четвер, 23 вересня 2021 р.

Індивідуальний освітній маршрут дошкільника

 

22            вересня    2021  року на платформі Google Meet відбулось  онлайн засідання вихователів  старших  груп закладів дошкільної освіти   на тему: «Індивідуальний освітній маршрут дошкільника».  Присутні педагоги  розглянули  складові  проєктування ІОМ дошкільника, принципи та  етапи проєктування ІОМ. Ознайомились  із складанням  та реалізацією  індивідуального освітнього маршруту для дітей з вадами мовлення.

Учасникам  відео лекції   були надані методичні рекомендації щодо складання індивідуального-освітнього  маршруту дошкільника.


Методичні рекомендації :

Індивідуально-освітній маршрут складати для дітей, дотримуючись  принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з дітьми ЗДО  та їхніми батьками.

 При складанні індивідуального освітнього маршруту для дітей враховувати  індивідуальні  можливості, особливості, індивідуальний  темп розвитку дитини.

Індивідуально-освітній маршрут розробляти: 

             для малюків, які не засвоюють основну загальноосвітню програму дошкільної освіти;

             для дошкільнят, які мають обмеження по здоров’ю,

             для дітей  з особливими освітніми потребами,

             для обдарованих і талановитих дітей.

 
середа, 15 вересня 2021 р.

Пріоритетні напрямки та головні орієнтири дошкільної освіти в сучасних умовах.

 

Дошкільна галузь є невід’ємною складовою процесу реформування освітньої системи в Україні. На часі реальний, а не тільки давно задекларований в дошкільній освіті, перехід від знаннєвої до компетентнісної парадигми організації освітнього процесу: використання на практиці принципу інтеграції та індивідуалізації, застосування діяльнісного, особистісно орієнтованого підходу до розвиту особистості; формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.

Про організацію освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році 14.09. 2021р йшла мова  під  час засідання Інтерактивної школи  сучасного вихователя з теми:  «Пріоритетні напрямки  та головні орієнтири  дошкільної освіти в сучасних умовах» з  вихователями-методистами ЗДО.

Під час заходу педагоги проаналізували нормативні документи, що регламентують освітню діяльність, обговорили питання щодо організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти у 2021 -2022 н.р , планування роботи  закладу дошкільної освіти на рік, використання освітніх програм , пригадали  структуру, зміст та процедуру  дослідження за методикою оцінювання дошкільної освіти ECERS-3, обговорили питання щодо підвищення професійної майстерності педагогів у поточному навчальному році, розглянули питання традиційних, інноваційних та дистанційних форм партнерської взаємодії , обговорили  нові протиепідемічні заходи у закладах дошкільної  освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу.
Дякую всім за зворотній зв'язок та цікаве спілкування.
Бажаю успішного навчального року!!!
неділя, 12 вересня 2021 р.

За якою нормативкою працювати вихователю-методисту у 2021/2022 н. р.


Підготувала Ніна Омельяненко, шеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта. 

Напрям  діяльності

Нормативно-правові документи

Діловодство в закладі дошкільної освіти

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (наказ ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144)

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (наказ Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5)

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН від 01.10.2012 № 1059): ті пункти, що не суперечать ДСТУ 4163:2020 та Наказу Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5

Діяльність закладу дошкільної освіти

Стаття 11 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III

Положення про заклад дошкільної освіти (постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 у редакції постанови КМУ від 27.01.2021 № 86)

Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік (лист МОН від 07.07.2021 № 1/9-344)

Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році (лист МОН від 10.08.2021 № 1/9-406)

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) (постанова МОЗ від 22.09.2020 № 55)

Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину (лист МОН від 23.04.2020 № 1/9-219)

Діяльність методичного кабінету

Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 372)

Організація освітнього процесу

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (наказ МОН від 20.04.2015 № 446)

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-454)

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-456)

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами (лист МОН від 20.10.2016 № 1/9-561)

Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах (лист МОН від 23.11.2015 № 1/9-560)

Зміст освітньої роботи з дітьми

Базовий компонент дошкільної освіти (наказ МОН від 12.01.2021 № 33)

Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (лист МОН від 16.03.2021 № 1/9-148)

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році (лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404)

Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 09.12.2019 № 1/9-750)

Інклюзивна освіта дітей

Стаття 19 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 № 609)

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ від 10.04.2019 № 530)

Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 25.06.2020 № 1/9-348)

Моніторинг якості освіти

Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.01.2020 № 54)

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти (наказ МОН від 05.08.2019 № 1070)

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71)

Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765)

Тарифікаційний список педагогічних працівників

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ МОН від 15.04.1993 № 102)

Щодо педагогічного навантаження практичного психолога закладу дошкільної освіти комбінованого типу зі спеціальними та інклюзивними групами (лист МОН від 09.11.2020 № 6/1340-20)

Атестація педагогічних працівників

Стаття 32 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 № 800)

Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (наказ МОН від 31.03.2021 № 397)

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства (наказ МОН від 30.09.2020 № 1214)

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН від 23.04.2021 № 457)

Безпека життєдіяльності

Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491)

понеділок, 6 вересня 2021 р.

АНОНС

 


До уваги вихователів- методистів ЗДО.
 14.09.2021 р о 14.00 у  актовій залі ТКМЦНОІМ  відбудеться  засідання інтерактивної школи сучасного вихователя на тему:" Пріоритетні напрямки  та головні орієнтири  дошкільної освіти  в сучасних умовах".