понеділок, 20 травня 2024 р.

Рання профілізація дошкільників в умовах Нової української школи.

 

16 травня в ЗДО №36 було проведено профмайстерки  на тему: "Рання профілізація дошкільників в умовах Нової української школи (НУШ)". Учасниками заходу були вихователі-методисти ЗДО. Під час заходу присутні педагоги розглянули можливості ранньої профілізації для дошкільників у контексті НУШ. Обговорювалися питання розвитку практичних навичок та стратегій впровадження ранньої профілізації в роботу дошкільного закладу.

Під час профмайстерки  учасники створювали ланцюжок асоціацій, пов'язаних з даною професією, її формою та методами роботи, а також з різними сюжетами та ролями, що можуть виникнути в цій сфері. 

Присутні педагоги розповідали казку, продовження якої учасники вигадували самі за запропонованим початком. Метою було навчити дітей обирати професію за формулою “Хочу-Можу-Треба”.

Під час інтерактивної вправи "Алгоритм прийняття рішення" визначалися різні алгоритми прийняття рішень у процесі вибору професії, що сприяло більш глибокому розумінню процесу та вибору найбільш оптимального шляху. 

На завершення заходу було проведено підбиття підсумків та вироблено методичні рекомендації, які будуть корисними для подальшої роботи в дошкільному закладі з впровадження ранньої профілізації.

середа, 15 травня 2024 р.

Освітні трансфер-містечка як підсумковий аспект у контексті ЗДО.

 

14 травня, на базі ЗДО №33, з вихователями - методистами,    підведено підсумки 11 освітніх трансфер-містечок на тему: "Освітні трансфер-містечка як підсумковий аспект у контексті ЗДО". Під час заходу учасники зосередились на різних аспектах освіти та методології, що використовується в дошкільному закладі.

 Під час теоретико-методологічного  модуля педагоги обговорили свій досвід створення безпечних умов та організації освітнього процесу, враховуючи Базовий компонент дошкільної освіти 2021 року, особливо в умовах воєнного стану. Також були підведені підсумки щодо тематичних питань, пов'язаних з медіаосвітою в дошкільній освіті.

 В ході настановницько-діяльнісного  модуля  учасники пригадали  особливості впровадження процесу супервізії в дошкільний заклад згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, обговорили проблемні аспекти роботи наставництва.

 В процесі Майстерки  компетентного педагога розглянули ключові компетентності згідно з Держстандартом дошкільної освіти та визначили якості, необхідні для відповідального педагога, який впроваджує БКДО.

  Під час компетентнісно-діяльнісного  модуля учасники використовували конструктор LEGO для створення фігур за заданою темою, пригадуючи методику "Шість цеглинок" та інші ігрові методи навчання.

В   оцінно-аналітичному  модулі педагоги повторили питання щодо оцінювання та самооцінювання занять в дошкільних закладах, використовуючи інструменти формувального оцінювання.

 Питання щодо ранньої профілізації дошкільників як ефективного механізму формування індивідуально-освітньої траєкторії, обговорено в Профілізаційному модулі.

Отже,  підсумки 11 трансфер-містечок було успішно підведено. 

Щиро дякую  всім колегам за активну участь та вклад у наш спільний розвиток!