четвер, 28 грудня 2017 р.

ПРИВІТАННЯ З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ


ЗВІТ I СЕМЕСТР 2017/2018 н. р.


Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти,Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів.
 У  2017/2018 навчальному році  навчально- виховні комплекси та заклади дошкільної освіти почали працювати за  комплексною   програмою «Українське дошкілля»  чинною у редакції 2017  року.
      На зміну традиційним упевнено прийшли  нові форми методичної роботи з педагогічними працівниками. Саме ці форми перетворюють освітній  процес у таку співпрацю, яка об’єднує педагогів , батьків,  дошкільнят спільною турботою про сьогодення і майбутнє життя, що дозволяє відстоювати свою позицію, створює умови для підвищення педагогічної майстерності, примушує шукати ефективні форми роботи з дітьми, надихає на творчу співпрацю, дає можливість почувати себе вихователем – і знову сумніватися, шукати, апробовувати, творити…
В цьому навчальному році відбулись зміни в структурі методичної роботи з педагогами    навчально- виховних  комплексів  та закладів  дошкільної освіти. Вихователі  міста працювали над реалізацією проблемної теми: «Формування цілісної, життєво-компетентної особистості  в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти».
      Реалізація поставлених завдань здійснювалась через роботу  
Інтерактивної Школи Сучасного Вихователя,  засідань референтних груп  вихователів  різних вікових груп, інструкторів з фізичної культури , музичних керівників.
Протягом  I семестру  2017/2018   н. р. методистом  з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ  Погорєлко О.Ю. з  педагогами  ДНЗ та НВК  було  проведено : 2 заняття в  інтерактивній школі    з вихователями –методистами ЗДО та НВК,   5 засідань  референтних груп  вихователів  різних вікових груп, інструкторів з фізичної культури , музичних керівників, конкурси.
Протягом зазначеного періоду було підготовлено і проведено засідання референтних груп    з різними категоріями педагогічних працівників , а саме:
-      засідання референтної  групи   музичних керівників  в ДНЗ № 21  «Використання музичних ігор у навчально-виховному процесі ».
-     засідання референтної  групи    інструкторів з фізкультури в ДНЗ №10,26  «Особливості організації  різних  видів  занять з фізкультури для дітей дошкільного  віку ».
-      засідання референтної  групи       вихователів  середніх груп  «Основи економічної культури дошкільнят» в ДНЗ№ 18.
-     засідання референтної  групи        вихователів старших груп «Використання авторських математичних ігор З. Дьєнеша та Д. Кюїзенара у роботі з дошкільниками»  в ДНЗ №16.
 У вересні відбулося відкриття Інтерактивної  Школи  Сучасного Вихователя. З  теми  «Сучасний вихователь – імідж дошкільного закладу», засідання    проведено у формі тренінгу. Учасникам заходу були створені умови для активного інтерактивного обміну досвідом роботи з питань професійної компетентності педагогів, представлені нетрадиційні підходи до опрацювання завдань у системі освітньої роботи з педагогами  дошкільних закладів. Кожен вихователь-методист мав можливість висловити  свої професійні мрії з цієї актуальної теми.
   На засіданнях референтних груп педагоги-дошкільники знайомилися із сучасними  педагогічними здобутками, інноваційними  технологіями навчання та виховання, з досвідом роботи того чи іншого  закладу дошкільної освіти, що допомагало їм осмислити власний досвід освітньої  роботи, , підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформувати напрямок самоосвіти, шляхи  її здійснення.
Заслуговує на увагу  засідання референтних груп  музичних керівників  , яке було проведено в ЗДО №21 «Використання музичних ігор у навчально-виховному процесі ». Під час якого музичні керівники   поділились досвідом  роботи з використання музичних ігор в освітньому  процесі  через використання сучасних інформаційно-комунікаційних   технологій.
Цікавими були  засідання референтної  групи    інструкторів з фізкультури  проведених  на базі  ЗДО №10, 26 з теми  «Особливості організації  різних  видів  занять з фізкультури для дітей дошкільного  віку ». Інструктори  з фізичної культури Якимів М.Л. та   Голубчик Т.Б. розповіли колегам    про  використання інноваційних технологій  під час проведення організації  різних  видів  занять з фізкультури для дітей дошкільного віку,  поділились своїм досвідом у виготовленні і використанні нестандартного  спортивного обладнання.
Сучасне життя дуже непередбачуване, але й цікаве своєю швидкозмінністю. Можливо, саме тому складні економічні процеси приваблюють дошкільника. Одним із завдань роботи кожного дошкільного закладу  є  формування азів соціальної і фінансової грамотності дошкільників.
      Саме темі: «Основи економічної культури дошкільнят» було присвячене засідання референтних груп, яке відбулося в Тернопільському закладі  дошкільної освіти №18.
В  ЗДО  №16  відбулося засідання референтної  групи        вихователів старших груп «Використання авторських математичних ігор З. Дьєнеша та Д. Кюїзенара у роботі з дошкільниками».  Вихователі цього закладу поділилися досвідом роботи з використання  інноваційних  методик Д.Кюїзенара  та  З.Дьєнеша у роботі з дошкільниками  .
В  ході підготовки дитини до школи важливе наступництво в роботі початкової школи та дитячого садка. З метою забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в цьому навчальному році  створена інтегрована форма роботи « Проблемне коло» з проблеми  « Наступність у розвитку дитини на етапах дошкільної освіти» для  фахівців з дошкільної та початкової освіти. Головними завданнями, якої   є :
- інтеграція двох ланок освіти;
- усунення суперечок між запитами школи і програмними можливостями закладів дошкільної освіти;
- удосконалення форм організації і методів навчання;
- спрямування освітнього  процесу на становлення особистості дитини.
   В жовтні  на  базі  Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа –колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»   відбулось перше  засідання проблемного столу  вихователів  дошкільних навчальних закладів  та вчителів початкових класів з теми: «Діагностика невдач у навчанні першокласників».
  В листопаді  в Тернопільському закладі дошкільної освіти № 12  відбувся семінар-практикум  в  ІНТЕРАКТИВНІЙ  ШКОЛІ  вихователів – методистів  закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів з теми  «Застосування елементів сучасних педагогічних технологій  у роботі  дошкільних навчальних закладів».  Під час практичного блоку дорослі не тільки спостерігали за діяльністю дітей, а ця діяльність була партнерська.
Досвід педагогів показав ефективність використання і впровадження інноваційних технологів і методик у практику роботи закладів дошкільної освіти.  Адже, інноваційність –це здатність до оновлення, відкритість новому, важлива ознака сучасної освітиПедагог  може виступати     автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових  педагогічних  ідей, теорій   і   технологій.
З метою становлення народно-традиційної культури, здійснення екологічного виховання дошкільників, пропаганди бережливого ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи, формування практичних умінь та навичок з виготовлення новорічних композицій, подарунків, ялинкових прикрас в грудні проведено   виставку-конкурс   новорічних композицій   на тему: «Замість  ялинки- зимовий букет». В конкурсі взяли участь ЗДО№ 1, 3, 9, 11,12, 26, 34, НВК№35.
 З метою створення привабливого оформлення вулиць міста Тернополя, створення святкової атмосфери для мешканців та гостей міста в період новорічно - різдвяних свят у грудні проведено міський конкурс «Феєрія новорічного міста» в якому взяли участь ЗДО № 3,5, 38.
ЗДО № 17,21,33 взяли участь в конкурсі на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво», з метою відродження народних традицій, виховання поваги до культурно – мистецької спадщини нації, залучення дітей  до вивчення та пізнання різдвяних традицій за допомогою засобів народного декоративно-прикладного мистецтва.
Протягом  навчального року постійно  здійснювалось консультування та надання  методичної  допомоги  вихователям-методистам,   та іншим категоріям педагогічних працівників.
                                                                                                                   

    .

середа, 27 грудня 2017 р.

Особливості організації різних видів занять з фізкультури для дітей дошкільного віку»       7 грудня 2017 року у Тернопільському закладі дошкільної освіти №26 відбулося засідання референтної групи інструкторів з фізичної культури дошкільних закладів та навчально-виховних комплексів   м.Тернополя  на тему: «Особливості організації різних видів занять з фізкультури для дітей дошкільного віку ».
        Метою даного заходу було: сприяти підвищенню фахового рівня, професійної компетентності педагогів щодо організації різних видів занять з фізкультури для дітей дошкільного віку.
    Завідувач закладу Патряк Л.А. привітала учасників референтної групи, побажала всім учасникам гарного настрою, плідної співпраці.
      Методично-теоретичний блок розпочала методист ТКМЦНОІМ
Погорєлко О. Ю., яка виступила перед присутніми з візуальною лекцією  на тему: «Типи занять з фізкультури та їх організація».
     Вихователь-методист ТЗДО №26 Леськів А.В. ознайомила педагогів з особливостями використання нестандартного фізкультурного обладнання в дошкільному закладі, тому, що головною метою фізичного розвитку дитини є за­безпечення її задоволення від рухової діяльності і досягнутих у ній результатів, створення комфорт­них умов життєдіяльності дошкільнят.
    В рамках теоретично-практичного блоку, інструктор з фізкультури  ТЗДО №26 Голубчик Т.Б. провела  спортивно-пізнавальну розвагу з дітьми середньої групи №2: «Казкова місячна подорож».
     Під час обговорення педагоги відмітили, що розвага  була змістовна, діти отримали великий обсяг нової інформації в цікавій та ігровій формі. Було використано багато нестандартного фізкультурного обладнання, адже це сприяє поліпшенню результативності фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, а також підвищен­ню у них інтересу до фізичної культури та спор­ту.
     Інструктор з фізичної культури Голубчик Т.Б. поділилась своїм досвідом у виготовленні обладнання, розповіла про використання інноваційних технологій на заняттях, а також про проблеми та трудності, які зустрічаються їй у роботі.
       Методист ТКМЦНОІМ Погорєлко О. Ю. з метою актуалізувати знання педагогів про засоби фізичного виховання дітей, вчити класифікувати засоби фізичного виховання дітей на традиційні та сучасні провела з педагогами вправу  «Методичний бумеранг».  Всі учасники були активні, показали високий професійний рівень, поділились враженнями та досвідом, отримали масу позитивних емоцій.
    Підбиваючи підсумки роботи , усі  педагоги відзначили ,що у закладі створено сприятливе середовище для забезпечення успішного фізичного розвитку дитини та зміцнення її здоров’я
    Засідання референтної групи інструкторів з фізичної культури дошкільних закладів було проведено на високому організаційному, науково-методичному рівнях. Захід носив навчальний та практичний характер.   
    Погорєлко О. Ю. підвела підсумки роботи референтної групи та надала інструкторам з фізичної культури методичні рекомендації:

Методичні рекомендації:
1. Створити розвивальне середовище, в якому гармонійно поєднуються всі складники з фізичного виховання. (Постійно).
2. При проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи дотримуватись рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, враховувати  індивідуальні показники стану здоров’я, самопочуття дітей. (Постійно).
 3. Впроваджувати ефективні форми проведення інтерактивних фізкультурних свят та розваг, під час яких діти і їх батьки є активними учасниками дійства. (Постійно).
4. Спрямовувати  методичну діяльність на збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей . (Постійно).

5.Забезпечувати належний рівень фізичної підготовленості  дітей дошкільного віку з фізичної культури. Виховувати стійкий інтерес до рухової активності.  (Постійно).               

четвер, 21 грудня 2017 р.

«Економічний ярмарок»

       Корінні зміни економічного характеру, які виникли в Україні за останні роки, обумовили потребу суспільства в економічно гармонійній людині, яка здібна поєднувати особисті інтереси суспільства, ділові якості з такими як чесність, порядність, громадянськість; опанування дітьми дошкільниками елементарних економічних знань, які мають стати фундаментом для становлення громадянина – людини, щиро зацікавленої в розвитку та економічному розквіті своєї держави. Сучасного дошкільника з перших років його життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Реклама по телебаченню, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться зустрічатися малюку щодня. Сучасне життя дуже непередбачуване, але й цікаве своєю швидкозмінністю. Можливо, саме тому складні економічні процеси приваблюють дошкільника. Одним із завдань роботи кожного дошкільного закладу  є  формування азів соціальної і фінансової грамотності дошкільників.
      Саме цій темі було присвячене засідання референтних груп,яке відбулося в Тернопільському дошкільному навчальному закладі №18 на базі середньої групи №2. Учасники даного засідання мали змогу переглянути музичну розвагу «Економічний ярмарок» з елементами економічного виховання,яку підготували вихователі Попович Г.П.,Кульчицька І.І. та музичний керівник Страдомська Н.М.
         Проведений методистом ТКМЦ Погорєлко ОЮ. та вихователем-методистом Антошків О.В. лекційний модуль у формі педагогічного рингу сприяв підвищенню рівня теоретичної підготовки педагогів щодо організації роботи з економічного виховання    дошкільників , поглибити їх знання  щодо основних завдань, форм та методів со­ціальної і фінансової освіти дошкіль­ників; перевірити розуміння педагогами тлума­чення ключових економічних понять; розвинути творчі та ко­мунікативні здібності. Цікавими для педагогів міста були теоретична розминка «Економічні поняття», вправа «Економічні ситуації» у ІІ раунді викликала жваву дискусію серед вихователів. Під час «Мозгового штурму» учасники засідання референтних груп обговорили питання щодо доцільності  форм роботи в економічній освіті дошкільників.

        Загалом можна константувати, що даний захід сприяв оволодінню педагогами методичними аспектами проведення  роботи з економічного виховання дошкільників.


вівторок, 5 грудня 2017 р.

«Застосування елементів сучасних педагогічних технологій у роботі дошкільних навчальних закладів»

           23 листопада 2017 року в Тернопільському закладі дошкільної освіти№ 12  відбувся семінар-практикум  в  ІНТЕРАКТИВНІЙ  ШКОЛІ вихователів – методистів  закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів з теми  «Застосування елементів сучасних педагогічних технологій  у роботі дошкільних навчальних закладів».  Підвищити  професійну компетентність педагогів  щодо впровадження інноваційних технологій в практику роботи дошкільних навчальних закладів  - така мета проведення цього семінару. Девізом  роботи взято слова Конфуція: «Скажіть мені — і я забуду, покажіть — і я запам'ятаю, дайте можливість обговорити — і я зрозумію, дайте можливість навчити — і я прийду до досконалості».
           Сьогодні освіта постала перед альтернативою: або зробити відчайдушний, рішучий стрибок на підніжку останнього вагона потягу, що швидко прямує в новий світ високих технологій та інноваційного розвитку, або залишитися на пероні  технологічної відсталості. Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності.
          Методично-теоретичний блок розпочала Погорєлко О.Ю. , методист  ТКМЦНОІМ. Під час візуальної лекції   «Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті»  вихователі- методисти ознайомилися з інноваційними технологія і методиками, які впроваджують педагоги дошкільних закладів.
           Під час практичного блоку дорослі не тільки спостерігали за діяльністю дітей, а ця діяльність була партнерська.
             Експрес- інформацію про мнемотехніку як технологію ефективного засвоєння інформації презентувала вихователь- методист ТЗДО №12 Мельниченко Н.Б.  А діти середньої групи разом з вихователем Вересюк Л.В. і учасниками семінару вивчили вірш В.Паронової   «Урожай » за допомогою мнемотаблиці. Цікаво вихователям- методистам було грати в гру « Відгадай вірш за картинкою».
           Практичний блок продовжила вихователь- методист ТЗДО №12 Мельниченко Н.Б., де під час експрес-інформації « Формування  логіко-   математичної компетентності  дошкільників   через використання  Логічних  блоків  Дьєнеша» розповіла про  ефективність використання логічних блоків як ігрового і навчального матеріалу для роботи з дітьми дошкільного віку.
          Вихователь  Свідова  М.М. і вихованці старшої групи № 2 разом з учасниками семінару грали в  ігри  з використанням блоків Дьєнеша  « Пошта», «Поїзд», « Прикрасимо ялинку намистом», « Будиночок».
         Про використання коректурних таблиць  в різних форматах життєдіяльності дітей розповіла вихователь- методист ТЗДО №12 Мельниченко Н.Б. Вихователь Баран М.М. і дошкільнята старшої групи № 1 запросили учасників семінару у пізнавальну гру – подорож порами року.
         Музичний керівник закладу Шлийко Л.А. разом з вихованцями середньої групи презентували свою роботу « Осінній оркестр » за методикою Тетяни Тютюнникової « Грати в музику і гратися музикою».
        Учасникам семінару сподобалося працювати разом з дошкільнятами, вони були активними учасниками, сміялися, гралися і подорожували, слухали і висловлювали свої думки.
          Професія дошкільного педагога – непроста і виснажлива, адже вихователю потрібно затратити багато часу і зусиль для того, щоб організувати новий творчий, захопливий освітній процес із дошкільниками. Під час проведення тренінгу «Інноваційні технології в закладах дошкільної  освіти » учасники активно ділилися своїми напрацюваннями з використання інноваційних технологій і методик, « сіяли зерна знань і професійної майстерності на педагогічне поле», створювали   асоціативний  ряд до поняття «інновація», грали в       педагогічну гру «Лото», складали вірш - синквейн «5 рядків за правилами», переглянули відеоролик, де  діти  закладу « Пізнайко» розповідали про професію вихователя .  А оповідання      « Коробочка» нікого не залишило байдужим, багатьох розчулило до сліз.
В.О. Сухомлинський стверджував, що  «...добре, тепле слово педагога —  місток між всіма членами колективу». Учасники семінару  сказали слова вдячності колегам, які працювали над організацією і проведенням  семінару- практикуму.
                   Досвід педагогів показав ефективність використання і впровадження інноваційних технологів і методик у практику роботи закладів дошкільної освіти.  Адже, інноваційність –це здатність до оновлення, відкритість новому, важлива ознака сучасної освіти. Педагог  може виступати     автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових  педагогічних  ідей, теорій   і   технологій.