середа, 28 квітня 2021 р.

Використання технології «сторітеллінг» в освітньому процесі з дошкільниками

Ми постійно розказуємо дітям різні оповідки, казки, придумуємо власні сюжети, опи­суємо події з життя, подаємо пізнавальну інфор­мацію... Та чи завжди вихованці слухають нас з інтересом, проникаються тим, про що ми розпо­відаємо? Як же стати майстерним оповідачем? Відпо­відь дає сторітелінг.

28 квітня 2021 р. на платформі Google Meet  відбулося онлайн засідання  динамічної групи вихователів  середніх груп закладів дошкільної освіти м. Тернополя з теми «Використання технології «сторітеллінг»  в освітньому процесі з дошкільниками ».  Захід проходив  з метою сприяння   підвищення   професійної   компетентності педагогів   щодо  застосування  методу  сторітеллінгу в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. Актуальність проведеного  заходу полягала у пошуку відповіді на питання: як провести заняття , щоб воно було  особливим та цікавим?  

У ході проведення онлайн засідання  педагоги ознайомились із особливостями  та методикою  проведення сторітелінгу, одного з найцікавіших та найпродуктивніших сучасних методів навчання, зупинилися на перевагах сторітелінгу у роботі з дошкільниками та використанні сторітелінгу як комунікаційного прийому для розвитку зв’язного мовлення дітей.

Підбиваючи підсумки роботи,  учасники  висловили думку, що  сторітеллінг потрібно використовувати на заняттях в ЗДО , тому що він є хорошим способом мотивації, переконання дітей, який дає змогу надихнути їх на прояв ініціативи в освітньому процесі.

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДЛЯ  ПЕДАГОГІВ:

1.Підвищувати професійну компетентність педагогів  через оволодіння ефективним методом неформального навчання – сторітеллінг.

 

2.Розвивати у дошкільнят всі сторони усної мови, пізнавальний інтерес, творче та логічне мислення, соціальні навики за допомогою застосування методу сторітеллінгу.

 

3.Здійснюйвати особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання, враховуючи вікові та індивідуальні особливості кожної дитини під час здійснення освітнього процесу.

 

4.Використовувати взаємодію з сім’ями вихованців на основі спільної діяльності діти – батьки – педагоги із застосуванням  методу  сторітеллінгу.

 

5. Впроваджувати інноваційну педагогічну технологію сторітеллінг  у освітній процес  дошкільного  закладу. 

 

Презентація  тут

четвер, 22 квітня 2021 р.

«Портфоліо як індивідуальна траєкторія професійного зростання педагога ЗДО».

 Портфоліо – одна із сучасних технологій , яка відкриває  нові можливості для власного професійного зростання.

21  квітня 2021 року, на платформі Google Meet    вихователі – методиста ЗДО  міста Тернополя працювали в  інтерактивній школі сучасного вихователя ,  розглядаючи тему: «Портфоліо як індивідуальна траєкторія професійного зростання  педагога  ЗДО». Захід пройшов з метою сприяння підвищенню фахового рівня,    професійної   компетентності педагогів  щодо  створення  портфоліо. Під час онлайн зустрічі педагоги розглянули питання щодо створення  портфоліо як засобу самовдосконалення педагога ЗДО,   ознайомились із видами та   структурою портфоліо, а також  правилами  створення  успішної презентації.

Підводячи підсумки роботи  педагоги дійшли висновку,  що портфоліо потрібно створювати не тільки як спосіб зафіксувати професійні досягнення, а й як імпульс до самореалізації і саморозвитку.

Презентація тутпʼятниця, 16 квітня 2021 р.

Навчання елементів грамоти – важливий аспект мовленнєвої готовності дітей до школи

 Одним із важливих напрямів роботи вихователя закладу дошкільної освіти є навчання дітей грамоти. Актуальність цієї проблеми  визначається сучасними вимогами до мовленнєвого розвитку дітей, оволодіння ними рідною мовою як засобом спілкування.

 14 квітня  2021 року на освітній платформі Google Meet з метою: сприяння  підвищення фахового рівня,    професійної   компетентності педагогів  щодо навчання елементів грамоти, як важливого  аспекту  мовленнєвої готовності дітей до школи, проведено онлайн засідання  за темою «Навчання елементів грамоти – важливий аспект мовленнєвої готовності дітей до школи » .

  До участі у онлайновому занятті були запрошені  вихователі   старших груп  закладів  дошкільної освіти.

Учасниками заходу розглядалися питання щодо методики навчання елементів грамоти в старшій групі: ознайомлення з реченням, ознайомлення зі складовою структурою слова;навчання звуковому аналізу та характеристикою звуків ,  педагоги   поділились  досвідом   щодо особливостей   використання мовленнєвих   ігор  в освітньому процесі ЗДО .

У своїх коментарях  педагоги  зупинилися на доцільності  використання дидактичних ігор для  навчання дітей дошкільного віку елементів грамоти .  Учасники  онлайн  заходу  обмінялися досвідом роботи з даного питання.

Під час обговорення  проблеми, присутні, надали позитивну оцінку проведеному заходу, який сприяв фаховому зростанню педагогів.

Учасникам  заходу  були надані методичні рекомендації щодо  навчання  елементів грамоти дітей дошкільного віку.

Методичні рекомендації:

1.              Спрямовувати   роботу педагогів щодо  навчання елементів грамоти  відповідно вимог  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». (Постійно). 

2.              Навчати  дітей  грамоти, слідуючи універсальному дидактичному принципу «від простого до складного». (Постійно). 

3.              На початковому етапі навчання застосовувати звуковий синтетичний метод, за яким від звука йдуть до складів, від складів до слів, потім - до речень.

4.             Навчаючи дітей грамоти ,  використовувати ігри, ігрові вправи, ігрові ситуації - «запрошувати» казкових персонажів тощо. (Постійно). 

Плануючи роботу на заняття з навчання грамоти, враховувати рівень підготовленості і реальні можливості як усіх дітей, так і кожної дитини окремо. (Постійно). Презентація  тут

четвер, 8 квітня 2021 р.

Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор.

 

Дидактичні ігри є найбільш оптимальним засобом форму­вання сенсорної компетентності дітей раннього та молодшого до­шкільного віку. Тому вихователю важливо ефективно організовувати освітній процес з малечею. 

 8 квітня  2021 року на освітній платформі Google Meet з

  метою: сприяння  підвищення  фахового рівня,    професійної   компетентності педагогів  щодо формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор, проведено онлайн засідання  за темою «Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку  засобами дидактичних ігор» .

  До участі у онлайновому занятті були запрошені  вихователі  молодших груп  закладів  дошкільної освіти.

Учасниками заходу розглядалися питання щодо, методичних  аспектів  ознайомлення дітей раннього віку з сенсорними еталонами, використання  дидактичних  ігор як засобу сенсорно-пізнавального  розвитку  дітей, особливостей  створення навчально- ігрових посібників, взаємодії   з батьками вихованців щодо  сенсорного розвитку дітей дошкільного віку, розглянули добірку  розвивальних ігор за методикою Марії Монтессорі щодо проведення сенсорних  ігор для дошкільників.

У своїх коментарях  педагоги  зупинилися на доцільності використання дидактичного матеріалу з метою закріплення, узагальнення і збагачення пізнавального до­свіду дошкільників, обмінялися досвідом роботи з даного питання.

Під час обговорення  проблеми, присутні, надали позитивну оцінку проведеному заходу, який сприяв фаховому зростанню педагогів.

Учасникам  заходу  були надані методичні рекомендації щодо формування сенсорних еталонів

у дітей раннього віку   засобами дидактичних ігор.


Методичні рекомендації:

1.              Спрямовувати   роботу педагогів з формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

(Постійно). 

2. Реалізовувати завдання сенсорного вихован­ня під час різних видів діяльності дітей.    (Постійно). 

3. Створити предметне середовище, яке б спонукало дітей до гри. (Постійно)

4.   Переорієнтовувати   освітній процес з керівництва діяльністю дітей на взаємодію. (Постійно). 

5. Використовува­ти дидактичні ігри та вправи з метою закріплення, узагальнення і збагачення пізнавального до­свіду дошкільників. (Постійно).

6.  Вихователям  перших молодших  груп   розробити   картотеку сенсорних ігор до 01.09.2021.
 
Презентація тут