четвер, 8 квітня 2021 р.

Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор.

 

Дидактичні ігри є найбільш оптимальним засобом форму­вання сенсорної компетентності дітей раннього та молодшого до­шкільного віку. Тому вихователю важливо ефективно організовувати освітній процес з малечею. 

 8 квітня  2021 року на освітній платформі Google Meet з

  метою: сприяння  підвищення  фахового рівня,    професійної   компетентності педагогів  щодо формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор, проведено онлайн засідання  за темою «Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку  засобами дидактичних ігор» .

  До участі у онлайновому занятті були запрошені  вихователі  молодших груп  закладів  дошкільної освіти.

Учасниками заходу розглядалися питання щодо, методичних  аспектів  ознайомлення дітей раннього віку з сенсорними еталонами, використання  дидактичних  ігор як засобу сенсорно-пізнавального  розвитку  дітей, особливостей  створення навчально- ігрових посібників, взаємодії   з батьками вихованців щодо  сенсорного розвитку дітей дошкільного віку, розглянули добірку  розвивальних ігор за методикою Марії Монтессорі щодо проведення сенсорних  ігор для дошкільників.

У своїх коментарях  педагоги  зупинилися на доцільності використання дидактичного матеріалу з метою закріплення, узагальнення і збагачення пізнавального до­свіду дошкільників, обмінялися досвідом роботи з даного питання.

Під час обговорення  проблеми, присутні, надали позитивну оцінку проведеному заходу, який сприяв фаховому зростанню педагогів.

Учасникам  заходу  були надані методичні рекомендації щодо формування сенсорних еталонів

у дітей раннього віку   засобами дидактичних ігор.


Методичні рекомендації:

1.              Спрямовувати   роботу педагогів з формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

(Постійно). 

2. Реалізовувати завдання сенсорного вихован­ня під час різних видів діяльності дітей.    (Постійно). 

3. Створити предметне середовище, яке б спонукало дітей до гри. (Постійно)

4.   Переорієнтовувати   освітній процес з керівництва діяльністю дітей на взаємодію. (Постійно). 

5. Використовува­ти дидактичні ігри та вправи з метою закріплення, узагальнення і збагачення пізнавального до­свіду дошкільників. (Постійно).

6.  Вихователям  перших молодших  груп   розробити   картотеку сенсорних ігор до 01.09.2021.
 
Презентація тут

Немає коментарів:

Дописати коментар