пʼятниця, 26 лютого 2016 р.

Фольклор в ознайомленні дітей з природою.


                                                                           Краса природи є у всьому,
В листочку, в квіточці живій.
                                                                      В хмаринці, в небі голубому,
                                                                          Лиш придивитися умій.
    Успішності процесу ознайомлення дітей з природою, вмінню бачити і відчувати красу довкілля, вихованню бережливого ставлення до навколишнього світу та формуванню навичок екологічно доцільної поведінки сприяє широке використання народознавчого матеріалу.
    Скарбниця народної мудрості надзвичайно багата. Це і веселі забавлянки, і ніжна колискова, цікава гра, мирилочка-дражнилочка тощо.
   Використання малих фольклорних жанрів підчас різних видів діяльності дає змогу емоційно-позитивно налаштовувати дітей, зацікавлювати їх, активізовувати і збагачувати словник, виховувати позитивні якості, любов до рідного слова, краю.
   24.02.2016р. в ТНВК №28   відбулось засідання методичного об’єднання вихователів перших молодших груп  з теми : «  Фольклор в ознайомленні дітей з природою» , мета якого: сприяти підвищенню професійної   компетентності педагогів  щодо використання малих фольклорних творів про природу  у роботі з дітьми раннього віку.  Здійснювати   комплексний   підхід   до  реалізації  завдань  ознайомлення дітей з природою засобами  фольклору у різних сферах життєдіяльності..
    Відкрила   методичне  об’єднання методист  ТКМЦНОІМ  Погорєлко О.Ю.
    В  методично-теоретичному   блоці  засідання  розглядалися питання:   
 - «Доцільність використання фольклору в ознайомленні дітей з природою», Погорєлко О.Ю.
-         Вихователь -методист НВК №28 Ваврик Г.Г.з досвіду роботи вихователів І молодшої групи та закладу вцілому, представила презентацію:  «Казковий світ дитинства »(про використання різножанрових фольклорних творів у роботі вихователів, зокрема,  закличок, примовок, які стосуються різних явищ природи під час спостережень на прогулянках), надано фотоматеріали..……….
Під час технологічно-практичного блоку гостям було запропоновано  перегляд заняття: «До бабусі на гостину», яке підготували та провели  вихователі Лукащук О.Д. та Вознюк І.Г.,музичний керівник Коваль С.М.
  - Голова методичного об’єднання ЛяшкоН.І.з розділу «Педагогічна скарбничка» надала методичні  рекомендації присутнім про підбір малих фольклорних жанрів для  роботи з дітьми раннього віку.
Інформаційно-терапевтичну паузу «Мозаїка здоров’я»
запропонувала присутнім практичний психолог Лесів В.С.(щодо профілактики емоційного вигорання педагогів).
Інтерактивну гру «А ми робимо так…» (використання міміки та музичних інструментів під час розповідання народних казок)провела Коваль С.М., музичний керівник.
Закінчилося методичне  об’єднання  обговоренням  переглянутого , педагоги  обмінялися  думками з даної теми, зауважили, що отримали емоційне задоволення від проведеної роботи.
Підведено підсумки методичного об’єднання  , надано методичні рекомендації для вихователів I молодших груп,  Погорєлко О.Ю.
    Педагоги поглибили свої знання з даного питання, поділились досвідом роботи з колегами.

Прем’єра дитячої музичної опери : «Найкраща мама».

Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній музичній освіті, розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль  музичного керівника набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність на музичних заняттях,на музичних розвагах,під час проведення святкових ранків та ін.формах роботи . Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій.
17 лютого 2016р. в  дошкільному навчальному закладі № 10 відбулося методичне  об’єднання музичних керівників дошкільних  навчальних закладів  та навчально- виховних комплексів м. Тернополя на тему: «Інноваційні технології та методики в галузі дошкільної музичної освіти» . Метою заходу було сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів , щодо впровадження інноваційних технологій та методик в галузі дошкільної освіти та здійснювати комплексний підхід до всебічного розвитку здібностей та нахилів дошкільнят через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Методист ТКМЦ Погорєлко О.Ю. ознайомила присутніх з інноваційними технологіями та методиками у галузі музичної освіти ,зокрема детально зупинилась  на використанні музичної педагогіки  Карла Орфа.
Музичний  керівник ДНЗ №26  Морщакова Ж.С. виступила з візуальною лекцією на тему: «Музичне виховання як особлива  сила впливу на психофізичний розвиток і здоров'я дітей», під час якої поглибила знання присутніх  про інноваційні  педагогічні  технології  на музичних заняттях у дошкільному закладі.
  Всі присутні подивились прем’єру дитячої музичної опери : «Найкраща мама». Перед початком дійства музичний керівник  ДНЗ №10 Шимчук  Надія Петрівна провела з дітками  розспівку: вправи на тренування голосових зв’язок та розвиток дихального апарату, як це роблять справжні оперні співаки. Діткам дуже подобалося співати свої партії та виступати на сцені .  Музичні керівники та  вихователі теж виконували ролі ,що також  активізувало  дитячу увагу та викликало  захоплення грою.
Учасники методичного обєднання збагатили свій професійний досвід та отримали багато задоволення від перегляду музичної опери.
Наприкінці  методичного об’єднання методист ТКМЦ Погорєлко О.Ю. ознайомила музичних керівників з нетрадиційними шумовими музичними інструментами та провела з ними флеш-гру: «Підбери ритм» .
По закінченні учасники  заходу обмінялися досвідом роботи з питання використання інноваційних підходів під час організації та проведення музичних занять.


Розвиток мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом використання інноваційних методик.     Оволодіння рідною мовою, розвиток мовлення і спілкування є одним із                 найважливіших надбань дошкільнят . Немає необхідності доводити, що розвиток мовлення найтіснішим чином пов’язаний із розвитком свідомості, пізнанням навколишнього світу, розвитком 
особистості в цілому.

18 лютого 2016 року в ДНЗ №29 відбулося методичне  об’єднання вихователів старших груп м.Тернополя на тему:«Розвиток мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом використання інноваційних методик». Під час практичного блоку, вихователь Шведецька А. Л., спеціаліст вищої категорії  провела заняття на тему: « Музей зими».

Учасники  методичного  об’єднання мали змогу побачити результат цілеспрямованого виховання старших дошкільників, які показали свої знання про зиму, вміння вільно спілкуватись між собою та з іншими, чітко, лаконічно, зрозуміло та  мотивовано відповідати на запитання, знаходити рішення поставлених перед ними завдань, поважати думку товаришів.  Дошкільнята легко складали   казку за допомогою символів, розвивали  інтонаційну виразність мовлення, пробуджували  інтерес до світу природи.

     Методист ТКМЦ Погорєлко О.Ю.звернула увагу учасників МО на важливість   підвищення    професійної  компетенції педагогів щодо формування мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного  віку шляхом використання  інноваційних методик
Вихователь-методист ДНЗ № 29 Мартинюк О.Р. на  інформаційному прес – центрі познайомила присутніх  з  інноваціями у дошкільному закладі та провела інтелектуальну  розминку « Хвилинка творчості». Це дало змогу  вихователям самостійно повправлятись у складанні  розповідей за допомогою символів.
 Наступним кроком була  візуальна лекція керівника методичного об’єднання вихователів старших груп Н.Б.Мельниченко:    "Інтерактивні методи навчання як засіб формування навичок мовленнєвої взаємодії старших дошкільників».
Вихователь ДНЗ №37 Басій Л.М .поділилась своїм досвідом роботи на темуТехнологія віршування як засіб розвитку креативності у дошкільників».
Під час обговорення присутні відмітили  творчий та креативний підхід до організації, оформлення та проведення заняття , схвалили роботу вихователів данної групи та колективу в цілому.
Вихователі прийшли до висновку, що заняття з розвитку мовлення слід будувати так, щоб діти включалися в активну пізнавальну діяльність, самостійно розв’язували поставлені перед ними завдання, широко використовувати проблемні ситуації з розв’язанням мовних  задач, дидактичні вправи та ігри. Педагогу доцільно залучати дітей на інтегрованих заняттях до активних форм роботи, оскільки вони є сприятливим фактором розвитку мовленєвої компетенції.
Змістове наповнення занять важливо тісно пов’язувати з реальним повсякденним життям . Завдання вихователя – створити під час заняття відповідні умови включення всіх дітей в активне і систематичне засвоєння програмного матеріалу.


Особливості використання мовленнєвих вправ, дидактичних та ігрових завдань з використанням поетичного слова.

Вік  дошкілля – це важливий  етап у становленні та розвитку особистості. Надзвичайне значення в цей період відіграє створення оптимальних умов для мовленнєвої компетентності дитини. Тому одним із першочергових завдань, що стоять перед вихователями - пошук ефективних методів і прийомів роботи, що сприяли б мовленнєвому розвитку вихованців.
16.02.2016р. в  дошкільному навчальному закладі  №21 було проведено методичне обєднання для вихователів старших груп на тему: «Особливості використання мовленнєвих вправ,  дидактичних  та  ігрових завдань  з використанням поетичного слова».
Привітала учасників методичного обєднання завідуюча ДНЗ Андрушко Є.Є.
Мета проведеного  заходусприяти    підвищенню    професійної  компетентності  педагогів щодо формування розвитку мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного  віку шляхом використання  інноваційних методик.
Під час проведення методично-теоретичного блоку  Погорєлко О.Ю, методист ТКМЦ ознайомила присутніх з  структурними  компонентами ,  з  яких  складається  процес  формування  мовлення  дошкільнят,  а  Міхалків Т.Б., вихователь-методист ДНЗ№21, пригадала присутнім  організаційну та самостійну діяльності в процесі яких  формується  мовленнєва компетентність дошкільника.
Технологічно-практичний блок  включав в себе перегляд  інтегрованого заняття в старшій групі №3 «Казка», вихователь Йосик О.Б., на тему: «Насінина шукає друзів».
  Завдання, яке ставив  перед собою педагог:  навчити не просто дивитись, а й бачити, відчувати світ довкола, організовуючи  нове споглядання, спостереження, колективне сприймання так, щоб діти відчути потребу пильно придивитися до навколишнього, помітити поряд дивне й загадкове, приховане від лінивого ока.
 Якими радісними відкриттями стають для дітей ці колективні спостереження, коли вони бачать, як пробуджується гайок від зимового сну, як пробиваються крізь торішнє листя перші стрілки пролісків, вслухаються у спів вітру, передзвін дощових краплинок.
Вихователь вчила  дітей   доцільно використовувати дари природи,  розуміти їх значущість, берегти їх,  вправлятися  в  імпровізації ігрових образів.
       В кінці заняття діти подарували гостям подарунки,  які    виростили           своїми руками.
Була  організована  виставка  творчих  надбань  педагогів  дошкільного навчального закладу №21.
 Відповідно тематиці засідання  методичного об’єднання  були проведені практичні форми роботи з  педагогами , слухачі виконали творче завдання «Фестиваль інновацій», під час якого закріпили зміст ключових понять інтерактивних  методів  розвитку мови дошкільників.
Вправа «Синквейн»,  мета  якої була тренувати  здатність  узагальнювати інформацію, висловлювати її декількома словами.
     Слухачам надали практичний матеріал для батьків та педагогів  які можна використати у своїй роботі: « Рекомендації для педагогів»,  «Мовленнєва пам`ятка-порадниця для батьків»,  «Поради батькам».
Педагоги  поділилися своїми думками з даної теми , обговорили досягнення і недоліки, доводили  ефективність тих чи інших видів роботи. Під керівництвом Погорєлко О.Ю. учасники  заходу  обговорили та виробили  рекомендації   методичного об’єднання для вихователів  старших груп.

                                                                                                           субота, 20 лютого 2016 р.

ПАРАДИГМА 2016

«Парадигма освітніх інновацій 2015-2016» .
26 січня 2016 року у м. Тернополі відбувся ІІІ міський конкурс «Парадигма освітніх інновацій 2015-2016», у якому взяли  участь педагоги  дошкільних навчальних закладів міста.
З метою залучення педагогів міста до творчої продуктивної діяльності щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, моделювання і практичного застосування інноваційних освітніх парадигм  у дошкільних, спеціальних, загальноосвітніх навчальних закладах та  позашкільних установах педагоги ДНЗ №1, ТДНЗ №2, №9, №16 , №19, №26, № 27 та №37  представили свої проекти на міський конкурс педагогічних працівників ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ  «Парадигма освітніх інновацій ».
Вихователь ДНЗ №1 Лотоцька Ма'ряна  презентувала  свій досвід роботи на тему: «Емпауермент-педагогіка  – педагогіка натхнення на дії ». Методологічною основою емпауермент-педагогіки  є положення про те, що дитина – це активна і творча особистість, здатна пізнавати  і саморозвиватись, нести відповідальність за рішення та дії, які вона приймає і виконує.
  Практичний психолог ДНЗ №2 Хомик  Оксана Федорівна    до уваги журі представили свій досвід роботи з дітьми: «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами   як складова інклюзивної освіти в умовах дошкільного закладу».
Білецька  Світлана    Михайлівна вихователь ДНЗ№9 представила досвід роботи на тему: Адаптація інноваційних  освітніх технологій до корекційної роботи з дітьми з порушенням мовлення» . Вихователь презентувала  посібник « Казковий  двір » , який об’єднує в собі сукупність вправ на розвиток дрібної моторики , вправ артикуляційної гімнастики та  арт-терапевтичних методик .
«Інноваційний  підхід до проведення свят та розваг патріотичного спрямування   у ДНЗ » у своїй роботі розповіла  музичний керівник ДНЗ №9 Курило Тетяна Михайлівна.
Проект  «Використання інтегрованого підходу в сенсорному вихованні дошкільників»  представила вихователь ДНЗ№16 Кобіль Оксана Миронівна . Потерайко Галина Зіновіївна   вихователь ДНЗ№16  представила   свій досвід роботи «Творча майстерня в дошкільному закладі » .
 «Хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього», - говорив                  М. Рильський і був правий.   Справді, не знаючи і не шануючи історії свого народу, його традицій, культурної спадщини – цінностей, сформованих віками, люди втрачають духовний зв’язок з попередніми поколіннями, те підґрунтя, на якому мали б вибудовувати власне життя. Саме тому, на думку  вихователя ДНЗ №19 Колодій Галини Орестівни народознавчий компонент є провідним у патріотичному вихованні дошкільнят. Тема проекту ,яку представила педагог:
 «Любов малят до Батьківщини плекаємо в садочку і родині». Вихователь розповіла про патріотичне виховання дітей дошкільного віку шляхом використання елементів інноваційних педагогічних технологій .
 Розвивати дитину засобами музики, позитивно впливати на її психофізичне здоров’я – це необхідна праця педагога-музиканта. Саме тому музичний  керівник ДНЗ №26  Морщакова Ж.С.  дану проблему розкрила  в свому  проекті  : «Музичне виховання як особлива  сила впливу на психофізичний розвиток і здоров'я дітей» .Під час  свого виступу  педагог познайомила присутніх  з  використанням  інноваційних   педагогічних  технологій  на музичних заняттях у дошкільному закладі.
«Використання  пальчикових ігор   під час   формування  мовленнєвої компетентності   дошкільників»   до уваги журі представила вихователь  ДНЗ № 27  Мельник О. О. Даний проект,спрямований на те ,щоб    вдосконалити  та урізноманітнити навчально – виховний процес через застосування пальчикових вправ під час занять та у повсякденній роботі з дітьми.
Прекрасна, мелодійна, бездонна, милозвучна наша українська мова. А як божественно вона відлунює у поезії. Ніщо не може з цим зрівнятись. Саме вірш – найбагатше, бездонне джерело рідної мови. І саме через нього дитина може більш точно, більш естетично спілкуватися з оточуючими. Поезія несе у собі таку силу, такий зміст, якого немає у жодному художньому творі. У дошкільному закладі саме поезія покликана дитину навчити добру,  адаптовувати до життя, виховувати і утверджувати особистість. Тому вихователь ДНЗ №37  Басій Л.М.  протягом декількох років працює  над темою «Технологія віршування  як засіб розвитку креативності у дошкільників».

Шановні колеги, висловлюємо Вам щиру подяку   за участь  у конкурсі, за педагогічний талант, творче горіння, вміння вчити та навчити, за зерна знань, які щедро Ви  засіваєте  у дитячих душах, за вірність  професії педагога. Зичимо Вам нових творчих здобутків, вдячних вихованців , сил та енергії, міцного здоров’я на довгі роки!