середа, 23 листопада 2022 р.

Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку.

 

23  листопада  2022 р  на платформі Google Meet у форматі онлайн відбулось засідання  вихователів середніх груп  з закладів дошкільної освіти з теми: «Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення у дітей  дошкільного віку». В ході засідання педагоги   збагатили власний досвід  щодо  мультиплікації як інноваційного  методу в роботі з дітьми дошкільного віку. Розглянули та обговорили питання:

використання мультфільмів, як засобу розвитку зв’язного мовлення у дітей  дошкільного віку.

Критерії добору та  способи використання якісних мультфільмів для розвитку зв'язного мовлення.

Ігрові прийоми використання  мультфільмів для розвитку зв'язного мовлення.

Позитивні емоції,  залучення всіх учасників онлайн-засідання до  обміну  ідеями спонукало до подальшої співпраці та професійної підтримки один одного. Захід приніс присутнім багато позитивних, щирих емоцій та відкрив новий погляд щодо роботи з даної проблеми.

Учасникам онлайн засідання  надані методичні рекомендації щодо  використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення у дітей  дошкільного віку.

Методичні рекомендації

 

Педагогам закладів дошкільної освіти:

   використовувати мультфільми в освітньому процесі ЗДО , відповідно  змісту  чинних програм розвитку, навчання, виховання дітей дошкільного віку.

Враховувати  інтереси  дітей,    актуальність та оригінальність   запропонованої теми мультфільму.

 Дотримуватись  режиму дня та педагогічної таксономії (побудова чіткої системи завдань, в якій виділяються їх категорії та послідовні рівні) у процесі використання мультфільмів в освітньому процесі ЗДО.     

Під час проведення занять з використанням          мультфільмів  дотримуватись  правил безпеки.     


Дидактичні можливості мультфільмів: 

Дають змогу створити мовленнєве середовище.

Контролювати сприймання та засвоєння інформації, вносити свої корективи у процес навчання за допомогою мультфільмів .

Проєктують на екран  різні   комунікативні ситуації.

Є  сполучною ланкою між смисловою і звуковою сторонами слова та полегшують запам'ятовування сюжету.
четвер, 17 листопада 2022 р.

Базовий компонент дошкільної освіти: умови та засоби.

17 листопада 2022  року в  рамках  D#09   T’mistechko інноваційних можливостей  у режимі    онлайн , відбулось заняття  компетентнісно-діяльнісної локації, для  вихователів – методистів  та  вихователів  закладів дошкільної  освіти  на  тему: «Базовий компонент  дошкільної  освіти: умови та засоби».    

Під час роботи   педагоги збагатили власний досвід щодо створення безпечних умов та організації освітнього процесу  відповідно до Базового  компонента дошкільної освіти(2021р). У процесі роботи педагоги обговорили    питання щодо   умов реалізації Державного стандарту дошкільної освіти, забезпечення  психологічного  супроводу  учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Присутні  педагоги  звернули увагу на ключові ознаки сучасного освітнього простору, які забезпечують реалізацію сучасних підходів в освіті та поділились досвідом  створення безпечного сучасного розвивального середовища в закладі дошкільної освіти в умовах воєнного стану .

Учасникам надано методичні рекомендації  щодо створення безпечних умов та організації освітнього процесу  відповідно до Базового  компонента дошкільної освіти(2021р) в умовах воєнного стану.

Щиро дякую всім учасникам за співпрацю!!!

Методичні рекомендації:

 

1.               Спрямовувати освітній процес ЗДО відповідно до оновленого БКДО ( Державного освітнього  стандарту дошкільної освіти,  нова редакція (2021).

2.              Здійснювати  апробацію інструментарію оцінки розвитку дитини за критеріями  компетентнісного підходу, зазначеного у новій редакції БКДО (2021).

3. Організовувати  освітній процес з урахуванням воєнної ситуації у  населеному пункті (очне, змішане, дистанційне).

4. Наповнювати осередки і поновлювати їх вміст необхідно з урахуванням зони актуального й найближчого розвитку в контексті особистісно-орієнтованого підходу й творчого розвитку дитини.

5. Облаштовувати розвивальне предметне середовище слід відповідно до санітарно-гігієнічних, техніко-ергономічних норм безпеки щодо будівель, ділянок, обладнання та навчальних засобів.
понеділок, 14 листопада 2022 р.

Повідомлення

 


До уваги  вихователів- методистів ЗДО .

Запрошую  Вас   на 9 Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей.

 Заняття відбудеться 17 листопада 2022 року.

Початок о 10.00 год. 

Посилання  надіслано у заклади дошкільної  освіти на електронні адреси.

пʼятниця, 11 листопада 2022 р.

Організація ігрової діяльності дошкільників у режимі дня закладу дошкільної освіти

 9 листопада   2022  року   на освітній платформі Google Meet у форматі онлайн відбулось   засідання  вихователів  перших молодших   груп  з теми: «Організація  ігрової діяльності дошкільників  у режимі дня закладу  дошкільної освіти». 

Під час  вебінару  з педагогами  обговорили  питання:

  Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку.

  Місце гри у педагогічному процесі ЗДО.

  Спільна діяльність педагогів і батьків у створенні ігрового середовища для дітей в закладі дошкільної освіти.

   Значення гри в житті дитини.

В процесі обговорення проблеми  педагоги звернули увагу , щодо   необхідності  захисту дітей від негативного впливу іграшок.

  Присутнім  надано   методичні рекомендації щодо організації ігровой діяльності в умовах воєнного стану в ЗДО. 

Методичні рекомендації:

 

ü    Спрямовувати  ігрову   діяльність в ЗДО  відповідно до вимог   оновленого  Базового компонента   дошкільної освіти  та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

ü    Організувати і проводити  ігри  з дітьми дошкільного віку  з  врахуванням  їхніх  вікових  особливостей.

ü    При  організації  ігрової  діяльності  враховувати   зручне розташування ігрових матеріалів.

ü    Організовуючи ігри на відкритому повітрі, обов'язково враховувати такий важливий чинник, як сезонність. 

ü    Керівництво іграми слід узгоджувати з педагогічним процесом.

ü    Сприяти організації дитячого колективу у грі, вихованню дружніх почуттів, позитивних моральних якостей.середа, 2 листопада 2022 р.