пʼятниця, 29 січня 2021 р.

ТРАЄКТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗДО

Траєкторія розвитку фахової компетентності  педагога ЗДО   – це шлях, яким рухається педагог з метою незворотної, спрямованої, закономірної зміни своїх знань, умінь, навичок, цінностей, ставлення та досвіду. Для визначення та коригування траєкторії необхідно володіти інструментами самооцінювання і взаємооцінювання.

Діагностичний інструментарій для педагогів ЗДО.

Сучасні підходи до проведення занять в закладі дошкільної освіти.

 

Яким має бути сучасне заняття у  закладі дошкільної  освіти? 26  січня 2021 року   на освітній платформі Google Meet  обговорили під час  онлайн- засідання  вихователів    середніх  груп   з теми «Сучасні підходи до  проведення занять в закладі  дошкільної освіти ». Метою проведеного заходу  було підвищення компетентності педагогів  щодо сучасних  підходів   проведення занять в освітньому  процесі  закладу дошкільної освіти.

Під час  вебінару  розглянули  питання :

*               сучасне заняття  -  основна форма  освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

*              Структура сучасного заняття.

*             Вимоги до сучасного заняття в закладі дошкільної освіти.  

*             Види нетрадиційних занять.

*              Досвідом  роботи  з теми  «Сучасні підходи до  проведення занять в закладі  дошкільної освіти №9» поділилась вихователь – методист Тимчій О.О.

Присутнім  надано  методичні  рекомендації щодо сучасних  підходів    проведення занять в закладі  дошкільної освіти.

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ:

·                  Впроваджувати   компетентісний  підхід   в освітній процес   закладів   дошкільної   освіти  відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.

·                  При  плануванні  занять , враховувати  попередній  досвід, вікові  та індивідуальні  особливості  дітей     та вимоги  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

·          Інтегрувати  зміст  кількох взаємопов’язаних питань із різних дидактичних ліній чи освітніх галузей.

·                  Під  час  проведення  занять продумувати  поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми, зміни видів діяльності дошкільників. обов'язкове врахування вікових та індивідуальних     особливостей  дітей, їх творчих здібностей.

·                  На всіх етапах заняття здійснювати  використання  інтерактивних  методів  навчання, активізація розумової діяльності дітей.

·         Сприяти  усвідомленню  дітьми   дошкільного  віку практичної значущості навчання.