понеділок, 19 березня 2018 р.

«Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор». 

Базовий компонент дошкільної освіти в освітній лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» визначає змістовні складові: сенсорні еталони, пізнавальна активність, сенсорно-пізнавальна компетенція.
         Результатами освітньої роботи є – оволодіння дітьми назвами сенсорних еталонів; вміння класифікувати предмети за їх якісними та кількісними ознаками; орієнтуватись в часових та просторових відношеннях; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між різними явищами природнього та соціального довкілля. А головне, при ознайомленні з властивостями предметів та явищами навколишньої дійсності вміло використовувати набуті знання для практичної діяльності.
         Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Тернопільському  навчально –виховному комплексі №7 обраний напрям роботи групи з дітьми раннього віку «Розвиток сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього  віку засобами дидактичних ігор та творчих завдань».
         28 лютого  2018 року  на базі Тернопільського  навчально-виховного  комплексу  № 7 відбулось засідання референтної групи вихователів перших молодших груп закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів міста Тернополя на тему: «Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор».
         Засідання  відбулося  під керівництвом Погорєлко О.Ю. - методиста Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.
          В роботі засідання взяли участь вихователі дошкільних навчальних закладів та НВК міста. Зі словам привітання виступили директор ТНВК №7 Волинець Л.М. та методист ТКМЦНОІМ Погорєлко О.Ю.
         Метою заходу  було сприяти підвищенню фахового рівня, професійної   компетентності педагогів  щодо формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор.
         Погорєлко Оксана Юріївна – методист Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу виступила  перед присутніми вихователями перших молодших груп з доповіддю -презентацією «Дидактична гра як засіб сенсорного виховання дітей раннього віку».
         Чудакевич Г.В., вихователь- методист навчально- виховного комплексу  №7 продемонструвала  відео-презентацію на тему «Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор».
         У практичному блоці було запропоновано перегляд заняття для дітей раннього  віку на тему: «Крапля-краплинка на землю летить, до нас Капітошка у гості спішить» (вихователі Семенова О.В. та Буряк М.З.).    
         Учасники  засідання референтної групи мали можливість  переглянути презентацію виставки нетрадиційних посібників із сенсорного виховання, виготовлених руками педагогів закладу.
   Була проведена  панорама методичних  ідей  «Гра як форма роботи з дітьми, гра як провідний вид діяльності» (з учасниками референтної групи:  Погорєлко О.Ю., методист ТКМЦ, Чудакевич Г.В., вихователь- методист навчально- виховного комплексу  №7).
         Вихователь – методист Чудакевич Г.В. підготувала та провела з  учасниками засідання тест для самодіагностики  на тему: « Сенсорне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі».Також  розробила та надала вихователям пам’ятки щодо організації роботи із сенсорного виховання дошкільнят раннього віку.
         В ході підготовки до МО музичним керівником, вихователями закладу було виготовлено цікаві декорації, саморобні посібники для дидактичних ігор, а також сувеніри «сердечка», які були вручені гостям.
         Під час обговорення присутніми була надана висока оцінка роботи вихователів закладу загалом та зокрема  вихователя групи раннього віку Семенової О.В., яка на високому професійному рівні провела заняття з дітьми, а також музичного керівника Турченяк О.Д., яка залучивши дітей старшої групи, показала «оркестр води» за допомогою нетрадиційних музичних інструментів.
Під керівництвом Погорєлко О.Ю. вихователі обговорили та виробили рекомендації методичного об’єднання для вихователів перших молодших груп.
         На  завершення заходу Оксана Юріївна  побажала всім творчості, оптимізму, впевненості у завтрашньому дні.

Методичні рекомендації:

1.Спрямовувати   роботу педагогів з формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля ». (Постійно). 

2.Створювати предметне середовище, яке б спонукало дітей до гри. (Постійно)

3. Вчити  дітей використовувати набутий сенсорний досвід у розв’язанні поставлених задач і переносити цей досвід у реальні життєві ситуації.

4. Розвивати предметно - маніпулятивну діяльність, яка допомагатиме дитині пізнавати світ, розвивати її свідомість, самосвідомість. (Постійно)

5. Реалізовувати завдання сенсорного вихован­ня під час різних видів діяльності дітей.    (Постійно). 

6. Використовува­ти дидактичні ігри та вправи з метою закріплення, узагальнення і збагачення пізнавального до­свіду дошкільників. (Постійно)

7. Переорієнтовувати   освітній процес з керівництва діяльністю дітей на взаємодію. (Постійно). 


Немає коментарів:

Дописати коментар