пʼятниця, 10 травня 2019 р.

«Експерементально-дослідницька діяльність дітей як технологія пізнавального розвитку».Дітям дошкільного віку притаманне прагнення до дослідницької діяльності, самостійного пошуку інформації. Дитина народжується дослідником, вона залучена до  дослідницького пошуку практично постійно. Вона обстежує світ органами чуття - роздивляється, обмацує, пробує «на зуб», згодом проводить цілеспрямовані експерименти – «Які речі тонуть у воді, а які плавають?» тощо. Допитливість, прагнення спостерігати та експериментувати, самостійно шукати нові відомості про світ традиційно розглядаються як найважливіші риси дитячої поведінки.
Тож дитяче експериментування дає змогу значно збагатити освітній процес дошкільного закладу, зробити його сучасним і ефективним, поліпшивши його якість. Цінність дослідів полягає в тому, що для власної діяльності діти не отримують готових знань від педагога. Досліджуючи те чи інше явище, дитина отримує знання у певній логічній послідовності, отримує реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємини з іншими об'єктами і з середовищем існування.
Експериментально-дослідницька діяльність робить процес навчання цікавим і радісним для дітей. Діти отримують змогу застосовувати знання з різних галузей на практиці, відчути впевненість у собі, успішність, розвинути самостійність.
19 квітня 2019 року у Тернопільському закладі дошкільної освіти №36 відбулося засідання динамічної групи вихователів старших груп дошкільних закладів та навчально-виховних комплексів м. Тернополя на тему: «Експерементально-дослідницька діяльність дітей як технологія пізнавального розвитку».
Мета засідання: сприяти підвищенню  професійної   компетентності, розширенню професійних знань і практичних умінь педагогів  щодо  методики проведення експериментально – дослідницької діяльності з дошкільниками  в освітньому  процесі.
Присутніх привітала завідувач закладу Дем’янчик Руслана Олегівна і запропонувала  оглянути  фотовиставку «Досліджуємо, експериментуємо, пізнаємо світ», виставку міні-музеїв «У світі природи» та картотеку дослідів, яку оформили педагоги закладу.
Погорєлко Оксана Юріївна методист з дошкільної освіти  ТКМЦ наголосила на важливості організації  пошуково-дослідницької діяльності дошкільників  в природі як засобу пізнавального розвитку дошкільників.
В ході засідання динамічної групи вихователь-методист ЗДО №36 Голояд Любов Єпіфанівна ознайомила педагогів із методикою та  алгоритмом проведення дослідів, провела інтерактивні вправи «Подивись на світ чужими   очима» (мета: розвивати уміння змінювати свою точку зору, дивитися на об’єкт дослідження з різних сторін), «Чому так буває» (мета: розвивати уміння висувати гіпотези та робити припущення, пояснюючи причини запропонованих явищ та подій), «Допитливий  папуга» (мета: розвивати вміння формулювати запитання у різній формі, використовуючи питальні слова: Що? Як? Де? Коли? Навіщо?).
Учасники переглянули  заняття  з формування пізнавальної компетентності дошкільників засобами експериментально-дослідницької діяльності, яке підготували і провели з дітьми старшої групи №1 вихователі Михальчук Ольга Олександрівна та Денисюк Юля Миколаївна. Діти побували   в гостях у професора Всезнамуса,  де разом з ним розгадували таємниці повітря, з’ясовували чим шкідливий вплив розливів маслянистих речовин на організм птахів, здійснювали досліди на пошук засобів очищення водойм від забруднення нафтою, бензином, предметами різної ваги та фактури та рятували озеро на «прохання» його мешканців від забруднення. Вихователі активізовували розумову діяльність дітей вправами «Гімнастика мозку». В кінці заняття діти в оркестрі виконали «Музику чистої води».
Учасники динамічної групи обговорили та прийняли методичні рекомендації щодо використання в освітній роботі експерементально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку як технології їх пізнавального розвитку, а саме:
1.  Організовувати  роботу з  пізнавального розвитку дошкільників відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». (Постійно).
2.  Забезпечувати умови розвитку пошуково-дослідницької  діяльності дітей дошкільного віку.
3.  Спрямовувати експериментально-дослідницьку діяльність на розвиток  пізнавальних інтересів дошкільників, засвоєння ними уявлень про взаємозв’язки природи і людини.
4.  Забезпечувати  дитячу активність у взаємодії з довкіллям, можливість самовираження через конкретні дії дослідницького змісту. 
5.  Сприяти гуманному ставленню до природи, прояву естетичних почуттів, виваженій безпечній поведінці в природі.

четвер, 2 травня 2019 р.

КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ


Кооперуватися в рамках освітнього процесу – означає працювати разом, об'єднуючи свої зусилля для вирішення загального завдання, при цьому кожен виконує свою конкретну частину роботи. Згодом, учні повинні обмінятися отриманими знаннями. Суть даного методу: «Кожен досягає своїх навчальних цілей лише в тому випадку, якщо інші члени групи досягають своїх».
Сьогодні в науковій літературі описано багато видів технологій кооперативного навчання (дослідники нараховують більше ніж 50), найбільш відомі з них такі:
«Навчаємося разом» (Learning Together) Роджера і Девіда Джонсонів;
навчання в команді (Student Team Learning); 
кооперативного навчання Елліота Аронсона «Пилка» (Jigsaw);
технології «Пилка – 2», розроблена Р. Славіним.
10 квітня 2019 року на базі ТСПІМ відбувся тренінг «Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок дітей дошкільного і молодшого шкільного віку», учасниками якого були  вчителі початкових класів і вихователі закладів дошкільної освіти.
Тренінг розширив представлення педагогів про кооперативне навчання, принципи, методи цієї технології. Протягом заняття учасники відпрацьовували основні фази кооперативного навчання, працюючи індивідуально, в парах та в групі, як це передбачає методика.

Дуже цікавим і корисним для педагогів було ознайомлення з досвідом впровадження кооперативного навчання вчителя 1-ого класу ТСПІМ Червонецької Г.І., а також – з   австрійською методикою кооперативного навчання.


середа, 24 квітня 2019 р.

Компетентісно зорієнтовані завдання як засіб формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку.18.04 .2019  в ТЗДО № 29  цікаво і змістовно пройшло “Освітнє #02 T’mistechko інноваційних можливостей”. Тема заняття , яке було проведено у формі воркшопу :«Компетентісно зорієнтовані завдання як засіб формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку».
Модераторами воркшопу виступили методист ТКМЦНОІМ, Погорєлко  Оксана Юріївна  та вихователь-методист   ЗДО № 29,  Мартинюк Олена Романівна.
    Учасники, воркшопу вихователі- методисти ЗДО та НВК, активізували знання щодо змісту Базового компонента дошкільної освіти.       Прослухали  міні - лекцію «Базовий компонент дошкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу щодо розвиненості, навченості та вихованості дітей дошкільного віку», яку провела методист з дошкільної освіти  ТКМЦ Погорєлко Оксана Юріївна.  
Під час вправи « Види компетенцій  дошкільника» учасники воркшопу  добирали до кожної з компетенцій  її сутнісні характеристики.
       Погорєлко Оксана Юріївна методист з дошкільної освіти  ТКМЦ ознайомила присутніх  педагогів  з методикою створення компетентнісних задач. Учасники воркшопу навчалися практичному складанню та розв’язуванню  компетентісних задач. Увесь процес проходив творчо і креативно.
 В творчій майстерні усі присутні активно долучилися до створення  картини «Місто майбутнього», демонструючи свою креативність та завзятість.   
         Питання виховання та навчання дітей у сучасних умовах постійно змінюються. Важко не погодитися з думкою: сучасним дітям потрібні сучасні педагоги. Тому, учасникам було запропоновано пройти декілька психологічних тестів та вправ на визначення свого емоційного стану та переведення його на позитив.
 Панувала доброзичлива та дружня атмосфера.
 Трансфер - містечко було завершено на позитивній ноті.   Учасники висловлювали подяку за  організацію та проведення.
Висловлюємо подяку усім учасникам за активність.


 МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ:
·       Впроваджувати   компетентісний  підхід   в освітній процес   закладів   дошкільної   освіти  відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.
·       При складанні компетентнісно зорієнтованих завдань   використовувати  систему завдань і вправ  з урахуванням   віку,  рівнів розвитку дітей та вимог програми програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
·       Інтегрувати  зміст  кількох взаємопов’язаних питань із різних дидактичних ліній чи освітніх галузей.
·       Вчити дітей знаходити багатоваріативне розв'язання поставлених завдань, активне використання методології ТРВЗ, відкритих запитань.
·       Застосовувати досвід математичної діяльності для розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач.

·       Сприяти  усвідомленню  дітьми   дошкільного  віку практичної значущості навчання.