середа, 3 червня 2020 р.

Проведення онлайн фестивалю руханок


НАКАЗ

 01.06.2020                                                                                       № 133

Про проведення онлайн фестивалю руханок в закладах дошкільної освіти  та навчально-виховних комплексах

        З  метою  популяризації здорового способу життя та занять спортом серед вихованців закладів дошкільної освіти ; виявлення і поширення інноваційного досвіду в галузі фізичної культури дошкільнят;  підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців дошкільних установ; сприяння зміцненню здоров'я дітей дошкільного віку.
НАКАЗУЮ:
1.     Провести з 01 червня до 15 червня 2020  року конкурс руханок  в закладах  дошкільної та навчально-виховних комплексах.
2.    Затвердити:  
       2.1    склад комісії онлайн фестивалю руханок (додаток № 1).
       2.2  Положення  про проведення онлайн фестивалю руханок (додаток № 2).
3. Керівникам закладів дошкільної освіти та навчально- виховних комплексів  провести організаційну роботу з педагогічними працівниками по залученню їх до проведення конкурсу  руханок .
4.    Вихователям- методистам:
          4.1. Сприяти заохоченню бажаючих до участі в онлайн фестивалі руханок .
          4.2.  Надати методичний супровід  учасникам онлайн фестивалю руханок в межах освітнього закладу.
5. Відповідальність за проведення онлайн фестивалю руханок покласти на методиста ТКМЦНОІМ  Погорелко О.Ю.
6.   Контроль за виконанням наказу  покласти на головного  спеціаліста  з питань дошкільної освіти Антонюк І.О.

Начальник управління                                                                 О.П.Похиляк                       
Погорелко Оксана Юріївна  521283

                                                                                              Додаток №1
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської  міської ради
від 01.06.2020 р. №133


Склад оргкомітету та журі
онлайн фестивалю руханок

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ
1
Гнатюк Юлія Володимирівна
Заступник директора
ТКМЦ НОІМ
голова оргкомітету
2
Нюня Тетяна Любомирівна
Методист ТКМЦ НОІМ,

3
Погорелко Оксана Юріївна
Методист ТКМЦ НОІМ,
секретар оргкомітету
ЧЛЕНИ ЖУРІ
1
Антонюк Ірина Олександрівна
Головний спеціаліст  з питань дошкільної освіти
голова журі
2
Козловська Лариса Петрівна
Методист ТКМЦ НОІМ
секретар журі
3
Сова Наталія Анатоліївна
Інструктор з фізкультури ЗДО№6
4
Гордіюк Надія Мирославівна
Методист ТКМЦ НОІМ
5
Климчук Борис Володимирович
Методист ТКМЦ НОІМ
  
Додаток №2
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської  міської ради
від 01.06.2020 р. №133


ПОЛОЖЕННЯ
онлайн фестивалю руханок в закладах дошкільної освіти та навчально-виховних  комплексах

1. Мета та завдання
       Популяризація  здорового способу життя та занять спортом серед вихованців закладів дошкільної освіти;виявлення і поширення інноваційного досвіду в галузі фізичної культури дошкільнят;  підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців закладів дошкільної освіти; сприяння зміцненню здоров'я дітей дошкільного віку.
2. Терміни проведення.
Онлайн фестиваль  руханок проводиться з 1червня  до 15 червня  2020 року.

3. Учасники онлайн фестивалю руханок 
  В онлайн фестивалі руханок  беруть участь заклади дошкільної освіти та навчально-виховні  комплекси  м. Тернополя.
         Відеоматеріали  (в електронному варіанті)  подаються до 15  червня 2020 р.  на електронну адресу  oksanapogorelko@ukr.net    

4. Умови проведення онлайн фестивалю руханок  та визначення переможців

         Фестиваль  проводиться онлайн .  В онлайн  фестивалі руханок  приймають участь відеоматеріали, які містять творчі розробки вихователів, інструкторів з фізкультури, музичних керівників.
     У відеоматеріалах необхідно відобразити проведення одного або кількох заходів які б відповідали критеріям.
 А зокрема:
       дотримання часового ліміту (руханка 5-10хв., фізкультхвилинка до 3 хв.)
       кількість учасників-в межах однієї  групи,  не менше 10-ти  осіб.
       форма одягу довільна, але, не обмежуватиме рухову активність дітей.
       музичний супровід;
     чітка демонстрація вправ (вихідне положення, амплітуда рухів, кількість повторень і т.д.)

5. Критерії оцінювання
1. Відеоматеріали  (музичний супровід, речівки, синхронність виконання, використання атрибутів, тощо).
2. Методичне забезпечення (відповідність фізичних, дихальних чи загартувальних вправ  віку дітей  під час проведення відповідного фізкультурного заходу).
3.  Санітарно-гігієнічні умови (дотримання вимог техніки безпеки та особистої гігієни учасників).
4. Емоційне забарвлення заходу.
5. Використання додаткових технічних засобів та спортивних атрибутів.
          Бали нараховуватимуться в кількості від 1 до 5 за кожен з перерахованих критеріїв.
Переможці визначатимуться за:
  -   більшою сумою отриманих балів;
  -   при рівності суми отриманих балів - за вищу оцінку окремих критеріїв по порядку «Відеопрезентація»,  «Методичне забезпечення»,  «Санітарно-гігієнічні умови».
 Інформація про підсумки  проведення онлайн фестивалю руханок  буде висвітлено на блозі  методиста ТКМЦНОІМ Погорелко О.Ю. http://pogorelko70.blogspot.com/

6.  Нагородження
     Переможці онлайн фестивалю руханок нагороджуються грамотами, а учасники  дипломами управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Немає коментарів:

Дописати коментар