середа, 8 листопада 2017 р.

Основні зміни в Законі України "Про дошкільну освіту".Разом із набранням чинності новим Законом України
 «Про освіту» відбулися зміни й у Законі України «Про 
дошкільну освіту».

Які основні зміни можна виокремити?
Зміни до Закону України «Про дошкільну освіту» 
визначені в Прикінцевих та перехідних положеннях
 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII.
  Потрібно  зауважити на таких основних нововведеннях:
·                       замінено словосполучення:
-     - «дошкільний навчальний заклад» на «заклад дошкільної
           освіти»
-    - «навчально-виховний процес» на «освітній процес»
·            посада керівника закладу дошкільної освіти — 
        «директор»
·           уточнено вікову періодизацію
·       доповнено форми здобуття дошкільної освіти
·       дітей приймають у заклад з одного року 
      (було з 2-х місяців)
·       комплектування груп відбувається лише за віковими 
ознаками (були ще сімейні та родинні)
·         річний план роботи закладу не погоджують з
          управління  освіти
·    режим роботи закладу не погоджують з органами 
управління освітою та охорони здоров’я.
П’ять статей викладено у нових редакціях:
13-ту — «Установчі документи суб'єктів освітньої діяльності
 у сфері дошкільної освіти»
20-ту — «Управління та громадське самоврядування закладу
 дошкільної освіти» (оновлені повноваження педагогічної ради)
21-шу — «Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної 
освіти»
22-гу — «Базовий компонент дошкільної освіти»
23-тю — «Освітня програма».

Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»

28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі - Закон), що регулює суспільні відносини в процесі реалізації конституційного права людини на освіту, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, а також вносить суттєві зміни до цілої низки законів, у тому числі до Законів України «Про дошкільну освіту»«Про загальну середню освіту»«Про позашкільну освіту»«Про вищу освіту»


вівторок, 7 листопада 2017 р.

Засідання проблемного столу вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів .


                                              Школа не повинна вносити різкого перелому в життя дитини.
Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те,
що робила вчора. Нехай нове з'являється в її житті поступово і
не збентежує лавиною переживань.
(В.О. Сухомлинський)


 Вступ до школи є важливим етапом у житті кожної дитини. Перед нею відкривається невідомий світ - цікавий, загадковий, непростий, який із собою несе радість і хвилювання, перші кроки шляхом життя.
Сучасна освіта має забезпечити комфортний вступ кожної дитини з дошкільного дитинства у світ навчання. При цьому навчання розуміється не тільки як формування у дитини знань умінь і навичок, а як основа всебічно розвиненої особистості дитини. У початковій школі дитина вперше стає суб'єктом соціальної діяльності, коли слід виконувати не тільки те, що хочеться, а й те, що треба, чого вимагає вчитель.
Тому в ході підготовки дитини до школи важливе наступництво в роботі початкової школи та дитячого садка.
   25  жовтня 2017року на базі  Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа –колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»   відбулось засідання проблемного столу  вихователів  дошкільних навчальних закладів  та вчителів початкових класів з теми: «Діагностика невдач у навчанні першокласників».  Про особливості дошкільного етапу адаптаційного процесу першокласників розповіла  методист ТКМЦ  Погорєлко О.Ю. У рамках  засідання проблемного столу  Даценко Л.І., заступником директора з навчально-виховної роботи ТНВК ШК  презентовано досвід роботи  з питань забезпечення наступності в освітній  роботі з дітьми  старшого дошкільного  і дошкільного шкільного віку  як  запоруки  успіху дитини. Керівником шкільного методичного обєднання ТНВК ШК Рибак Г.М. проведено інтерактивну вправу «Хто ми?». Активну участь взяли всі учасники проблемного столу  в дискусії « Наступність чи природовідповідність?».
      Підбиваючи підсумки роботи , усі  педагоги відзначили ,що у школі створено сприятливе розвивальне, навчальне та культурно-просвітницьке середовище для забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу, розвитку закладу.
  Засідання проблемного столу  вихователів  дошкільних навчальних закладів  та вчителів початкових класів було проведено на високому організаційному, науково-методичному рівнях. Захід носив навчальний та практичний характер.   
   Тільки за умови забезпечення тісних контактів між дошкільним закладом та школою, здійснення правильного контролю, використання різних його форм повністю залежить успіх вирішення проблеми підготовки дитини до школи.
 МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1.    Продовжити співпрацю між дошкільними  і загальноосвітніми навчальними закладами.
2.    Створювати комфортні  умови для успішної адаптації першокласників до школи; скороченню термінів дезадаптації шестирічних першокласників до шкільного навчання.
3.    Здійснювати психодіагностику готовності дошкільників до навчання.
4.    Проводити екскурсії , знайомство дітей зі  школою.
5.    Організовувати консультації з батьками, повідомлення щодо організації шкільного життя майбутніх учнів.
6.    Відстежувати  індивідуальний розвиток кожної дитини і створювати для неї найсприятливіші умови на основі варіативних режимів дня, що передбачає баланс різних видів діяльності і не допускає фізичного, психічного й інтелектуального перевантаження та сприяє загальному розвитку й оздоровленню дитини.
7.    Оновлювати організацію предметно-розвивального середовища для забезпечення різноманітної діяльності дітей; форми співпраці з батьками.8.    Створювати ситуації успіху.

четвер, 2 листопада 2017 р.

«Особливості організації різних видів занять з фізкультури для дітей дошкільного віку»


 19 жовтня 2017 року у Тернопільському дошкільному навчальному закладі №10 відбулося засідання референтної групи інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів   м.Тернополя  на тему: «Особливості організації різних видів занять з фізкультури для дітей дошкільного віку ».
        Метою даного заходу було: сприяти підвищенню фахового рівня, професійної компетентності педагогів щодо організації різних видів занять з фізкультури для дітей дошкільного віку.
    Завідувач закладу Шкварок Ж. Д. привітала учасників референтної групи , побажала всім учасникам гарного настрою, плідної співпраці.
      Методично-теоретичний блок розпочала методист ТКМЦНОІМ
Погорєлко О. Ю., яка виступила перед присутніми з візуальною лекцією  на тему: «Форми організації різних видів занять з фізкультури для дітей дошкільного віку».
     Вихователь-методист ТДНЗ №10 Олійник Л, Ц. ознайомила педагогів з особливостями блочно-тематичної організації  фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі.
    В рамках теоретично-практичного блоку, інструктор з фізкультури  ТДНЗ №10 Якимів М. Л. провела  спортивно-музичну розвагу з дітьми старшої групи №2: «Я військовим хочу стати, Україну захищати».
     Під час обговорення педагоги відмітили, що розвага була актуальною до нашого сьогодення. В той час, коли на території нашої країни ідуть бойові дії, гинуть люди, ми не можемо про це мовчати. Бо складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу, служіння народові, готовності до героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини. А враховуючи, що розвага відбувалася з залученням батьків вихованців, то таке дійство залишить свій відбиток не тільки у дитячих сердечках, а й у всіх дорослих членів родини.
   Інструктори з фізичної культури були безпосередніми учасниками у проведені розваги: вони були групою підтримки для дитячих команд: «Калинка» та «Соняшник», а також грали гру : «Турботлива медсестра», де вони пригадали свої знання і навички з надання першої долікарської допомоги.
     Методист ТКМЦНОІМ Погорєлко О. Ю. підвела підсумки роботи референтної групи та надала інструкторам з фізичної культури методичні рекомендації:
Методичні рекомендації:
1. Створити розвивальне середовище, в якому гармонійно поєднуються всі складники з фізичного виховання. (Постійно).
2. При проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи дотримуватись рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, враховувати  індивідуальні показники стану здоров’я, самопочуття дітей. (Постійно).
 3. Впроваджувати ефективні форми проведення інтерактивних фізкультурних свят та розваг, під час яких діти і їх батьки є активними учасниками дійства. (Постійно).
4. Спрямовувати  методичну діяльність на збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей . (Постійно).

5.Забезпечувати належний рівень фізичної підготовленості  дітей дошкільного віку з фізичної культури. Виховувати стійкий інтерес до рухової активності.  (Постійно).