вівторок, 4 лютого 2020 р.

Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного віку


Під поняттям логіко-математичного розвитку ми розуміємо якісні зміни в пізнавальній діяльності дитини, що відбуваються внаслідок розвитку математичних умінь і пов’язаних з ними логічних операцій. Логіко-математична компетентність передбачає вміння дитини самостійно здійснювати(в межах вікового періоду): класифікацію геометричних фігур; впорядкування за величиною, масою, об’ємом, розташуванням в просторі й часі; обчислення та вимірювання кількості, відстані, довжини, ширини, висоти, об’єму, маси, часу.
Розвивальне математичне середовище у ЗДО стимулює пізнавальну, рухову і іншу активність дітей і сприяє формуванню та розвитку логіко-математичної компетентності кожної дитини в цілому. Організація розвивального середовища має забезпечувати дитині відчуття психологічної захищеності, допомагати розвитку у дошкільнят творчих здібностей та самостійності.  Отже, розвиток дитини залежить від того, як її виховують, як організовано її виховання, де і в якому оточенні вона зростає. Завдяки правильно організованому розвивальному математичному середовищу вихователь може розв’язати конкретні освітні завданні, які були висвітлені у програмі, розвивати допитливість, творчість, комунікативні здібності та ін.
Під час засідання динамічної групи педагогів закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів 22 січня 2020р.на базі Тернопільського дошкільного навчального закладу №9 розглядали тему: «Сучасні технології формування логіко-математичної  компетентності в дітей дошкільного віку»
Присутніх привітала керівник закладу Слонецька Світлана Зенонівна , і запропонувала оглянути виставку різноманітних видів ігор та методичного матеріалу.
Погорєлко О.Ю., методист ТКМЦ  розповіла педагогам про логіко-математичні ігри, як засіб формування мислення старших дошкільників.
Тимчій О.О., вихователь-методист ТДН №9, підготувала та провела із учасниками засідання консультацію «Створення розвивального предметно-ігрового середовища для формування логіко-математичного розвитку».
Під час  засідання учасники динамічної групи мали змогу переглянути заняття : «Пошуки Аліси в Країні Чудес». На занятті діти отримали лист від Аліси, яка просила у дітей допомоги , щоб вони визволили її від Червоної королеви.
Щоб визволити Алісу , дітям потрібно було виконати різні завдання від Червоної королеви. Діти використовували логіку, круги Луллія, роботу з коректурними таблицями, квадрати Воскобовича , палички  Кюізенера ,конструктор ЛЕГО.
Після перегляду заняття, Тимчій О.О., вихователь-методист ТДНЗ №9 та Погорелко О.Ю., методист ТКМЦ , провели розумні ігри на розвиток логічного мислення з учасниками динамічної групи.
Учасники заходу обговорили та прийняли методичні рекомендації:
1.Спрямовувати роботу з логіко-математичного розвитку відповідно до вимог  програми дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
2.Створити розвивальне середовище для інтелектуальної або пізнавальної діяльності дітей.
3.Формувати сенсорно-пізнавальну ,математичну та логічну компетентності шляхом :
-застосування дидактичних ігор та вправ ,завдань на формування у дітей операцій логічного та дивергентного мислення .(Постійно)
-організації різноманітних дидактичних занять з логіко-математичного спрямування , що забезпечують мотивацію дітей до пізнання , спрямовують їхні розумові зусилля , стимулюють розвиток психічних процесів .(Постійно)
4.Використовувати індивідуально-диференційований підхід , як основу для формування змістового , дійового компонента логіко-математичного розвитку дошкільнят.(Постійно)
5.Проводити  просвітницьку роботу з батьками для ознайомлення із сучасними  перспективними інноваційними технологіями.