четвер, 18 квітня 2024 р.

Організація гурткової роботи в закладі дошкільної освіти.

 18 квітня 2024 року відбулося онлайн-засідання для керівників  гуртків закладів дошкільної освіти . Захід проводився на освітній платформі Google Meet та був присвячений темі: " Організація гурткової роботи в закладі дошкільної освіти." Під час  заходу проведено аналіз сучасного стану гурткової роботи в закладах дошкільної освіти  з урахуванням поточних викликів та можливостей. Проведено огляд та обговорення різноманітних методик та підходів до роботи з дітьми в гуртковому форматі з урахуванням їх вікових особливостей. Розглянуто технічні аспекти організації та проведення гурткової роботи в онлайн-форматі з використанням сучасних інструментів зв'язку та навчальних платформ.

Під час практичного  блоку учасникам представлено конкретні приклади та кейси успішної організації гурткової роботи в дошкільних закладах з позитивним впливом на розвиток дітей. Учасники заходу активно обмінювалися досвідом та ідеями щодо організації гурткової роботи з дітьми дошкільного віку, висловлювали свої думки та пропозиції.

На основі обговорення практичних аспектів роботи в гуртковому форматі були сформульовані поради та рекомендації щодо покращення організації гурткової діяльності.

Захід пройшов успішно, учасники були задоволені, а отримані знання та ідеї стали важливим внеском у подальший професійний розвиток  керівників гуртків закладів дошкільної освіти.

Методичні рекомендації:

               Здійснювати роботу з організації гурткової роботи в закладах дошкільної освіти  відповідно до вимог  Базового  компонента дошкільної освіти та  чинних  програм розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку .

               Спрямовувати  вибір тематики гуртків на основі інтересів та потреб дітей. Розглядати  можливість проведення опитування серед дітей для визначення їхніх уподобань.

               Забезпечити  різноманітність гурткових програм, щоб вони задовольняли різні потреби та інтереси дітей. Включати  художні, спортивні, науково-дослідницькі та інші типи гуртків.

               Забезпечити гнучкий графік гурткової роботи, щоб дати можливість дітям вибирати гуртки, які вони хочуть відвідувати, в залежності від їхніх інтересів.

               Враховувати  індивідуальні потреби та можливості кожної дитини при плануванні та проведенні гурткових занять.

               Використовувати ігрові методи до проведення гурткових занять, оскільки вони сприяють більш ефективному засвоєнню матеріалу та розвитку дитячої творчості.

               Забезпечити  відкриту комунікацію з батьками щодо гурткової роботи, регулярно повідомляючи їх про прогрес дітей та запрошуючи до участі у спільних заходах.

               Організувати  стимулююче середовище для гурткової діяльності, де діти можуть вільно виражати свої ідеї, експериментувати та вдосконалювати свої навички.

                    Забезпечити  систему оцінювання та звітності щодо участі дітей у гуртках, враховуючи їхні досягнення, прогрес та інтереси. 

       Проводити  регулярні аналізи результатів гурткової роботи та вносити  корективи в програми на основі здобутих досвіду та потреб дітей.

 


Немає коментарів:

Дописати коментар