понеділок, 12 червня 2017 р.

Звіт методиста з дошкільної освіти за 2016-2017 н. р.


Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017  навчальному році здійснювалась  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.
Педагоги  дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів у 2016/2017  н.р.  працювали  над проблемою:«Удосконалення навчально-виховного  процесу шляхом застосування елементів  сучасних педагогічних  технологій у роботі дошкільних навчальних  закладів» .
Протягом  2016/2017 н. р. методистом  з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ Погорєлко О.Ю. з  педагогами  ДНЗ та НВК  було  проведено : семінари  з вихователями –методистами ДНЗ  та НВК, методичні об'єднання  вихователів різних вікових груп, інструкторів з фізичної культури , музичних керівників, конкурси.
З метою ознайомлення  педагогів з особливостями організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році, планом роботи фахових методичних об’єднань, у  вересні  проведені настановчі методичні об'єднання  для  вихователів-методистів ,вихователів різних вікових груп , інструкторів з фізичної культури та музичних керівників на тему : « Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році». 
Протягом зазначеного періоду було підготовлено і проведено  18 методичних об’єднань з різними категоріями педагогічних працівників,а саме:
-         методичні об’єднання музичних керівників  в ДНЗ № 33,34,39  « Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку різними видами музичної діяльності».
-         Методичні об’єднання інструкторів з фізкультури в ДНЗ №27,30,20  «Сучасні підходи до організації фізичного виховання дошкільників».
-    Методичні об’єднання вихователів І молодших груп на базі ДНЗ 19,21,НВК №35 на тему: «Збагачення мовленнєвого досвіду дітей раннього віку в процесі пізнання казки».
-         Методичні об’єднання вихователів ІІ молодших груп на базі ДНЗ №23, 22,31 на тему: «Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку з використанням елементів техніки піскової терапії».
-         Методичні об’єднання  вихователів  середніх груп  « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» в ДНЗ№ 25, 9,13.
-         Методичні  об’єднання  вихователів старших груп « Розвиток інформаційно-ігрової творчості дошкільника через використання коректурних таблиць (за методикою Н.В.Гавриш)» в ДНЗ №6,37,14.
В листопаді з  вихователями– методистами ТДНЗ та  ТНВК проведено семінар :« Моніторинг  динаміки досягнень дітей дошкільного віку» .  На даному заході розглядались  питання  систематизації та використання  діагностичного інструментарію для ефективного проведення освітнього моніторингу в дошкільному закладі . Учасникам  семінару були надані методичні рекомендації ,спрямованих на корегування освітнього маршруту кожної дитини та освітнього процесу загалом.
 В травні на базі ТДНЗ№36 відбувся семінар вихователів – методистів    ДНЗ та НВК на тему: «Моніторинг професійної  компетентності педагогів  ДНЗ». На даному заході було надано науково-методичну та практичну  допомогу учасникам семінару щодо проведення моніторингу професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів та професійного саморозвитку   вихователя-методиста.
На семінарі Погорєлко О.Ю. методист ТКМЦНОІМ,ознайомила присутніх з алгоритмом проведення педагогічного моніторингу.
Вихователь-методист ТДНЗ №36 Голояд Л.Є. розкрила зміст орієнтовного електронного самоосвітнього маршруту вихователя-методиста, що сприяє  не лише розширенню знань педагогів під час ознайомлення з фаховою літературою, а й стимулює вихователя-методиста до самостійного розроблення документів, методичних рекомендацій, посібників, заохочує ділитися досвідом з колегами,  що дає змогу самостійно регулювати й аналізувати процес свого професійного зростання. 
 В грудні освітяни-«дошкільники»  м. Тернополя  взяли участь у семінарі «Сучасні підходи до організації діяльності дошкільного навчального закладу», який пройшов на базі двох навчальних закладів Тернополя — ДНЗ № 33 та ДНЗ № 6. Семінар пройшов за участі очільника Асоціації працівників дошкільної освіти, шеф-редактора управлінських виданьMCFR: Освіта Ніни Омельяненко, а також фахівців Цифрового видавництва MCFR, яке є колективним членом Асоціації, — шеф-редактора методичних видань Наталії Савінової та керівника MCFR: Освіта Лариси Ільченко. 
З метою привабливого оформлення вулиць Тернополя, створення святкової атмосфери для мешканців та гостей міста в період новорічно-різдвяних свят, у грудні 2016 року проведено міський конкурс «Феєрія новорічного міста», в якому взяли участь ДНЗ №3,5,17,33,38,НВК №35.
 З метою залучення установ, організацій, підприємств, закладів, мешканців міста, дітей та родин до вивчення та пізнання різдвяних традицій, розвитку народного декоративно-ужиткового мистецтва в грудні проведено міський конкурс на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво», в якому взяли участь ДНЗ № 5,10,17 .
Музичний керівник формує у дітей інтерес і любов до музики, співів, танців, працює над творчим розвитком дітей. Вміє домогтися від дитини такої віддачі, щоб було видно кінцевий результат. Формуючи у дошкільників основи музичного смаку і музичної культури, зберігаючи унікальні традиції  музичного виховання, уміло передати  вихованцям свою захопленість музикою.  Саме тому  у 2016/ 2017 н.р. музичні керівники  працювали  над проблемою « Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку різними видами музичної діяльності».
Методичні об’єднання музичних керівників   були проведені на базі ДНЗ № 33,34,39.  Метою  проведених методичних заходів було: сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів щодо розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку різними видами музичної діяльності. Здійснювати комплексний підхід до всебічного розвитку та нахилів дошкільнят через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності.
       Наповнення занять з фізичної культури, ранкової гімнастики та інших форм роботи різноманітними рухами в комплексі з традиційними та нетрадиційними оздоровчими технологіями збагачують  дітей знаннями про особисте здоров’я, формують у них уміння та навички оздоровлення та відновлення власного організму. Тому  у 2016/ 2017 н.р. інструктори з фізкультури   працювали  над  темою: «Сучасні підходи до організації фізичного виховання дошкільників». Методичні об’єднання інструкторів з фізкультури  проведені в ДНЗ № 27,30,20  .  Метою заходів  було: сприяти  підвищенню фахового рівня, професійної компетентності педагогів щодо сучасних підходів до організації фізичного виховання дошкільників. 
Практичні заняття відповідали  вимогам модернізації освітнього процесу, з чітким дотриманням методики М.Єфименка та із застосуванням інших інноваційних здоров'язбережувальних технологій: дихальної гімнастики, точкового масажу, мімічної гімнастики, ароматерапії . 
 Казка – не просто найпопулярніший фольклорний жанр, це – джерело, що дає творчу наснагу кожній творчій людині, дарує радість дорослим і дітям.   Методичні об’єднання вихователів І молодших груп  працювали над темою: «Збагачення мовленнєвого досвіду дітей раннього віку в процесі пізнання казки» , проведені  на базі ДНЗ №19,21,НВК №35.
  Метою проведених  заходів  було : сприяти підвищенню фахового рівня,  професійної   компетентності педагогів  щодо   збагачення   мовленнєвого досвіду дітей раннього віку в процесі   пізнання казки.
Під час  проведених заходів вихованці під керівництвом педагогів  показали свої вміння під час драматизацій , використовуючи вербальні:   правильно, чітко вимовляти слова, виразно інтонувати їх і невербальні засоби виразності, такі як: міміка,  пластика.
 Учасники методичних  об’єднань під час проведених заходів мали можливість  ознайомитись  з виставками  різних видів театрів, виготовлених руками вихователів з різноманітного підручного матеріалу, з метою використання їх у роботі з маленькими дітками.
Сьогодні одним з найбільш популярних методів роботи з  дітьми є пісочна терапія. Завдяки цьому відносно новому методу, у дитини розвивається здатність до самовираження і творчого сприйняття світу. Пісочна терапія допомагає розвивати у дітей пам’ять, увагу і просторову уяву.
Під час  методичних заходів вихователів других молодших груп було розглянуто основні аспекти проведення ігор-занять з елементами піскової терапії. Методичні об’єднання вихователів ІІ молодших груп  проведені в ДНЗ №23, 22,31 на тему: «Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку з використанням елементів техніки піскової терапії».
         Метою   даних  заходів  було сприяти підвищенню фахового рівня,   професійної  компетентності педагогів  щодо   організації роботи з дітьми  дошкільного віку   з використанням елементів техніки піскової терапії.   Учасники методичних заходів відмітили, що під час ігор з піском діти стимулюють велике емоційне задоволення, удосконалюють координацію рухів, дрібну моторику, орієнтацію в просторі, закріплюють кольори, геометричні фігури, проявляють допитливість у пошуково-дослідницькій діяльності, розвивають сенсорно-перцептивні здібності зокрема тактильно-кінестетичну чутливість.
Освітня лінія Базового компоненту дошкільної освіти «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу.
         Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного мислення.
          Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково - дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.
     Методичні об’єднання  вихователів  середніх груп  « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»  проведені в ДНЗ№ 25, 9,13.
 Під час практичних занять  вихованці дошкільних закладів   проявляли   свої творчі  здібності  в сенсорно-пізнавальному просторі, вміло справлялись із поставленими завданнями. Вихованці закладів  подарували позитивні  емоції та  враження учасникам методичних заходів. Під час практичних занять   педагоги   демонстрували цікаві, нетрадиційні, ігрові підходи до їх організацій,  методики проведення та високий рівень пізнавально – сенсорного розвитку дошкільників.
Стимулювання пізнавальної активності та допитливості дітей, розширення і систематизація їх уявлень про довкілля увесь час потребує нового змісту і підходів до вирішення цієї проблеми. Використання методичних рекомендацій   доктора педагогічних наук, професора Н.В.Гавриш щодо використання коректурних таблиць для розвитку інформаційно-ігрової творчості дошкільника дозволяє  педагогам-дошкільникам оптимізувати даний напрямок роботи . Методичні  об’єднання  вихователів старших груп працювали над  темою: « Розвиток інформаційно-ігрової творчості дошкільника через використання коректурних таблиць (за методикою Н.В.Гавриш)» в ДНЗ №6,37,14. Метою заходів  було: сприяти підвищенню   професійної компетентності педагогів  щодо  використання коректурних таблиць (за методикою Н.В.Гавриш), формувати  творчий  підхід до підбору форм, методів та прийомів реалізації завдань з інформаційно-ігрової творчості в усіх сферах життєдіяльності дітей.  
 Під час проведених методичних об’єднань  присутні    ознайомились з коректурними  таблицями , як засобом  стимулювання креативності та використання їх  на заняттях. Були презентовані зразки і тематика коректурних таблиць для старших дошкільників, зразки дидактичних ігрових рамок-полів, набори предметних картинок-карток, а також  добірка прикладів інтелектуально-мовленнєвих вправ, завдань та ігор до них. Учасники переглянули   практичні заняття з використанням коректурних таблиць з пізнавального розвитку дошкільників.
28 квітня 2017 року   проведено міський дитячий пісенний конкурс    « Веселі  нотки».
 Програмою конкурсу було передбачено  виконання української народної  або сучасної української пісні. Більшість учасників конкурсу показали високий рівень виконавської майстерності, проявили артистичні здібності та багатство духовного світу.
      Педагоги дошкільних навчальних закладів  відповідально ставляться до виконання завдань з національно-патріотичного виховання своїх підопічних. Робота має свою результативність. Конспекти занять  національно-патріотичного спрямування, здобули  перемогу в обласному конкурсі серед педагогічних працівників на кращий конспект заняття.  Відповідно до наказу управління освіти і науки  Тернопільської облдержадміністрації  від 20.02.2017 року № 68 «Про підсумки проведення обласного конкурсу серед педагогічних працівників на кращий конспект уроку/заняття з базових дисциплін у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах»  
Дипломом ІІ ступеня нагороджено:
-           Мельник Оксану  Олександрівну, вихователя   Тернопільського  дошкільного навчального закладу   № 27;
-           Сову Наталію Олександрівну, інструктора з фізкультури Тернопільського  дошкільного  навчального закладу № 6.
Дипломом III ступеня:
-           Лавренюк Оксану Володимирівну, вихователя Тернопільського дошкільного навчального закладу№ 27;
-           ЛеньМарію  Михайлівну, вихователяТернопільського  дошкільного навчального закладу № 27;
-           Мудровську Лесю Анатоліївну, вихователяТернопільського дошкільного навчального закладу №37.
-           Дошкільні навчальні заклади № 2,6,34,37,НВК №7,28  брали участь у  VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти- 2017».
-         Дошкільні  навчальні заклади м.Тернополя нагороджено  дипломами та медалями за перемогу. У тематичних номінаціях освітяни Тернополя були відзначені наступними нагородами:
-         Золотою медаллю:
-         Тернопільський дошкільний навчальний заклад №6.
-          Бронзовою медаллю:
-          Тернопільський дошкільний навчальний заклад №37.
-         Спільно з «Офіс- центром» були проведені конкурси серед дошкільних   навчальних  закладів  : «Осіння  композиція  із природніх матеріалів», « Символ року 2017», «  Великодня  композиція».
На персональному  блозі   методиста   з дошкільної освіти ТКМЦНОІМ   Погорєлко О.Ю. висвітлюється робота з педагогами дошкільних навчальних закладів, надаються методичні рекомендації з різних видів діяльності,публікуються  листи і накази  МОНУ з  дошкільної освіти.
Протягом  навчального року постійно  здійснювалось консультування та  надання  методичної  допомоги вихователям-методистам,   та іншим категоріям педагогічних працівників.


Немає коментарів:

Дописати коментар