понеділок, 5 грудня 2016 р.

«Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку різними видами музичної діяльності».


25 листопада 2016 року на базі  дошкільного навчального закладу № 33 відбулося засідання методичного об’єднання музичних керівників дошкільних навчальних закладів міста Тернополя з теми «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку різними видами музичної діяльності.»
Метою якого було: сприяти підвищенню  професійної   компетентності педагогів  щодо розвитку творчих здібностей   дітей дошкільного віку  різними видами музичної діяльності.
Під час відкриття засідання  до присутніх звернулася завідувачка  закладу Хомич Анастасія Василівна, яка побажала учасникам засідання  плідної  роботи.
Наступним кроком методичного об’єднання було проведення методистом Тернопільського комунального  методичного центру науково – освітніх інновацій  та  моніторингу  Погорєлко  Оксаною  Юріївною  візуальної лекції 
№ 1/9-454)
Зважаючи на актуальність сьогодення методист  ТКМЦНОІМ  Погорєлко Оксана Юріївна під час  візуальної  лекції зазначила, що законодавство України визначає дошкільну освіту як цілісний процес, спрямований на забезпечення гармонійного розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, культурних потреб.
Мета музичного виховання дітей дошкільного віку виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва, розвиток загальної музикальності, здібностей музичного виконавства і творчості, формування елементарних основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції.
Умови успішної музично-педагогічної роботи з дітьми: професійність музичного керівника і вихователів; гнучке застосування традиційних та нових методів і прийомів музичного виховання, навчання й розвитку дітей в основних видах дитячої музичної діяльності та формах організації; сприятливе мистецьке оточення в груповій кімнаті та спеціально обладнане естетичне середовище музичної зали, сучасне змінне оснащення; співпраця вихователів, музичного керівника і батьків.
Також була проведена ще одна презентація методистом ТДНЗ № 33 Гавриш Оленою Юріївною на тему «Розвиток творчих  здібностей  дітей  дошкільного віку  різними видами  музичної діяльності.»            
Учасниками методичного об’єднання було переглянуто заняття «Прощання з осінню» Вихованці показали свій талант, здібності, які у них формують  муз. керівники Харжевська Г.В. та Шумська І.Л.  Учасники методобєднання високо оцінили працю музичних керівників та вихователів дошкільного закладу. Колеги  відмітили  вдало  підібраний  музичний  репертуар, підготовку  дітей, костюми та декорації.
Після закінчення перегляду методистом ТДНЗ №33 Гавриш Оленою Юріївною була  проведена  вікторина «Перевір себе» де учасники давали відповіді на запитання  сформовані у вигляді тестів, що стосувалися  безпосередньо  їх  професійної  діяльності.
Під час проведення практичної частини методичного засідання музичні керівники мали можливість взяти участь у майстер класі по вивченню Бельгійського бансу та руханки  «Хоп-хоп» з музичним супроводом і  адаптованим текстом.
В ході  обговорення присутні відмітили  творчий та креативний підхід до організації, оформлення та проведення заходу, схвалили роботу музичних керівників та колективу в цілому.
Завершилося методичне об’єднання виробленням методичних рекомендацій.
 1.Музичним керівникам здійснювати роботу   відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».                                                                                             
                                                                                                                 (Постійно)
2.Підвищувати рівень інформованості музичних керівників через мережу колективних, групових та індивідуальних  форм роботи з метою якісного здійснення навчально-виховного процесу.                                                                                                                                                
                                                                                                                   (Постійно)
3.Вдосконалювати професійну майстерність, самоосвіту та самовдосконалення музичних керівників.
                                                                                                                   (Постійно)
4.Здійснювати особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання, враховуючи вікові та індивідуальні особливості кожної дитини під час здійснення навчально-виховного процесу.
                                                                                                                   (Постійно)
5.Формувати та розвивати творчі здібності дітей засобами музично-естетичної діяльності, спрямованої на розвиток і виховання музичного сприймання, мислення, уяви, творчої активності.
                                                                                                                  (Постійно)
Немає коментарів:

Дописати коментар