики, з якими вони зіткнулися. Учасники обмінялися досвідом та надали поради один одному.

Педагогам були надані методичні рекомендації, практичні поради та інструменти для успішного впровадження розвиваючих ігор в їхню роботу та для подальшого використання цих ігор в роботі з дітьми дошкільного віку.

Цей онлайн захід виявився ефективною платформою для обміну досвідом та поглиблення знань педагогів з питань використання розвиваючих ігор у дошкільних закладах.

Методичні рекомендації: 

ü    Спрямовувати  використання розвиваючих  ігор в ЗДО  відповідно до вимог     Базового компонента   дошкільної освіти  та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

ü     При  проведенні  розвиваючих    ігор  для   кожної  дитини   забезпечити  окремий  комплект   гри  чи  ігрового  матеріалу.

ü    Під час  вибору  та організації ігор    враховувати. індивідуальні особливості кожної дитини

ü    Під час  розвиваючих  ігор всі  завдання  дітьми  повинні  виконуватись   самостійно.

ü     Розвиваючі   ігри з дітьми дошкільного віку потрібно починати із  легких  завдань з  урахуванням  їх  можливостей.

ü     Ігри необхідно   повторювати,  повторення  –  необхідна  умова  розвивального  ефекту.

ü     Вихователям ЗДО  здійснювати  регулярні спостереження за дітьми під час гри, визначаючи їхні успіхи та труднощі.