вівторок, 5 квітня 2016 р.

Моніторинг освітньої діяльності ДНЗ.
Підвищення якості освіти в ДНЗ є важливим завданням, що стоїть перед кожним дошкільним освітнім закладом. Основою рішення проблеми якості освіти в ДНЗ є проектування та впровадження системи управління якістю освітнього процесу. Одна із складових цієї системи є моніторинг. Інструментом визначення та оцінювання якості освіти виступає освітній моніторинг.
 30 березня 2016 року в Тернопільському дошкільному навчальному закладі №18 за сприяння Тернопільського  комунального  методичного центру науково-освітніх    інновацій та моніторингу відбувся теоретичний семінар для вихователів–методистів    ДНЗ та НВК м. Тернополя на тема: «Моніторинг освітньої діяльності  ДНЗ». Метою семінару було надання працівникам дошкільної освіти організаційно-методичної допомоги в удосконаленні навчально-виховного процесу та покращенні його результатів на основі моніторингу;отримання об’єктивної інформації про якість освіти в галузі дошкільного виховання, а також прогнозування її розвитку; забезпечення аналітичною інформацією про якість надання освітніх послуг в закладі,про фаховий рівень педагогів; систематизація оцінювання отриманих знань дошкільниками в дошкільному закладі відповідно до завдань державної політики в галузі освіти.
        До учасників семінару звернулась завідувач ДНЗ №18 Баран Галина Володимирівна, яка наголосила на важливості і необхідності знайти сучасні підходи до проведення  моніторингу в дошкільних закладах.
       Вважаючи на актуальність сьогодення методист  ТКМЦНОІМ  Погорєлко О.Ю. під час  візуальної  лекції  «Освітній  моніторинг у  діяльності навчального  закладу»  висвітлила основні  завдання,функції,етапи та рівні організації освітнього моніторингу. Погорєлко Оксана Юріївна  акцентувала увагу колег на тому,що завдяки охопленню всіх напрямів роботи під час моніторингу та створенню належних умов для навчання,розвитку та виховання педагогічний колектив цілеспрямовано досягає результату — виховання всебічно розвиненої особистості, успішного громадянина України.
       В нестандартній формі пройшов практичний блок семінару, підготовлений вихователями – методистами Антошків О.В.,Мельниченко Н.Б.,Турецькою Г.А. Учасники семінару мали можливість удосконалити свої знання щодо організації освітнього моніторингу в дошкільних закладах під час інтелектуальної розминки «Знайомий незнайомець», інтерактивних ігор «Калейдоскоп ідей», «Відкритий мікрофон. Колективне мислення», «Мозкова атака».
 В розділі практична лабораторія вихователі – методисти  представили свої варіанти можливого інструментарію для організації і проведення моніторингових досліджень.
Під час проведення підсумкової рефлексії учасники семінару обмінялись           власними точками зору, пропозиціями щодо вдосконалення роботи з питань організації моніторингу освітньої діяльності в ДНЗ, обмінялись думками, виробили спільні   методичні рекомендації.
     Перед учасниками семінару виступила Головний інспектор управління освіти і науки Тернопільської міської ради Антонюк Ірина Олександрівна. Вона наголосила на тому,що якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти — початкової школи  і життя в сучасному соціумі. Окрім того, як зазначила Ірина Олександрівна моніторинг освітньої діяльності дає можливість оцінити якість кадрового, навчально-методичного,матеріально-технічного забезпечення й оснащення навчального закладу;
оцінити дієвість державних освітніх стандартів, навчальних програм;
проаналізувати роботу навчального закладу щодо забезпечення доступності освіти та поліпшення її якості;
виявити чинники, які негативно впливають на хід і результати освітніх реформ; послабити або нейтралізувати ці чинники.
      На завершення семінару методист  ТКМЦНОІМ  Погорєлко О.Ю. нагадала колегам слова Девіда Озборна: «Якщо не вимірювати результати, то не можна відрізнити успіх від поразки».
Немає коментарів:

Дописати коментар