четвер, 28 грудня 2017 р.

ЗВІТ I СЕМЕСТР 2017/2018 н. р.


Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти,Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів.
 У  2017/2018 навчальному році  навчально- виховні комплекси та заклади дошкільної освіти почали працювати за  комплексною   програмою «Українське дошкілля»  чинною у редакції 2017  року.
      На зміну традиційним упевнено прийшли  нові форми методичної роботи з педагогічними працівниками. Саме ці форми перетворюють освітній  процес у таку співпрацю, яка об’єднує педагогів , батьків,  дошкільнят спільною турботою про сьогодення і майбутнє життя, що дозволяє відстоювати свою позицію, створює умови для підвищення педагогічної майстерності, примушує шукати ефективні форми роботи з дітьми, надихає на творчу співпрацю, дає можливість почувати себе вихователем – і знову сумніватися, шукати, апробовувати, творити…
В цьому навчальному році відбулись зміни в структурі методичної роботи з педагогами    навчально- виховних  комплексів  та закладів  дошкільної освіти. Вихователі  міста працювали над реалізацією проблемної теми: «Формування цілісної, життєво-компетентної особистості  в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти».
      Реалізація поставлених завдань здійснювалась через роботу  
Інтерактивної Школи Сучасного Вихователя,  засідань референтних груп  вихователів  різних вікових груп, інструкторів з фізичної культури , музичних керівників.
Протягом  I семестру  2017/2018   н. р. методистом  з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ  Погорєлко О.Ю. з  педагогами  ДНЗ та НВК  було  проведено : 2 заняття в  інтерактивній школі    з вихователями –методистами ЗДО та НВК,   5 засідань  референтних груп  вихователів  різних вікових груп, інструкторів з фізичної культури , музичних керівників, конкурси.
Протягом зазначеного періоду було підготовлено і проведено засідання референтних груп    з різними категоріями педагогічних працівників , а саме:
-      засідання референтної  групи   музичних керівників  в ДНЗ № 21  «Використання музичних ігор у навчально-виховному процесі ».
-     засідання референтної  групи    інструкторів з фізкультури в ДНЗ №10,26  «Особливості організації  різних  видів  занять з фізкультури для дітей дошкільного  віку ».
-      засідання референтної  групи       вихователів  середніх груп  «Основи економічної культури дошкільнят» в ДНЗ№ 18.
-     засідання референтної  групи        вихователів старших груп «Використання авторських математичних ігор З. Дьєнеша та Д. Кюїзенара у роботі з дошкільниками»  в ДНЗ №16.
 У вересні відбулося відкриття Інтерактивної  Школи  Сучасного Вихователя. З  теми  «Сучасний вихователь – імідж дошкільного закладу», засідання    проведено у формі тренінгу. Учасникам заходу були створені умови для активного інтерактивного обміну досвідом роботи з питань професійної компетентності педагогів, представлені нетрадиційні підходи до опрацювання завдань у системі освітньої роботи з педагогами  дошкільних закладів. Кожен вихователь-методист мав можливість висловити  свої професійні мрії з цієї актуальної теми.
   На засіданнях референтних груп педагоги-дошкільники знайомилися із сучасними  педагогічними здобутками, інноваційними  технологіями навчання та виховання, з досвідом роботи того чи іншого  закладу дошкільної освіти, що допомагало їм осмислити власний досвід освітньої  роботи, , підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформувати напрямок самоосвіти, шляхи  її здійснення.
Заслуговує на увагу  засідання референтних груп  музичних керівників  , яке було проведено в ЗДО №21 «Використання музичних ігор у навчально-виховному процесі ». Під час якого музичні керівники   поділились досвідом  роботи з використання музичних ігор в освітньому  процесі  через використання сучасних інформаційно-комунікаційних   технологій.
Цікавими були  засідання референтної  групи    інструкторів з фізкультури  проведених  на базі  ЗДО №10, 26 з теми  «Особливості організації  різних  видів  занять з фізкультури для дітей дошкільного  віку ». Інструктори  з фізичної культури Якимів М.Л. та   Голубчик Т.Б. розповіли колегам    про  використання інноваційних технологій  під час проведення організації  різних  видів  занять з фізкультури для дітей дошкільного віку,  поділились своїм досвідом у виготовленні і використанні нестандартного  спортивного обладнання.
Сучасне життя дуже непередбачуване, але й цікаве своєю швидкозмінністю. Можливо, саме тому складні економічні процеси приваблюють дошкільника. Одним із завдань роботи кожного дошкільного закладу  є  формування азів соціальної і фінансової грамотності дошкільників.
      Саме темі: «Основи економічної культури дошкільнят» було присвячене засідання референтних груп, яке відбулося в Тернопільському закладі  дошкільної освіти №18.
В  ЗДО  №16  відбулося засідання референтної  групи        вихователів старших груп «Використання авторських математичних ігор З. Дьєнеша та Д. Кюїзенара у роботі з дошкільниками».  Вихователі цього закладу поділилися досвідом роботи з використання  інноваційних  методик Д.Кюїзенара  та  З.Дьєнеша у роботі з дошкільниками  .
В  ході підготовки дитини до школи важливе наступництво в роботі початкової школи та дитячого садка. З метою забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в цьому навчальному році  створена інтегрована форма роботи « Проблемне коло» з проблеми  « Наступність у розвитку дитини на етапах дошкільної освіти» для  фахівців з дошкільної та початкової освіти. Головними завданнями, якої   є :
- інтеграція двох ланок освіти;
- усунення суперечок між запитами школи і програмними можливостями закладів дошкільної освіти;
- удосконалення форм організації і методів навчання;
- спрямування освітнього  процесу на становлення особистості дитини.
   В жовтні  на  базі  Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа –колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»   відбулось перше  засідання проблемного столу  вихователів  дошкільних навчальних закладів  та вчителів початкових класів з теми: «Діагностика невдач у навчанні першокласників».
  В листопаді  в Тернопільському закладі дошкільної освіти № 12  відбувся семінар-практикум  в  ІНТЕРАКТИВНІЙ  ШКОЛІ  вихователів – методистів  закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів з теми  «Застосування елементів сучасних педагогічних технологій  у роботі  дошкільних навчальних закладів».  Під час практичного блоку дорослі не тільки спостерігали за діяльністю дітей, а ця діяльність була партнерська.
Досвід педагогів показав ефективність використання і впровадження інноваційних технологів і методик у практику роботи закладів дошкільної освіти.  Адже, інноваційність –це здатність до оновлення, відкритість новому, важлива ознака сучасної освітиПедагог  може виступати     автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових  педагогічних  ідей, теорій   і   технологій.
З метою становлення народно-традиційної культури, здійснення екологічного виховання дошкільників, пропаганди бережливого ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи, формування практичних умінь та навичок з виготовлення новорічних композицій, подарунків, ялинкових прикрас в грудні проведено   виставку-конкурс   новорічних композицій   на тему: «Замість  ялинки- зимовий букет». В конкурсі взяли участь ЗДО№ 1, 3, 9, 11,12, 26, 34, НВК№35.
 З метою створення привабливого оформлення вулиць міста Тернополя, створення святкової атмосфери для мешканців та гостей міста в період новорічно - різдвяних свят у грудні проведено міський конкурс «Феєрія новорічного міста» в якому взяли участь ЗДО № 3,5, 38.
ЗДО № 17,21,33 взяли участь в конкурсі на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво», з метою відродження народних традицій, виховання поваги до культурно – мистецької спадщини нації, залучення дітей  до вивчення та пізнання різдвяних традицій за допомогою засобів народного декоративно-прикладного мистецтва.
Протягом  навчального року постійно  здійснювалось консультування та надання  методичної  допомоги  вихователям-методистам,   та іншим категоріям педагогічних працівників.
                                                                                                                   

    .

Немає коментарів:

Дописати коментар