четвер, 21 грудня 2017 р.

«Економічний ярмарок»

       Корінні зміни економічного характеру, які виникли в Україні за останні роки, обумовили потребу суспільства в економічно гармонійній людині, яка здібна поєднувати особисті інтереси суспільства, ділові якості з такими як чесність, порядність, громадянськість; опанування дітьми дошкільниками елементарних економічних знань, які мають стати фундаментом для становлення громадянина – людини, щиро зацікавленої в розвитку та економічному розквіті своєї держави. Сучасного дошкільника з перших років його життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Реклама по телебаченню, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться зустрічатися малюку щодня. Сучасне життя дуже непередбачуване, але й цікаве своєю швидкозмінністю. Можливо, саме тому складні економічні процеси приваблюють дошкільника. Одним із завдань роботи кожного дошкільного закладу  є  формування азів соціальної і фінансової грамотності дошкільників.
      Саме цій темі було присвячене засідання референтних груп,яке відбулося в Тернопільському дошкільному навчальному закладі №18 на базі середньої групи №2. Учасники даного засідання мали змогу переглянути музичну розвагу «Економічний ярмарок» з елементами економічного виховання,яку підготували вихователі Попович Г.П.,Кульчицька І.І. та музичний керівник Страдомська Н.М.
         Проведений методистом ТКМЦ Погорєлко ОЮ. та вихователем-методистом Антошків О.В. лекційний модуль у формі педагогічного рингу сприяв підвищенню рівня теоретичної підготовки педагогів щодо організації роботи з економічного виховання    дошкільників , поглибити їх знання  щодо основних завдань, форм та методів со­ціальної і фінансової освіти дошкіль­ників; перевірити розуміння педагогами тлума­чення ключових економічних понять; розвинути творчі та ко­мунікативні здібності. Цікавими для педагогів міста були теоретична розминка «Економічні поняття», вправа «Економічні ситуації» у ІІ раунді викликала жваву дискусію серед вихователів. Під час «Мозгового штурму» учасники засідання референтних груп обговорили питання щодо доцільності  форм роботи в економічній освіті дошкільників.

        Загалом можна константувати, що даний захід сприяв оволодінню педагогами методичними аспектами проведення  роботи з економічного виховання дошкільників.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар