пʼятниця, 13 квітня 2018 р.

Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор.    Однією з основних проблем сьогодення є створення умов для своєчасного повноцінного фізичного, психічного й духовного розвитку кожної дитини, формування її життєвих компетентностей. У зв’язку із цим одне з головних завдань педагога полягає в тому, щоб створити умови для самостійного розвитку дитини, прояву її особистісного потенціалу. Базовий компонент дошкільної освіти,   програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» виокремлюють сенсорний розвиток як базову основу формування всіх ключових компетентностей дитини дошкільного віку. Для глибшого вивчення даного питання, ознайомлення з інноваційними підходами до роботи з дітьми раннього віку 30 березня 2018року на базі Тернопільського дошкільного навчального закладу №30 відбулося засідання референтної групи вихователів перших молодших груп закладів дошкільної освіти та навчально – виховних комплексів міста Тернополя на тему: «Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор».
    Даний захід проходив під керівництвом методиста ТКМЦ Погорєлко О.Ю.
     У засіданні прийняли участь вихователі перших молодших груп міста Тернополя.
     Під час організаційно-інформаційного блоку педагоги переглянули виставку дидактичних ігор та методичного матеріалу для роботи з дітьми раннього віку.
     Методично – теоретичний блок розпочала методист ТКМЦ Погорєлко О.Ю. виступом на тему : «Виховання сенсорної культури дітей дошкільного віку».
    Продовжила роботу вихователь- методист ТДНЗ №30 Мацапей В.С., виступивши з доповіддюна тему «Вплив дидактичних ігор на пізнавальний розвиток дітей раннього віку».
   В ході технологічно- практичного блоку вихователі І молодшої групи №3 Васьків М.С. та Білик Н.Т. провели інтегроване заняття «Пригоди морських Лепетунів», під час якого застосували дидактичні ігри на закріплення сенсорних еталонів, пошуково-дослідницьку діяльність, вправи на розвиток дрібної моторики руки, тактильних відчуттів, здоров'язбережувальні технології  «стоун терапію»,  еластичну панчішку «Дослідники простору», ходьбу по масажних доріжках, які спрямовані на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей.
Методичні рекомендації:
1.     Спрямовувати   роботу педагогів з формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
(Постійно). 
2. Реалізовувати завдання сенсорного вихован­ня під час різних видів діяльності дітей.    (Постійно). 
3.   Переорієнтовувати   освітній процес з керівництва діяльністю дітей на взаємодію. (Постійно). 

4. Використовувати  методи та прийоми, спрямовані на підви­щення пізнавальної активності дошкільників. (Постійно). 

четвер, 12 квітня 2018 р.

Народна казка як засіб морального виховання дітей молодшого дошкільного віку


Казка – це глибока і мудра книга життя.
     Казка – найпопулярніший вид усної творчості серед дітей. З нею пов’язане життя кожного із нас. Ми захоплюємося мужністю, умілістю її героїв, сумуємо і хвилюємося разом з ними. Народна казка  захоплює й полонить серця не лише дітей, а й дорослих. Найбільша цінність казки звичайно в її моралі. А мораль казки – це головна думка, це те, на що націлює вона маленького слухача, які моральні цінності закладає в його душі. Такі поняття як чесність, доброта, людяність, яскраво представлені в образах героїв, закріплюються в реальному житті і взаєминах з близькими людьми, перетворюючись в моральні еталони, якими регулюються бажання і вчинки дитини. Казка є  джерелом народної мудрості,  осуджуючи зло і несправедливість, вона викликає у дитини співчуття до скривджених героїв і тим самим сприяє формуванню громадянськості. ЇЇ  справедливо можна вважати одним з важливих виховних засобів. 

  29 березня 2018 р    на базі Тернопільського закладу дошкільної освіти №15   відбулось засідання референтної групи вихователів   II молодших груп закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів міста Тернополя на тему: " Народна казка як засіб морального виховання дітей молодшого  дошкільного віку".

         Засідання  відбулося  під керівництвом Погорєлко О.Ю. - методиста Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.
   Метою даного заходу було:   сприяння підвищенню фахового рівня,    професійної   компетентності педагогів шляхом  використання в освітньому процесі різних форм роботи з народною казкою як дієвим  засобом  морального виховання дітей молодшого  дошкільного віку.
  Зі словам привітання виступила завідувачка ТЗДО №15 Вахрів Г.М.    
  Погорєлко О.Ю., методист ТКМЦНОІМ, ознайомила з планом проведення засідання та виступила  перед педагогами з  доповіддю: «Казка як ефективний засіб виховання і навчання дітей молодшого  дошкільного віку».    Методично-теоретичний блок продовжила вихователь-методист ТЗДО №15 Тарчинська М.Й. – «Роль дитячої казки у вихованні моральних цінностей дітей дошкільного віку».
  У практичному блоці було запропоновано перегляд   інсценізації казки : «Веселі походеньки відомого артиста», яку підготували вихователь  Зола Г.І., музкерівник Довгаль Н.Г.                   
  Учасники  засідання референтної групи мали можливість переглянути  виставку  різних видів дитячих театрів   «Казковий світ дитячих фантазій».
  Методист ТКМЦ Погорєлко О.Ю та вихователь Росінець Г.З.   з метою актуалізувати знання педагогів з даної теми, провели інтерактивні вправи з  учасниками референтної групи: «Допиши казку», «Продовж фразу», «Чарівний мішечок».  Всі учасники були активні, показали високий професійний рівень, поділились враженнями та досвідом, отримали масу позитивних емоцій.
           Під час обговорення присутніми була надана висока оцінка роботі вихователів, музичного керівника Довгаль Н.Г., які приклали максимум зусиль, щоб учасники референтної  групи  поринули у світ казки.
Під керівництвом Погорєлко О.Ю. вихователі обговорили та виробили рекомендації методичного об’єднання для вихователів II молодших груп.
               Методичні рекомендації:
 1. Спрямовувати  роботу з використання народної  казки як засобу  морального виховання дітей молодшого  дошкільного віку відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». (Постійно)                 2. Прищеплювати дітям дошкільного віку  любов до народної казки.  (Постійно).                                                                                                         
3. Використовуючи на заняттях народні казки, подбати про те,щоб дитина була не тільки пасивним слухачем, але і активним оповідачем. (Постійно)                                                        
  4. Розвивати, активізувати мовлення дітей  як на  заняттях,  так і в повсякденному житті, використовуючи народну казку. (Постійно)                         5.  Залучати до співпраці батьків. (Постійно)


Використання інноваційних технологій розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників.


На сучасному етапі у дошкільній педагогіці відбувається низка оновлюючих процесів: оновлення, збагачення змісту освіти; запровадження новітніх підходів до організації роботи з дітьми; запровадження інновацій різного рівня. Оптимізація педагогічного процесу стосується і мовленнєвого розвитку дітей.
У сфері навчання мови і мовлення існують певні інновації, які прямо чи опосередковано впливають на ефективність педагогічного впливу та становлення мовної особистості.
Існує низка інноваційних підходів, методів, технологій, які тією чи іншою мірою стосуються мовленнєвого розвитку дитини.
  28.03.2018 року в ТЗДО №31 на засіданні інтерактивної школи  вихователів-методистів закладів дошкільної освіти та навчально- виховних комплексів  розглядали проблему: «Використання інноваційних технологій розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників».
     Метою заходу було:  підвищити професійну компетентність педагогів  щодо впровадження інноваційних технологій з  розвитку мовлення в практику роботи дошкільних закладів.  Девізом заходу взято вислів Сократа: 
«Заговори,щоб я тебе побачив". Як відмітила Погорєлко О.Ю.,  методист ТКМЦНОІМ, оптимізувати навчальний процес, підвищити його ефективність вже неможливо, користуючись лише традиційними, а інколи (відверто кажучи) застарілими методами та прийомами виховання і навчання дошкільників. У своїй презентації «Використання інноваційних педагогічних  технологій для покращення комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників» Оксана Юріївна зупинилась на ефективних, сучасних інноваціях в активізації мовлення дошкільників.
      У практичному блоці вихователем-методистом ТДНЗ №31 Ляшко Н.І. у презентації «Активізація мовленнєвої діяльності дошкільників засобами інноваційних технологій» були висвітлені види роботи, що використовуються педагогами закладу.  Бліц-інформація: «Технології наочного моделювання у  розвитку    мовлення дошкільників» поєднувалась з  практичними завданнями для учасників інтерактивної школи . Педагоги з інтересом  долучились до складання описових  розповідей за опорними схемами; придумування скоромовок, загадок за мнемо таблицями, піктограмами, асоціативними картами; визначення завдань ТРВЗ (кільця Луллія). Вихователь Калиняк Л.І.  поділилась своїми напрацюваннями з використання інноваційних технологій з розвитку мовлення дошкільників у фрагменті заняття «Птахи на крилах весну принесли» (середня група №1). Про використання творчої літературної спадщини В.Сухомлинського розповіла Ляшко Н.І. та залучила присутніх до визначення назв казок автора з допомогою мнемо таблиць. Учасники заходу переглянули фрагмент заняття у середній групі №2 (вихователь Люлька Л.М.) з використанням творів В.Сухомлинського та елементів інновацій.
          Наступним етапом інтерактивної школи було ознайомлення з казками за картками Проппа. Вихователі-методисти запропонували свої варіанти казок, складених за даною методикою.
         Хвилинкою - розминкою – психологічними тестами «Пізнай себе», з легкою ноткою гумору учасники зазирнули у підсвідоме, змогли трошки розслабитись перед наступним етапом семінару.
     Для педагогів були створені умови для інтерактивного обміну досвідом під час коучингу «Мовленнєва компетентність – активізовуємо роботу», який провели Погорєлко О.Ю. Та Ляшко Н.І. . Спонукати педагогів до пошуку ефективних засобів, умов, необхідних для формування мовленнєвої компетентності дошкільників. Розширювати уявлення про розмаїття напрямів діяльності з мовленнєвого розвитку дітей. Розвивати творчий потенціал,  комунікативні здібності, навички взаємо­дії – такою була мета коучингу.
      Педагоги з зацікавленістю  знаходили шляхи розв’язання проблем мовленнєвого розвитку дітей під час вправ «Ребус», «Пазли», «Колесо балансу», «Абетки форм роботи з педагогами», «Римування». Активно долучились до рухливої гри «Потяг» з інтелектуальними мовленнєвими навантаженнями.
     Для визначення  готовності до впроваджень інновацій вихователі- методисти  виконали  завдання тесту самодіагностики «Інноваційний потенціал педагога», та були задоволені отриманими результатами. 
     Ляшко Н.І., вихователь-методист ТДНЗ№31 запропонувала скласти план дій для реалізації завдань мовленнєвого розвитку дошкільників індивідуально, орієнтуючись на особливості своїх вихованців, наявні умови і перспективи та щодня втілювати  його в освітній процес. Педагоги зосереджено працювали та обмінялись ідеями.
     Погорєлко О.Ю.,  методистом  ТКМЦНОІМ, підвела підсумок коучингу, прочитавши притчу «Сім дверей»,   мораль якої зводиться до того, що нам слід виважено обирати методи, прийоми, інноваційні технології в кожному конкретному випадку, відповідно до умов і  потреб та обов’язково впроваджувати їх в освітній процес.
    У підсумково – аналітичному блоці семінару під час вправи-рефлексії «В очікуванні свята” педагоги висловили свої  враження від семінару, проаналізували проведене засідання інтерактивної школи, ухвалили методичні рекомендації та дійшли до спільного висновку про важливість використання інноваційних технологій  у розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників.


середа, 4 квітня 2018 р.

Семінар-практикум для заступників голів комісій надзвичайних ситуацій закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів з теми «Дії учасників навчально-виховного процесу під час виникнення надзвичайних ситуацій» у ДНЗ №23.


22 березня 2018 року у дошкільному навчальному  закладі № 23  проведений семінар-практикум для заступників голів комісій надзвичайних ситуацій  закладів дошкільної освіти  та навчально-виховних комплексів з  теми «Дії учасників навчально-виховного процесу під час виникнення  надзвичайних ситуацій».
Метою заходу було: вдосконалити теоретичні знання та практичні навички педагогічних працівників і вихованців в умовах надзвичайних ситуацій, відпрацювати дії особового складу формувань ЦЗ в умовах виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, перевірити здатність реагування педагогічних працівників та вихованців на сигнали оповіщення ЦЗ.
Семінар – практикум проведено згідно плану.
Сьогодні проблема безпеки розглядається, як базисна потреба людини, тому на дошкільний заклад покладається відповідальність за цілеспрямоване формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя.
Семінар складався з теоретичної та практичної частин. Під час теоретичної частини педагоги розширили свої знання: щодо проведення освітньої роботи з формування у дітей знань про небезпечні ситуації, щодо орієнтовних видів діяльності та форм організації навчально – виховного процесу; щодо проведення просвітницької роботи серед батьків щодо безпеки життєдіяльності, щодо особливостей планування освітньо-виховної роботи з дітьми з ОБЖД, щодо організації предметно-розвивального середовища з питань безпеки життєдіяльності дітей в ДНЗ.
Завідувач ДНЗ Летинська Г.М. розповіла про важливість роботи з цивільного захисту у  дошкільному  закладі.
Методист ТКНЦ НОІМ  Даценко М.М. наголосив на необхідності знання та дотримання нормативно правової  бази  з ЦЗ для безпечного функціонування закладу.
  Візуальну лекцію на тему : «Форми навчально-виховної роботи з дошкільниками, батьками та педагогами, щодо оволодіння навичками безпечної поведінки при виникненні НС»  розповіла заступник голови комісії з питань НС вихователь-методист  Вальорна Лариса Миколаївна.
Під час практичної частини  усі  присутні переглянули розвагу з ОБЖД у старших групах, яку підготували та провели інструктор з фізичного виховання Пушка М.М., музичний керівник Кузик О.Б.
З  учасниками семінару було проведено інтелектуально – розважальну гру «Брейн-ринг», яку провела вихователь-методист Вальорна Лариса Миколаївна.
Екстрена евакуація при виникненні пожежі була проведена  з дітьми , працівниками та учасниками семінару ,в якій брали участь пожежна служба МНС.
 

Семінар-практикум для заступників голів комісій надзвичайних ситуацій закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів з теми «Дії учасників навчально-виховного процесу під час виникнення надзвичайних ситуацій» у ДНЗ №3.


21 березня 2018 року у дошкільному навчальному  закладі № 3  проведений семінар-практикум для заступників голів комісій надзвичайних ситуацій  закладів дошкільної освіти  та навчально-виховних комплексів з  теми «Дії учасників навчально-виховного процесу під час виникнення  надзвичайних ситуацій».
Метою заходу було: вдосконалити теоретичні знання та практичні навички педагогічних працівників і вихованців в умовах надзвичайних ситуацій, відпрацювати дії особового складу формувань ЦЗ в умовах виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, перевірити здатність реагування педагогічних працівників та вихованців на сигнали оповіщення ЦЗ.
Семінар складався з теоретичної та практичної частин. Під час теоретичної частини педагоги розширили свої знання: щодо проведення освітньої роботи з формування у дітей знань про небезпечні ситуації, щодо орієнтовних видів діяльності та форм організації навчально – виховного процесу; щодо проведення просвітницької роботи серед батьків щодо безпеки життєдіяльності, щодо особливостей планування освітньо-виховної роботи з дітьми з ОБЖД, щодо організації предметно-розвивального середовища з питань безпеки життєдіяльності дітей в ДНЗ.
Завідувач ДНЗ Довбенко О.В. розповіла про важливість роботи з цивільного захисту у  дошкільному  закладі.
Методист ТКНЦ НОІМ  Даценко М.М. наголосив на необхідності знання та дотримання нормативно правової  бази  з ЦЗ для безпечного функціонування закладу.
  Смолка Вікторія Олегівна заступник голови комісії з питань НС розповіла про  порядок взаємодії учасників  освітнього процесу під час виникнення чи загрози виникнення надзвичайних ситуацій у ТДНЗ №3 та за його межами.
Під час практичної частини  усі  присутні переглянули розвагу з  ОБЖД з дітьми   дошкільних  груп, яку підготували та провели  педагоги   закладу та  музичний керівник Дровороз Р.М.
З  учасниками семінару було проведено інтерактивне заняття « Дії при виникненні надзвичайних ситуацій», яке  провела вихователь Свистун Н.А.
Учасники семінару-практикуму розгадували тематичні кросворди та відтворювали алгоритм дій під час виникнення чи загрози виникнення надзвичайної ситуації за допомогою предметних картинок.
Екстрена евакуація при виникненні пожежі була проведена  з дітьми , працівниками та учасниками семінару ,в якій брали участь пожежна служба МНС.