четвер, 25 червня 2015 р.

З В І Т методистів з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ Погорєлко О.Ю., Філь С.В. за 2014 -2015 н.р.
  Модернізація змісту дошкільної освіти — важливий чинник розвитку системи національної освіти в цілому, тому осучаснення змісту першої ланки освіти передбачає приведення навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі до нових умов.
  Пріоритетом сучасної дошкільної освіти сьогодні є орієнтація  на системний підхід до розвитку, виховання і навчання особистості, збалансованості її різних сторін, гармонійного поєднання "Я" і "Світу".
 Науково-методична робота у 2014-2015 навчальному  році здійснювалась відповідно до Закону України  «Про  дошкільну освіту», Базового  компоненту дошкільної освіти України, Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04 2011 №629 «Про затвердження державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»,  програм  розвитку дитини дошкільного віку, затверджених МОН України «Українське  дошкілля», «Впевнений старт», міських  програм  «Освіта. Тернопіль. 2012-2016 роки», «Програми розвитку дошкільної освіти м.Тернополя на 2012-2016 роки» та плану роботи ТКМЦНОІМ на 2014/2015 навчальний рік.
Протягом 2014 -2015 навчального року  методисти з дошкільної освіти Погорєлко О.Ю., Філь С.В. здійснювали діяльність своєї роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів за такими основними пріоритетними напрямами:
- науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти;
 - трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
- методична підтримка інноваційної діяльності в дошкільній галузі;
- наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники дошкільних закладів міста;
- інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку дошкільної освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;
- створення власного іміджу кожного навчального закладу шляхом впровадження власних інноваційних моделей сучасного навчального закладу ;
- виявлення, узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду;
-       модернізація змісту дошкільної освіти і запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку.
-       забезпечення  пропаганди досвіду впровадження у практику роботи ДНЗ особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти.
Працювали над проблемою:
-                     впровадження у практику роботи дошкільних навчальних закладів Базового компонента дошкільної освіти через використання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». 
-                     забезпечення підвищення компетенції педагогів шляхом організації колективних та індивідуальних форм роботи (підготовка та проведення семінарів, семінарів-практикумів, методичних об’єднань, засідань творчих груп, ШПД, консультацій, науково-педагогічних конференцій, виставок, конкурсів тощо).
Протягом I півріччя (вересень- грудень 2014 року) методистами з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ Погорєлко О.Ю. та Філь С.В.  з  педагогами  ДНЗ були проведені науково-методичні  і науково-практичні семінари, методичні об'єднання  вихователів різних вікових груп, інструкторів з фізичної культури та музичних керівників, виставки- конкурси.
02.09.2014 року з методистами та завідувачами проведена інструктивно-методична нарада , на якій розглянули лист МОНУ  від 27.06.2014 1/9-341  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
                  Для завідувачів ДНЗ підготовлено  семінар «Діловодство в дошкільному навчальному закладі, як формування управлінської компетентності керівника навчального закладу» (ТНВК№35), для медичних сестер – «Ведення документації з питань організації харчування дітей» (ТДНЗ №15).
З методистами ДНЗ   проведений  семінар: «Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо  осучаснення педагогічного процесу» (листопад  2014р. в ДНЗ №27) .
На базі ТДНЗ №5 розпочала роботу  «Школа управлінської компетентності новопризначеного керівника «Шлях до успіху», яка ставила  перед собою мету: створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, професійного розвитку керівників, надання можливості  розкрити свій творчий потенціал, формування лідерських якостей, уміння працювати в команді.
Протягом зазначеного періоду було підготовлено і проведено 12 методичних об’єднань з різними категоріями педагогічних працівників:
-  з вихователями перших молодших груп    на тему: «Інтегрований підхід у розвитку мовлення    дітей раннього віку»,  в ТДНЗ №38;
-  з  вихователями других молодших груп на тему: «Театралізована діяльність, як один із засобів розвитку особистості»,  в ТДНЗ №25;
-  з  вихователями середніх груп на тему: ««Пальчики дошкільнят». Розвиток дрібної моторики дитини п’ятого року життя»,  в ТДНЗ №9;
-   з вихователями старших груп на тему:  «Художньо-мовленнєва компетентність старших дошкільників»,  в ТДНЗ №16.
Нові способи підтримання фізичного та психічного здоров’я дітей впровадження новітніх технік оздоровчого характеру та нетрадиційних форм роботи для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку розглядалися на  методичних об'єднанні  музичних керівників - «Музична терапія – новий напрям професійної діяльності» в ТДНЗ №14 та інструкторів з фізичної культури -  «Використання новітніх технологій в організації фізичного виховання в дошкільному закладі» в ТДНЗ №34.
Відбулися засідання шкіл передового досвіду в ТДНЗ №21 на тему «Розвивальне середовище - джерело всебічного розвитку дитини» та в ТДНЗ №25 - «Художньо-естетичний розвиток дітей засобами театралізованої діяльності», в ТНВК №32 відбулось  засідання творчої групи  на тему: «Економічні знання – малятам».
З метою становлення народно-традиційної культури, здійснення екологічного виховання дошкільників, пропаганди бережливого ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи, формування практичних умінь та навичок з виготовлення новорічних композицій, подарунків, ялинкових прикрас в грудні проведено   виставку-конкурс   новорічних композицій   на тему: «Замість  ялинки- зимовий букет».
Протягом  навчального року постійно  здійснювалось консультування та надання  методичої  допомога  вихователям-методистам,   керівникам закладів та іншим категоріям педагогічних працівників.
В II півріччі 2014-2015 навчального  року  методистами з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ Погорєлко О.Ю. та Філь С.В.  з  педагогами  ДНЗ були проведені науково-методичні  і науково-практичні семінари, методичні об'єднання  вихователів різних вікових груп, інструкторів з фізичної культури та музичних керівників, виставки- конкурси.
Для керівників дошкільних навчальних закладів протягом навчального року  на базі ТНВК №35 працював постійно діючий семінар: «Діловодство в дошкільному навчальному закладі, як формування управлінської компетентності керівника навчального закладу».
В роботі школи управлінської компетентності новопризначених керівників ДНЗ м. Тернополя «Шлях до успіху», яка проводилася на базі ТДНЗ №5 взяли участь 15 керівників, які на одному із засідань на тему «Державно-громадське управління дошкільним закладом» ознайомилися з основною ідеєю державно-громадського управління освітою, яка полягає в тому, щоб об'єднати зусилля держави і суспільства у вирішенні проблем освіти, надати педагогам, батькам більше прав і свобод у виборі змісту, форм і методів організації освітнього-виховного процесу, на наступному засіданні розглядалося питання оформлення документів управлінської діяльності відповідно до вимог затверджених державних стандартів («Наказ як один із видів розпорядчих документів»).
Діяльність дошкільних навчальних закладів у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної тощо. Тому з такою метою  для методистів   в  ДНЗ №23 проведений семінар на тему : «Організація освітньо-виховної роботи в літній оздоровчий період».
Музикотерапія є одним із перспективних напрямків оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку. « Музична терапія – новий напрям професійної діяльності». Саме за такою темою року було проведено методичні  об’єднання для музичних керівників міста в дошкільних  навчальних  закладах  № 12 та 29 .
Фізичне виховання дошкільнят - організований процес, спрямований на їхній фізичний розвиток, рухову, фізичну підготовку до творчої життєдіяльності, набуття знань, умінь та навичок з фізичної культури. Його пріоритетні завдання - формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей
Для інструкторів з фізкультури в ДНЗ  №37 та №33 проведено методичні об’єднання:  «Використання новітніх технологій в організації фізичного виховання в дошкільному закладі».
Мовленнєвий розвиток дошкільника — складний психологічний процес, що не зводиться до простого відтворення дитиною почутої мови. Він визначається мірою сформованості знань, умінь та навичок дитини і виявляється в соціальній та інтелектуальній активності у колі дорослих та однолітків. Щоб створити оптимальні умови для мовленнєвого розвитку дошкільника, педагогам слід використовувати різні форми роботи.Саме тому з  вихователями  перших молодших груп в ДНЗ № 36 та №10  обговорювали проблему « Інтегрований підхід у розвитку мовлення    дітей раннього віку».
 Прилучення дошкільнят до скарбниці вітчизняного та світового музичного та театрального мистецтва має різні форми організації відповідної роботи. Це, передусім, найдоступніша дитині самостійна музично-театральна діяльність. Це музичні заняття, як провідна освітньо-виховна форма.Для вихователів других молодших груп  в  ДНЗ № 18 і ДНЗ №13 проведено проведено методичнї об’єднання: «Театралізована діяльність, як один із засобів розвитку особистості».
Важливою частиною роботи з розвитку дрібної моторики є пальчикова гімнастика. Ці ігри дуже емоційні, вони захоплюючі і сприяють розвитку мовлення та творчої діяльності. В ході "пальчикових ігор” діти, повторюючи рухи дорослих активізують моторику рук та мовлення.
Тому з  вихователями  середніх груп  на методичних  об’єднаннях в  ДНЗ № 31 та НВК №1 обговорювали проблему: «Пальчики дошкільнят». Розвиток дрібної моторики дитини п’ятого року життя.
Художньо-мовленнєва діяльність є одним з найулюбленіших способів самовираження дошкільнят. Вона відбувається в організованих формах або просто за ініціативи дітей, поза спеціальними заняттями. Для вихователів старших груп  в ДНЗ № 19 та  №20 проведено методичні  об’єднання : «Художньо-мовленнєва компетентність старших дошкільників».
Відповідно до плану роботи Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій і моніторингу на 2014/2015 навчальний  рік, з метою розширення уявлень дітей, педагогів, батьків про історію походження писанки, про народну символіку, ознайомлення із традицією описування писанки як оберегу, виховання поваги до національних звичаїв і традицій, духовної спадщини українського народу 16.04.2015року проведено виставку                              огляд «Великоднє сонечко».
У конкурсі взяли участь вихованці, педагогічні працівники та батьки 19 дошкільних навчальних закладів міста.
З нагоди міжнародного Дня захисту дітей
 з 02.06. по 04.06. відбулись «Веселі старти» серед вихованців дошкільних навчальних закладів.
Юні спортсмени з дитячих садочків міста змагалися у мікрорайонах «Дружба», «Аляска», «Східний» та «Сонячний».
У програмі були веселі та цікаві естафети: «Біг змійкою», «Садіння і збір картоплі», «Боулінг», «Естафета з обручами».
Переможцями стали  дошкільнята  садочків №16 (Дружба), №33 (Східний), №30 (Аляска), №22 (Сонячний).
Всі учасники „Веселих стартів” були нагороджені відзнаками, зошитами видавництва „Школярик” та солодким призами.
Протягом  2014- 2015 н.р. проводились засідання творчої групи  на тему: «Економічні знання – малятам».
Вивчався передовий педагогічний досвід  вихователя ТДНЗ №16 Гріх Г.М на тему: «Виховання у дітей пізнавального інтересу та любові до природи».
Методистами з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ Погорєлко О.Ю. та Філь С.В.  на допомогу педагогам ДНЗ розроблені методичні рекомендації.
 В  2014-2015 навчальному році для працівників дошкільних навчальних закладів  створені та активно функціонують  персональні  блоги  методистів  з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ  , на яких висвітлюється робота з педагогами дошкільних навчальних закладів, надаються методичні рекомендації з різних видів діяльності, публікуються  листи і накази  МОНУ з  дошкільної освіти.