четвер, 5 грудня 2019 р.

Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку нетрадиційними техніками малювання.

Малювання є найпоширенішим видом дитячої творчості. Для дітей малювання – це захоплююча гра, можливість самовиразитися, один із способів пізнання навколишнього світу. Нетрадиційні техніки малювання відкривають широкі можливості для розвитку уяви і творчих здібностей дітей.
 Тему: «Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку нетрадиційними техніками малювання» розглядали  27.11.2019 р. на засіданні динамічної групи вихователів   перших  молодших груп  закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів на базі ЗДО№21.
    Мета проведення заходу:  сприяти   підвищенню  професійної   компетентності педагогів щодо розвитку  творчих здібностей    дітей раннього   віку, засобами   нетрадиційних технік  зображувальної  діяльності.                                    
   Методист Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу  Погорєлко  Оксана Юріївна   розкрила теоретичні аспекти зображувальної діяльності та зробила аналіз нетрадиційних технологій навчання образотворчому мистецтві для дітей раннього дошкільного віку.
   Учасників засідання познайомила з пальчиковими  іграми   вихователь-методист ЗДО№21  Міхалків Т.Б.  Вона  виступила з презентацією  «Розвиток дрібної моторики рук у  дітей  раннього віку». Пальчикові ігри допоможуть не тільки розвивати мовлення та інтелектуальні здібності дитини, а й отримати велике задоволення, позитивні емоції, відволікти дитину, коли вона плаче. Рука – природне «знаряддя», тому дитині легше отримати перше зображення через природні рухи самої руки, ніж виконувати дії з пензликом.
   Вчити дітей відображати знайомі елементи нетрадиційними техніками малювання (пальчиком, тичком), підводити до створення композицій;  розвивати сюжетно-ігровий задум  показали діти та вихователі 1 молодшої групи №1  Бець Н.І., Швець Г.І. музичний керівник Максьо Г.М. під час показу заняття «В гості до бабусі». Педагоги слідкували за розвитком дрібної  моторики рук дітей,  акуратності в роботі з піском, фарбами: активність, самостійність, швидкість реакції під час виконання рухових вправ, сприяли емоційному розвитку дітей, створювали радісний настрій.
   Психолог Шевчук І.В. познайомила присутніх з пісочною  анімацією.  Податливість піску та його природна магія заворожують. Даний вид творчості, як засіб корекції психіки, дозволяє маленькому художнику подолати почуття страху, відійшовши від предметного уявлення і зображення традиційними матеріалами, виразити в малюнку почуття і емоції, дає свободу, вселяє впевненість у своїх силах.
   Для підведення підсумку засідання динамічної групи   вихователем-методистом ДНЗ№21 Міхалків Т.Б. були розроблені методичні рекомендації щодо розвитку    творчих здібностей   дітей раннього віку   нетрадиційними  техніками  зображувальної діяльності   відповідно  до вимог програми розвитку дитини  дошкільного віку «Українське дошкілля». 

 Методичні рекомендації:

1.                Спрямовувати   роботу педагогів щодо розвитку творчих здібностей   дітей раннього віку   засобами нетрадиційних технік зображувальної діяльності відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». (Постійно).
2. Ознайомити дітей з різноманітними техніками і матеріалами нетрадиційних технік зображувальної діяльності та навчити використовувати їх як засоби образотворчості. (Постійно).
3. Не обмежувати дітей у виборі кольору, матеріалу, дати можливість самовиражатися, не переривати процес творчого пошуку, сприяти реалізації творчого задуму. (Постійно).
4. Демонструвати всі можливі варіанти виконання завдання у доступній для дітей формі. (Постійно).


понеділок, 2 грудня 2019 р.

«Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного віку», яку розглядали


        Активізувати пізнавальний потенціал кожної дитини,забезпечити умови для розвитку здібностей, закладених природою,сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів щодо формування сучасних технологій логіко-математичного розвитку в освітньому процесі. Тому  темою   засідання  динамічної групи вихователів  старших груп закладів дошкільної освіти   та навчально-виховних комплексів була:  «Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей  дошкільного віку»,  яку розглядали  22 листопада  на базі ТДНЗ № 17. Завідувач Ясеновська Н.Д. привітала учасників засідання. Проведена презентація «Логіко-математичний розвиток дітей в       умовах сучасного дошкільного закладу»  методистом  ТКМЦ   Погорєлко О.Ю. сприяла підвищенню професійного рівня теоретичної підготовки педагогів щодо інноваційних технологій розвитку логіко-математичного спрямування.  Вихователь-методист ДНЗ № 17 Соколовська Г.С. запропонувала педагогам переглянути презентацію ще однієї інновації ««Гімнастика мозку» в дошкільному закладі» та практично виконали ряд кінезіологічних вправ. Галина Степанівна звернула увагу на те ,що інтеграція цих вправ в освітній процес дає змогу без збільшення навчального навантаження розв’язувати наступні і завдання:
повноцінно розвивати пізнавальну сферу;
сприяти творчому,інтелектуальному та розумовому розвитку;
- формувати стійку модель адекватної поведінки в соціальному природному середовищі;
- забезпечити успішне майбутнє шкільного навчання.
     Перегляд інтегрованого заняття з пріоритетом формування логіко-математичної компетенції  та елементами кінезіологічних вправ , «Щоб розумними зростати - горішки треба споживати», проведеного вихователем  старшої групи Слебедюк О.О., музичним керівником Опацькою Л.Д. показав ,як цікаво,доступно формувати розвиток логіко-математичних  здібностей за допомогою кінезіологічних вправ,активізувати знання дітей, використовуючи елементи системної методики «Гімнастики мозку» Пола Деннісона.
  В процесі заняття,використовуючи фантастичний сюжет мультфільму   « Мія  та я» вихователь закріпила вміння орієнтуватись в просторі,лічити в прямому та оберненому порядку,геометричні фігури,назви днів тижня,удосконалювала вміння малювати обома руками разом…
     Казкове оформлення залу, вдало підібраний музичний супровід,фантастичні костюми дітей «ельфів,королеви Мії», сприяли емоційному забарвленню заняття.
    На завершення заняття – хореографічна постановка «Щоб зростати – мед з горішком споживати».
     Під час підсумково- рефлексивного блоку , методист ТКМЦ  Погорєлко О.Ю. надала педагогам наступні  рекомендації:
1.  Спрямовувати роботу з логіко-математичного розвитку відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
2.       Створювати розвивальне середовище для інтелектуальної  та пізнавальної діяльності дітей .
3.   Організації різноманітних дидактичних занять  логіко-математичного спрямування,що забезпечують мотивацію дітей до пізнання,спрямовують їхні розумові зусилля,стимулюють розвиток психічних процесів,використовуючи кінезіологічні вправи.
4.  Проводити просвітницьку роботу з батьками для ознайомлення з сучасними перспективними інноваційними технологіями.


   Моделювання заняття дошкільника в контексті діяльнісного підходу


21 листопада  2019 року на базі  Тернопільського закладу дошкільної освіти №6 для вихователів – методистів закладів дошкільної освіти   в рамках  Освітнього  #T'mistechkо інноваційних можливостей  відбувся практикум на тему: «Моделювання заняття дошкільника в контексті   діяльнісного підходу».     
 Під  час методичного заходу педагоги  ознайомились  з теоретичними засадами  діяльнісного методу навчання, вправлялись  у практичному застосуванні, провели моделювання тематичного дня «ЛИСТОПАД». Під час роботи в групах,  у формі комуні­кативної взаємодії,  педагоги практикувались у розв'язуванні вправ  з інтегрованим змістом та з використанням компетентнісних завдань.
      У підсумково-рефлексійному блоці методист ТКМЦ  Погорєлко О.Ю. підвела підсумки заходу  та надала колегам методичні рекомендації щодо використання технології діяльнісного методу навчання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти .
Захід пройшов  активно, конструктивно, практично, творчо та діяльнісно.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
·                        Впроваджувати   діяльнісний  підхід   в освітній процес   закладів   дошкільної   освіти  відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.
·                        Використовувати  систему завдань і вправ  з урахуванням   віку,  рівнів розвитку дітей та вимог програми програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
·          Інтегрувати  зміст  кількох взаємопов’язаних питань із різних дидактичних ліній чи освітніх галузей.
·                  Вчити дітей знаходити багатоваріативне розв'язання поставлених завдань, активне використання методології ТРВЗ, відкритих запитань.
·           Сприяти  усвідомленню  дітьми   дошкільного  віку практичної значущості навчання.