середа, 15 вересня 2021 р.

Пріоритетні напрямки та головні орієнтири дошкільної освіти в сучасних умовах.

 

Дошкільна галузь є невід’ємною складовою процесу реформування освітньої системи в Україні. На часі реальний, а не тільки давно задекларований в дошкільній освіті, перехід від знаннєвої до компетентнісної парадигми організації освітнього процесу: використання на практиці принципу інтеграції та індивідуалізації, застосування діяльнісного, особистісно орієнтованого підходу до розвиту особистості; формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.

Про організацію освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році 14.09. 2021р йшла мова  під  час засідання Інтерактивної школи  сучасного вихователя з теми:  «Пріоритетні напрямки  та головні орієнтири  дошкільної освіти в сучасних умовах» з  вихователями-методистами ЗДО.

Під час заходу педагоги проаналізували нормативні документи, що регламентують освітню діяльність, обговорили питання щодо організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти у 2021 -2022 н.р , планування роботи  закладу дошкільної освіти на рік, використання освітніх програм , пригадали  структуру, зміст та процедуру  дослідження за методикою оцінювання дошкільної освіти ECERS-3, обговорили питання щодо підвищення професійної майстерності педагогів у поточному навчальному році, розглянули питання традиційних, інноваційних та дистанційних форм партнерської взаємодії , обговорили  нові протиепідемічні заходи у закладах дошкільної  освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу.
Дякую всім за зворотній зв'язок та цікаве спілкування.
Бажаю успішного навчального року!!!
1 коментар: